Vlastnost Formát - Typ dat Ano/ne

Vlastnost Formát můžete nastavit na předdefinované formáty Ano/ne, True/False nebo Zapnuto/vypnuto nebo na vlastní formát pro typ dat Ano/ne.

Nastavení

Aplikace Microsoft Office Access 2007 používá pro datový typ Ano/ne výchozí Ovládací prvekZaškrtávací políčko. Při použití ovládacího prvku zaškrtávací políčko jsou ignorovány předdefinované a vlastní formáty. Tyto formáty jsou proto používány pouze pro data zobrazená v ovládacím prvku Textové pole.

Předdefinované formáty

Hodnoty Ano, True a Zapnuto jsou ekvivalenty, stejně jako hodnoty Ne, False a Vypnuto. Jestliže určíte jeden předdefinovaný formát a potom zadáte hodnotu ekvivalentu, zobrazí se předdefinovaný formát ekvivalentní hodnoty. Pokud například zadáte do ovládacího prvku textové pole s vlastností Formát nastavenou na hodnoty Ano/ne hodnotu True nebo Zapnuto, bude tato hodnota automaticky převedena na hodnotu Ano.

Vlastní formáty

Typ dat Ano/ne může používat vlastní formáty obsahující až tři oddíly.

Oddíl

Popis

První

Tento oddíl nemá na typ dat Ano/ne žádný vliv. Jako zástupný text je však požadován středník (;).

Druhý

Text, který má být zobrazen místo hodnot Ano, True nebo Zapnuto.

Třetí

Text, který má být zobrazen místo hodnot Ne, False nebo Vypnuto.


Příklad

Následující příklad ukazuje vlastní formát typu ano/ne pro ovládací prvek textové pole. Ovládací prvek zobrazí modře slovo „Vždy" pro hodnoty Ano, True nebo Zapnuto a červeně slovo „Nikdy" pro hodnoty Ne, False nebo Vypnuto.

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×