Vlastnost Formát - Typy dat Text a Memo

Chcete-li vytvořit vlastní formáty pro pole Text a Memo, můžete použít speciální symboly v nastavení vlastnosti Formát.

Nastavení

Vlastní formáty typu text a memo můžete vytvořit pomocí následujících symbolů.

Symbol

Popis

@

Je požadován textový znak (znak nebo nebo mezera).

&

Není požadován textový znak.

<

Vynutí u všech znaků malá písmena.

>

Vynutí u všech znaků velká písmena.


Vlastní formáty pro pole typu Text a Memo mohou mít dva oddíly. Každý oddíl obsahuje specifikaci formátu pro rozdílná data v poli.

Oddíl

Popis

První

Formát pro pole s textem.

Druhý

Formát pro pole obsahující Řetězec nulové délky a hodnoty Null.


Pokud například chcete, aby se v Ovládací prvekTextové pole zobrazilo slovo „Žádný" v případě, že v tomto poli není žádný řetězec, můžete jako nastavení vlastnosti Formát ovládacího prvku zadat vlastní formát @;"Žádný". Symbol @ zobrazí text v poli; druhý oddíl zobrazí slovo „Žádný" v případě, že pole obsahuje řetězec nulové délky nebo hodnotu Null.

Poznámka : Funkci Formát můžete použít k vrácení jedné hodnoty pro řetězec nulové délky a jiné pro hodnotu Null a podobně můžete použít vlastnost Formát k automatickému formátování polí v Zobrazení Datový list tabulky nebo ovládacích prvků ve formuláři či sestavě.

Příklad

Následují příklady vlastních formátů typu dat text a memo.

Nastavení

Data

Zobrazení

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"Neznámý"

hodnota Null

Neznámý

Řetězec nulové délky

Neznámý

Libovolný text

Je zobrazen stejný text, který je zadán.


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×