Vlastnost InputParameters

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost InputParameters se používá pro určení vstupních parametrů předávaných příkazu SQL ve vlastnosti Zdroj záznamů formuláře, sestavy nebo Uložená procedura, pokud je použita jako Zdroj záznamů v Projekt aplikace Microsoft Access (ADP). Řetězec pro čtení/zápis.

výraz.InputParameters

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Příklad použití s vlastností Zdroj záznamů:

Řetěz vlastnosti Vstupní parametr použitý v příkazu SQL ve vlastnosti Zdroj záznamů by měl mít následující syntaxi:

stát char=[Forms]![názevformuláře]![SeznamStátů], rokprodeje smallint=[Forms]![názevformuláře]![Zadejte rok]

Výsledkem by bylo nastavení hodnoty „stát“ na aktuální hodnotu ovládacího prvku Seznam států a vyzvání uživatele k zadání parametru „rokprodeje“. Parametry, které by nebyly v seznamu uvedeny, by byly nastaveny na výchozí hodnoty.

Pro každý parametr v seznamu InputParameters, který není výchozí, by měl být dotaz zadán použitím jednoho znaku otazník (?).

Příkaz Obnovit nebo ZnovuSpustitDotaz v aplikaci Microsoft Office Access 2007 by měl způsobit opětovné spuštění dotazu. Tuto akci lze provést v kódu voláním standardní metody Recordset.Requery. Pokud je hodnota parametru vázána na ovládací prvek formuláře, je v okamžiku, kdy je znovu spuštěn dotaz, použita aktuální hodnota ovládacího prvku. Při změně hodnoty ovládacího prvku se dotaz automaticky znovu nespustí.

Použití s uloženou procedurou:

Příklad řetězce vlastnosti InputParameters použitého s uloženou procedurou by byl následující:

@stát char=[Forms]![názevformuláře]![SeznamStátů], @rokprodeje smallint=[Forms]![názevformuláře]![Zadejte rok]

Výsledkem by bylo nastavení parametru @stát na aktuální hodnotu ovládacího prvku SeznamStátů a vyzvání uživatele k zadání parametru @rokprodeje. Parametry uložené procedury, které nebyly uvedeny v seznamu parametrů, by byly nastaveny na výchozí hodnoty.

Uložená procedura by měla být spuštěna pomocí řetězce příkazu se syntaxí {call } s jedním otazníkem (?) pro každý parametr v seznamu InputParameters, který není výchozí.

Příkaz Obnovit nebo ZnovuSpustitDotaz by v aplikaci Access měl způsobit opětovné spuštění dotazu. Tuto akci lze provést v kódu voláním standardní metody Recordset.Requery. Pokud je hodnota parametru vázána na ovládací prvek formuláře, je v okamžiku, kdy je znovu spuštěn dotaz, použita aktuální hodnota ovládacího prvku. Při změně hodnoty ovládacího prvku se dotaz automaticky znovu nespustí.

Pokud je uložená procedura poprvé vybrána jako zdroj záznamů formuláře a pokud má uložená procedura nějaké parametry, zobrazí se dialogové okno pro sestavení. Poté co je vytvořen první řetězec InputParameters, používá se stejné dialogové okno pro změnu řetězce. V tomto případě je však seznam parametrů tvořen tím, co je již obsaženo v řetězci.

Hodnoty parametru je rovněž možné nastavit v kódu pomocí objektů Command a Parameter objektů ActiveX Data Object (ADO). Pokud se vrátí sada výsledků, lze k ní připojit formulář nastavením vlastnosti Sada záznamů. Kódování ADO je jediným způsobem, jak zpracovávat uložené procedury, které nevracejí sady výsledků. Jedná se například o akční dotazy. Dále sem patří procedury, které vracejí výstupní parametry, nebo procedury, které vracejí vícenásobné sady výsledků.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×