Vlastnost Koloběh

Platí pro:

Objekt Form

Vlastnost Koloběh lze použít k určení akce, ke které dojde, pokud stisknete klávesu TAB a Fokus je na posledním Ovládací prvek ve vázaném formuláři. Čtení/zápis Bajt.

výraz.Koloběh

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Koloběh používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Všechny záznamy

0

(Výchozí nastavení) Stisknutím klávesy TAB u posledního ovládacího prvku ve formuláři se fokus přesune na první ovládací prvek v Pořadí ovládacích prvků v dalším záznamu.

Aktuální záznam

1

Stisknutím klávesy TAB u posledního ovládacího prvku v záznamu se fokus přesune na první ovládací prvek v pořadí prvků ve stejném záznamu.

Aktuální stránka

2

Stisknutím klávesy TAB u posledního ovládacího prvku na stránce se fokus přesune zpět na první ovládací prvek v pořadí prvků na stránce.


Poznámka : Vlastnost Koloběh lze nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Vlastnost Koloběh můžete nastavit v libovolném zobrazení.

Pokud stisknete klávesu TAB ve formuláři, fokus se bude přesunovat po ovládacích prvcích formuláře podle umístění každého ovládacího prvku v pořadí prvků.

U formulářů navržených pro zadávání dat můžete vlastnost Koloběh nastavit na hodnotu Všechny záznamy. Umožníte tak uživatelům přesunout se na nový záznam stisknutím klávesy TAB.

Poznámka : Vlastnost Koloběh řídí chování klávesy TAB pouze ve formuláři, ve kterém je tato vlastnost nastavena. Pokud je v pořadí prvků umístěn ovládací prvek podformuláře, bude po přesunutí fokusu na ovládací prvek podformuláře nastavení vlastnosti Koloběh určovat akci, která bude provedena po stisknutí klávesy TAB, pro podformulář.

Chcete-li fokus přesunout mimo ovládací prvek podformuláře, stiskněte kombinaci kláves CTRL+TAB.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×