Vlastnost FilterOn

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Form (Formulář)

Objekt Report

Vlastnost FilterOn můžete použít k určení toho, zda je vlastnost Filtr použita pro Formulář nebo Sestava. Čtení/zápis Logická hodnota.

výraz.FilterOn

výraz Povinný. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Poznámky

Jestliže jste určili serverový filtr v rámci Projekt aplikace Microsoft Access (ADP), použijte vlastnost ServerFilterByForm.

Vlastnost FilterOn používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

Vlastnost Filtr objektu je použita.

Ne

False

(Výchozí nastavení) Vlastnost Filtr objektu není použita.


Poznámka : U sestav můžete nastavit vlastnost FilterOn sestavy Seznam vlastností nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

U formulářů můžete vlastnost FilterOn nastavit v Makro nebo pomocí kódu jazyka VBA. Tuto vlastnost můžete také nastavit klepnutím na tlačítko Přepnout filtr ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat na kartě Data.

Chcete-li použít uložený filtr pro formuláře, stiskněte tlačítko Přepnout filtr, nebo pro formuláře a sestavy filtr použijte pomocí makra nebo jazyka Visual Basic nastavením vlastnosti FilterOn na hodnotu True. U sestav můžete vlastnost FilterOn nastavit na hodnotu Ano v seznamu vlastností sestavy.

Tlačítko Přepnout filtr označuje stav vlastností Filtr a FilterOn. Tlačítko zůstává nepřístupné, dokud není k dispozici použitelný filtr. Jestliže je aktuálně použit existující filtr, tlačítko Přepnout filtr se zobrazí jako stisknuté. Chcete-li automaticky použít filtr při otevření formuláře nebo sestavy, určete v nastavení vlastnosti události OnOpen formuláře makro používající akci PoužítFiltr nebo proceduru události používající metodu ApplyFilter objektu DoCmd.

Filtr můžete odebrat klepnutím na stisknuté tlačítko Přepnout filtr ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat na kartě Data nebo použitím kódu jazyka VBA pro nastavení vlastnosti FilterOn na hodnotu False. U sestav můžete filtr odebrat nastavením vlastnosti FilterOn na hodnotu Ne v seznamu vlastností sestavy.

Poznámka : Nově vytvořený objekt přebírá vlastnosti RecordSource, Filtr, ServerFilter, OrderBy a OrderByOn tabulky nebo dotazu, ve kterém byl vytvořen. U formulářů a sestav nejsou při otevření objektu převzaté filtry automaticky použity.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×