Vlastnost Formát

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Vlastnost Formát můžete použít k vlastnímu nastavení způsobu zobrazení a tisku čísel, dat, časů a textu. Čtení/zápis Řetězec.

výraz.Formát

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Můžete použít jeden z předdefinovaných formátů nebo vytvořit vlastní formát pomocí symbolů formátování.

Vlastnost Formát používá různá nastavení pro různé datové typy.

Ovládací prvek nastavit tuto vlastnost ovládacího prvku Seznam vlastností. Pro pole, můžete nastavit tuto vlastnost v návrhovém zobrazení tabulky (v části Vlastnosti pole) nebo v návrhovém zobrazení Okno dotazu (v seznamu vlastností Vlastnosti pole). Můžete také Makro nebo Visual Basic kódem Applications (VBA).

Poznámka : V jazyce Visual Basic zadejte Řetězcový výraz, který odpovídá jednomu z předdefinovaných formátů, nebo zadejte formát vlastní.

Vlastnost Formát ovlivňuje pouze způsob zobrazení dat, nemá vliv na způsob ukládání dat.

V aplikaci Microsoft Office Access 2007 jsou k dispozici předdefinované formáty pro typy dat Datum a čas, Číslo, Měna, Text, Memo a Ano/ne. Předdefinované formáty závisejí na zemi nebo oblasti určené poklepáním na panel Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. Aplikace Access zobrazí příslušné formáty pro zvolenou zemi nebo oblast. Pokud je například na kartě Obecné vybrána možnost Angličtina (Spojené státy), zobrazí se číslo 1234,56 ve formátu Měna jako $1,234.56, pokud je ale na kartě Obecné vybrána možnost Angličtina (Spojené království), číslo se zobrazí jako £1,234.56.

Jestliže nastavíte vlastnost Formát pro pole v návrhovém zobrazení tabulky, použije aplikace Access tento formát pro zobrazení dat v datových listech. Použije také vlastnost Formát pole pro nové ovládací prvky ve formulářích a sestavách.

Následující symboly můžete použít ve vlastních formátech pro jakýkoli typ dat.

Symbol

Význam

(mezera)

Zobrazí mezery jako literální znaky.

„ABC"

Zobrazí veškeré znaky uvnitř uvozovek jako literální znaky.

!

Místo zarovnání vpravo vynutí zarovnání vlevo.

*

Vyplní dostupné místo následujícím znakem.

\

Zobrazí následující znak jako literální znak. Literální znaky můžete zobrazit také jejích uzavřením do uvozovek.

[barva]

Zobrazí formátovaná data v barvě určené mezi závorkami. K dispozici jsou barvy: Černá, Modrá, Zelená, Azurová, Červená, Purpurová, Žlutá, Bílá.


Není možné kombinovat vlastní symboly formátování pro typy dat Číslo a Měna se symboly formátování typů dat Datum a čas, Ano/ne, nebo Text a Memo.

Pokud jste definovali Vstupní maska a pro stejná data nastavili vlastnost Formát, má vlastnost Formát přednost při zobrazení dat a vstupní maska je ignorována. Jestliže například v návrhovém zobrazení tabulky vytvoříte vstupní masku Heslo a pro stejné pole nastavíte i vlastnost Formát v tabulce, ovládacím prvku nebo formuláři, vstupní maska Heslo bude ignorována a data budou zobrazena podle nastavení vlastnosti Formát.

Příklad

Následující tři příklady nastavují vlastnost Formát pomocí předdefinovaného formátu:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Následující příklad nastaví vlastnost Formát pomocí vlastního formátu. Tento formát zobrazí datum jako: Leden 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Následující příklad ukazuje funkci jazyka VBA, která formátuje číselná data pomocí formátu Měna a textová data výhradně jako velká písmena. Tato funkce je volána událostí OnLostFocus nevázaného ovládacího prvku nazvaného VráceníDaně.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×