Vlastnost IsVisible

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame (Rámeček vázaného objektu)

Objekt Image (Obrázek)

Objekt OptionButton (Přepínací tlačítko)

Objekt SubForm (Podformulář)

Objekt CheckBox (Zaškrtávací políčko)

Objekt Label (Popisek)

Objekt OptionGroup (Skupina možností)

Kolekce TabControl (Ovládací prvek karty)

Objekt ComboBox (Pole se seznamem)

Objekt Line (Čára)

Objekt Page (Stránka)

Objekt TextBox (Textové pole)

Objekt CommandButton (Příkazové tlačítko)

Objekt ListBox (Seznam)

Objekt PageBreak (Konec stránky)

Objekt ToggleButton (Přepínač)

Objekt CustomControl (Vlastní ovládací prvek)

Objekt ObjectFrame (Rámeček objektu)

Objekt Rectangle (Obdélník)

Vlastnost IsVisible lze použít v kódu Visual Basic for Applications (VBA), chcete-li určit, zda bude zobrazen Ovládací prvek v Sestava. Logická hodnota pro čtení/zápis.

výraz.IsVisible

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost IsVisible používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

Pravda

Ovládací prvek je zobrazen (výchozí).

Nepravda

Ovládací prvek není zobrazen.

Poznámka : Vlastnost IsVisible můžete nastavit pouze v události Tisk sekce sestavy, která ovládací prvek obsahuje.

Vlastnost IsVisible můžete použít společně s vlastností .Skrýtduplikáty, chcete-li určit, kdy se má ovládací prvek v sestavě zobrazit a zda se v důsledku toho mají zobrazit nebo skrýt ostatní ovládací prvky. Například můžete chtít skrýt ovládací prvek v podobě čáry, když je skryt ovládací prvek Textové pole, protože obsahuje duplicitní hodnoty.

Příklad

V následujícím příkladu je vlastnost IsVisible textového pole použita pro určení toho, zda se má v sestavě zobrazit ovládací prvek v podobě čáry. Sestava je založena na tabulce Produkty a používá tři ovládací prvky s následujícími vlastnostmi.

Vlastnosti

Ovládací prvek Čára

Textové pole č. 1

Textové pole č. 2

Název

Čára0

KódKategorie

NázevVýrobku

.Zdrojovládacíhoprvku

KódKategorie

NázevVýrobku

.Skrýtduplikáty

Ano

Ne

Vlevo

0

0

2,0

Nahoře

0

.1

.1

Šířka

4,0

1,0

1,0


Vložte následující kód do deklarační sekce modulu sestavy a poté zobrazte náhled sestavy a zkontrolujte formátování čáry, které je nastaveno vlastností IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×