Vlastnost Modální okno

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost Modální okno můžete použít k určení toho, zda se Formulář nebo sestava otevře jako Modální okno. Pokud se formulář nebo sestava otevře jako modální okno, lze Fokus přesunout pouze po uzavření tohoto okna. Logická hodnota pro čtení/zápis.

výraz.Modální okno

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Modální okno používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

Pravda

Formulář nebo sestava se otevře ve formě modálního okna.

Ne

Nepravda

(Výchozí nastavení.) Formulář nebo okno se otevře jako nemodální okno


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře nebo sestavy, pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Po otevření modálního okna nebudou ostatní okna aplikace Microsoft Office Access 2007 dostupná do té doby, dokud formulář neuzavřete. Možnost přepínání do oken jiných aplikací zůstává nadále k dispozici. Chcete-li vypnout nabídky a panely nástrojů společně s ostatními neaktivními okny, nastavte obě vlastnosti Modální okno a Překryvné okno na hodnotu Ano.

Vlastnost .Stylokraje se používá k určení druhu okraje formuláře. Modální formuláře mívají obvykle hodnotu vlastnosti .Stylokraje nastavenu na hodnotu Dialog.

tip

Vlastnosti Modální okno, Překryvné okno a .Stylokraje se používají k vytvoření Vlastní dialogové okno. U vlastních dialogových oken můžete nastavit vlastnosti Modální okno na hodnotu Ano, Překryvné okno na hodnotu Ano a .Stylokraje na hodnotu Dialog.

Nastavením vlastnosti Modální okno na hodnotu Ano se formulář stane modálním, pouze pokud provedete následující:

  • Otevřete formulář ve formulářovém zobrazení z navigačního podokna.

  • Otevřete formulář ve formulářovém zobrazení pomocí makra nebo kódu jazyka VBA.

  • Přepnete z Návrhové zobrazení do formulářového zobrazení.

Pokud je formulář modální, nelze z formulářového zobrazení přepnout do Zobrazení Datový list. Je však možné nejprve přepnout do návrhového zobrazení a následně do zobrazení datového listu.

V návrhovém zobrazení nebo v zobrazení datového listu není formulář modální. Formulář rovněž není modální, pokud přepnete ze zobrazení datového listu do formulářového zobrazení.

Poznámka : Pomocí nastavení Dialog u argumentu Režim okna pro akci OtevřítFormulář můžete otevřít formulář s vlastnostmi Modální okno a Překryvné okno nastavenými na hodnotu Ano.

Příklad

Hodnotu vlastnosti Modální okno formuláře „Zadávání objednávek“ získáte následujícím způsobem:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Chcete-li nastavit hodnotu vlastnosti Modální okno, proveďte následující:

Forms("Order Entry").Modal = True

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×