Vlastnost MultiSelect

Platí pro:

Objekt ListBox (Seznam)

Vlastnost MultiSelect se používá k určení, zda a jak může uživatel provést více výběrů v Seznam ve Formulář. Bajt pro čtení/zápis.

výraz.MultiSelect

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost MultiSelect používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Žádný

0

(Výchozí nastavení.) Více výběrů není povoleno.

Jednoduchý

1

Více položek lze vybrat nebo jejich výběr zrušit klepnutím myši nebo stisknutím klávesy MEZERNÍK.

Rozšířený

2

Více položek lze vybrat přidržením klávesy SHIFT a klepnutím myši. Další způsob výběru je přidržení klávesy SHIFT, stisknutí klávesy se šipkou a rozšíření výběru z dříve vybrané položky na aktuální položku. Položky můžete také vybrat táhnutím myši. Přidržením klávesy CTRL a klepnutím myši vyberete nebo zrušíte výběr položky.


Poznámka : Vlastnost MultiSelect lze nastavit pomocí Seznam vlastností, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA) pro seznam.

Tuto vlastnost lze nastavit pouze v Návrhové zobrazení.

Vlastnost ListIndex lze použít, chcete-li zjistit indexové číslo vybrané položky. Pokud je vlastnost MultiSelect nastavena na hodnotu Rozšířený nebo Jednoduchý, můžete pro určení položek, které jsou vybrány, použít vlastnost Vybráno nebo kolekci ItemsSelected seznamu. Pokud je vlastnost MultiSelect nastavena na hodnotu Rozšířený nebo Jednoduchý, bude mít navíc ovládací prvek seznam vždy Null.

Pokud je vlastnost MultiSelect nastavena na hodnotu Rozšířený, zruší se opakováním dotazu na seznam výběry provedené uživatelem.

Příklad

Hodnotu vlastnosti MultiSelect v seznamu nazvaném „Země“ ve formuláři „Zadávání objednávek“ získáte následujícím způsobem:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Chcete-li nastavit hodnotu vlastnosti MultiSelect, proveďte následující:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×