Vlastnost GUID

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Odkaz

Vlastnost GUID objektu Odkaz vrací GUID určující Knihovna typů v registru systému Windows. Řetězec pouze pro čtení.

výraz.GUID

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost GUID je k dispozici pouze v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Každá knihovna typů má přiřazený identifikátor GUID, který je uložen v registru. Pokud nastavíte odkaz na knihovnu typů, aplikace Microsoft Office Access 2007 použije k identifikaci knihovny typů identifikátor GUID dané knihovny typů.

K vytvoření objektu Odkaz z identifikátoru GUID knihovny typů můžete použít metodu AddFromGUID.

Příklad

Následující příklad vytiskne hodnoty vlastností ÚplnáCesta, GUID, JePřerušen, Hlavní a Vedlejší každého objektu Odkaz v kolekci Odkazy:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×