Vlastnost Filtr

Platí pro:

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnost Filtr můžete použít k určení podsady záznamů, které mají být zobrazeny, pokud je u Formulář, SestavaDotaz nebo Tabulka použit filtr. Čtení/zápis Řetězec.

výraz.Filtr

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Jestliže chcete určit serverový filtr v rámci Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) pro data umístěná na serveru, použijte vlastnost ServerFilter.

Vlastnost Filtr je Řetězcový výraz tvořený z klauzule Klauzule WHERE bez klíčového slova WHERE. Následující kód Visual Basic for Applications (VBA) například definuje a používá filtr pro zobrazení zákazníků pouze z USA:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností tabulky nebo formuláře, Makro nebo kódu jazyka VBA.

Tuto vlastnost můžete také nastavit ve formulářovém zobrazení, zobrazení sestavy, zobrazení datového listu nebo zobrazení rozložení dokumentu klepnutím na tlačítko Filtr nebo Výběr ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat na kartě Data a následným klepnutím na jeden z příkazů podnabídky.

Poznámka : Nastavení vlastnosti Filtr neovlivní vlastnost ADO Filtr.

Vlastnost Filtr můžete použít k uložení filtru a jeho pozdějšímu použití. Filtry jsou ukládány s objekty, ve kterých jsou vytvořeny. Jsou automaticky načteny při otevření objektu, nejsou však automaticky použity.

Nově vytvořený objekt přebírá vlastnosti RecordSource, Filtr, OrderBy a OrderByOn tabulky nebo dotazu, ve kterém byl vytvořen.

Chcete-li použít uložený filtr u formuláře, dotazu nebo tabulky, klepněte na tlačítko Přepnout filtr ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat na kartě Data nebo použijte makro nebo kód jazyka VBA k nastavení vlastnosti FilterOn na hodnotu True. V případě sestav můžete filtr použít nastavením vlastnosti FilterOn na hodnotu Ano v seznamu vlastností sestavy.

Tlačítko Přepnout filtr označuje stav vlastností Filtr a FilterOn. Tlačítko zůstává nedostupné, dokud není k dispozici použitelný filtr. Jestliže je aktuálně použit existující filtr, tlačítko Přepnout filtr se zobrazí jako stisknuté.

Chcete-li automaticky použít filtr při otevření formuláře, zadejte do nastavení vlastnosti události Při otevření formuláře makro používající akci PoužítFiltr nebo proceduru události používající metodu ApplyFilter objektu DoCmd.

Filtr můžete odebrat klepnutím na stisknuté tlačítko Přepnout filtr, klepnutím pravým tlačítkem myši na filtrované pole a následným klepnutím na příkaz Zrušit filtr nebo nastavením vlastnosti FilterOn na hodnotu False pomocí kódu jazyka VBA.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×