Vlastnost InputParameters

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost InputParameters se používá pro určení vstupních parametrů předávaných příkazu SQL ve vlastnosti Zdroj záznamů formuláře, sestavy nebo Uložená procedura, pokud je použita jako Zdroj záznamů v Projekt aplikace Microsoft Access (ADP). Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.InputParameters

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností nebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Příklad použití s vlastností Zdroj záznamů:

Řetěz vlastnosti Vstupní parametr použitý v příkazu SQL ve vlastnosti Zdroj záznamů by měl mít následující syntaxi:

stát char=[Forms]![názevformuláře]![SeznamStátů], rokprodeje smallint=[Forms]![názevformuláře]![Zadejte rok]

Parametr stát bude nastaven na aktuální hodnotu ovládacího prvku SeznamStátů a uživatel bude vyzván k zadání parametru rokprodeje. Případným dalším parametrům, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, bude přiřazena výchozí hodnota.

Pro každý parametr v seznamu InputParameters, který není výchozí, by měl být dotaz zadán použitím jednoho znaku otazník (?).

Příkaz Obnovit nebo opětovné spuštění dotazu v Microsoft Office Access 2007 by mělo dojít k novému spuštění dotazu. Uživatele můžete provést v kódu tak, že zavoláte standardní Recordset.Requerymetody. Pokud hodnota parametru je vázaný ovládací prvek ve formuláři, aktuální hodnotu ovládacího prvku slouží v době ZnovuSpustitDotaz. Dotaz nespustí automaticky při změně hodnoty ovládacího prvku.

Použití s uloženou procedurou:

Příklad řetězce vlastnosti InputParameters použitého s uloženou procedurou by byl následující:

@stát char=[Forms]![názevformuláře]![SeznamStátů], @rokprodeje smallint=[Forms]![názevformuláře]![Zadejte rok]

Parametr @stát bude nastaven na aktuální hodnotu ovládacího prvku SeznamStátů a uživatel bude vyzván k zadání parametru @rokprodeje. Případným dalším parametrům uložené procedury, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, bude přiřazena výchozí hodnota.

Uložená procedura by měla být spuštěna pomocí řetězce příkazu se syntaxí {call } s jedním otazníkem (?) pro každý parametr v seznamu InputParameters, který není výchozí.

Příkaz Obnovit nebo opětovné spuštění dotazu v Accessu by mělo dojít k novému spuštění uložené procedury. Uživatele můžete provést v kódu tak, že zavoláte standardní Recordset.Requerymetody. Pokud hodnota parametru je vázaný ovládací prvek ve formuláři, aktuální hodnotu ovládacího prvku slouží v době ZnovuSpustitDotaz. Uložená procedura nespustí automaticky při změně hodnoty ovládacího prvku.

Pokud je uložená procedura poprvé vybrána jako zdroj záznamů formuláře a pokud má uložená procedura nějaké parametry, zobrazí se dialogové okno pro sestavení. Poté co je vytvořen první řetězec InputParameters, používá se stejné dialogové okno pro změnu řetězce. V tomto případě je však seznam parametrů tvořen tím, co je již obsaženo v řetězci.

Hodnoty parametru je rovněž možné nastavit v kódu pomocí objektů Command a Parameter objektů ActiveX Data Object (ADO). Pokud se vrátí sada výsledků, lze k ní připojit formulář nastavením vlastnosti Sada záznamů. Kódování ADO je jediným způsobem, jak zpracovávat uložené procedury, které nevracejí sady výsledků. Jedná se například o akční dotazy. Dále sem patří procedury, které vracejí výstupní parametry, nebo procedury, které vracejí vícenásobné sady výsledků.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×