Vlastnost Hwnd

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report (Sestava)

Vlastnost hWnd se používá k určení hodnoty položky Popisovač (jedinečná hodnota tvořená Datový typ Long), přiřazené aktuálnímu oknu systémem Microsoft Windows. Dlouhý pro čtení/zápis.

výraz.Hwnd

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je k dispozici pouze prostřednictvím Makro nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Tuto vlastnost můžete použít v kódu VBA při volání funkcí rozhraní Rozhraní API systému Windows nebo jiných externích rutin, které vyžadují vlastnost hWnd jako Argument. Mnoho funkcí systému Windows vyžaduje hodnotu vlastnosti hWnd aktuálního okna jako jeden z argumentů.

Hodnota této vlastnosti se může změnit za chodu programu. Neukládejte proto hodnotu vlastnosti hWnd do Veřejná proměnná.

Příklad

V následujícím příkladu je hodnota vlastnosti hWnd s funkcí aplikace API systému Windows IsZoomed (Je zvětšeno) použita pro určení toho, zda je okno maximalizované.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×