Vlastnost ListIndex

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt ListBox (Seznam)

Vlastnost ListIndex se používá pro určení toho, která položka je vybrána v Seznam nebo v Pole se seznamem. Dlouhý pro čtení/zápis.

výraz.ListIndex

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost ListIndex je celočíselná hodnota v rozsahu od 0 do celkového počtu položek v seznamu nebo poli se seznamem mínus 1. Aplikace Microsoft Office Access 2007 nastaví hodnotu vlastnosti ListIndex při výběru položky v seznamu nebo v seznamové části pole se seznamem. Hodnota vlastnosti ListIndex první položky v seznamu je 0, hodnota druhé položky je 1 atd.

Tato vlastnost je k dispozici pouze prostřednictvím Makro nebo Visual Basic kódem Applications (VBA). Přečtěte si tuto vlastnost pouze v Formulářové zobrazení a Zobrazení Datový list. Tato vlastnost je jen pro čtení a není dostupné v jiných zobrazeních.

Hodnota vlastnosti ListIndex je rovněž k dispozici nastavením vlastnosti Vázaný sloupec na hodnotu 0 pro pole se seznamem nebo seznam. Pokud je vlastnost Vázaný sloupec nastavena na hodnotu 0, bude pole podkladové tabulky, ke kterému je pole se seznamem nebo seznam vázán, obsahovat stejnou hodnotu jako vlastnost ListIndex.

Seznamy mít taky zajištěný vlastnost MultiSelect , který umožňuje uživatelům vybrat více položek z ovládacího prvku. Když více výběrů se zadávají v rozevíracím seznamu, můžete určit položek, které jsou vybrány pomocí vybrané vlastnosti ovládacího prvku. Vlastnost vybrané je maticových hodnotami od 0 do ListCount hodnotu mínus 1. Pro každou položku v seznamu vybrané vlastnost bude True Pokud zvolíte položku a False Pokud není vybrána.

Kolekce Vybrané položky rovněž poskytuje jeden ze způsobů, jak přistupovat k datům ve vybraných řádcích seznamu nebo pole se seznamem.

Příklad

Hodnotu vlastnosti ListIndex získáte následujícím způsobem:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Hodnotu vlastnosti ListIndex nastavíte následujícím způsobem:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

formname a controlname jsou názvy ovládacího prvku formuláře, seznamu nebo pole se seznamem vyjádřené hodnotami Řetězec a index je hodnota indexu položky.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×