Vlastnost MultiSelect

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt ListBox (Seznam)

Vlastnost MultiSelect se používá k určení, zda a jak může uživatel provést více výběrů v Seznam ve Formulář. Bajt pro čtení/zápis.

výraz.MultiSelect

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost MultiSelect používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Žádný

+

(Výchozí nastavení.) Více výběrů není povoleno.

Jednoduchý

2,5

Více položek lze vybrat nebo jejich výběr zrušit klepnutím myši nebo stisknutím klávesy MEZERNÍK.

Rozšířený

5,08

Je možné vybrat více položek. Jednotlivé položky se vybírají podržením klávesy SHIFT a klepnutím nebo podržením klávesy SHIFT a rozšířením výběru pomocí šipkových kláves z dříve vybrané položky na aktuální položku. Položky lze vybrat také tažením myší. Při podržení klávesy CTRL a  klepnutí na položku dojde k výběru nebo zrušení výběru dané položky.


Poznámka : Vlastnost MultiSelect ze seznamu možnost Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Tato vlastnost můžete nastavit pouze v návrhovém zobrazení formuláře.

Vlastnost ListIndex Pokud chcete vrátit číslo indexu pro vybranou položku. Pokud je vlastnost MultiSelect nastavena rozšířený nebo jednoduchý, můžete ze seznamu možnost Vlastnosti vybrané nebo ItemsSelected kolekce k určení položek, které jsou vybrány. Kromě toho při vlastnost MultiSelect nastavení rozšířeného nebo jednoduché, přínosu ovládací prvek seznam vždycky Null.

Pokud je vlastnost MultiSelect nastavena na hodnotu Rozšířený, zruší se opakováním dotazu na seznam výběry provedené uživatelem.

Příklad

Hodnotu vlastnosti MultiSelect v seznamu nazvaném „Země“ ve formuláři „Zadávání objednávek“ získáte následujícím způsobem:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Chcete-li nastavit hodnotu vlastnosti MultiSelect, proveďte následující:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×