Vlastnost Barvapozadí

Platí pro:

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt FormatCondition

Objekt Rectangle

Objekt Image

Objekt Section

Objekt Label

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Vlastnost Barvapozadí můžete použít k zadání barvy vnitřní plochy Ovládací prvek nebo Sekce. Čtení/zápis Long.

výraz.Barvapozadí

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost Barvapozadí obsahuje Číselný výraz odpovídající barvě použité k vyplnění vnitřní části ovládacího prvku nebo sekce.

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí nástroje Tvůrce barev klepnutím na tlačítko Sestavit vpravo od pole vlastnosti v Seznam vlastností. Nástroj Tvůrce barev umožňuje definovat pro ovládací prvky a sekce vlastní barvy pozadí.

Tuto vlastnost lze nastavit také pomocí Seznam vlastností ovládacího prvku nebo sekce, Makro či kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA), případně pomocí příkazu Barva výplně v části Písmo (na kartě Návrh nebo Formátování, v závislosti na tom, zda se nacházíte v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení).

V kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) použijte k nastavení této vlastnosti číselný výraz. Nastavení této vlastnosti má typ dat Datový typ Long.

Můžete nastavit výchozí nastavení této vlastnosti pomocí Výchozí styl ovládacího prvku nebo vlastnosti DefaultControl v kódu jazyka VBA.

U objektů Table můžete nastavit tuto vlastnost pomocí příkazu Barva výplně v části Písmo na kartě Data nebo v kódu jazyka VBA pomocí vlastnosti DatasheetBackColor.

Poznámky

Chcete-li použít vlastnost Barvapozadí, musí být vlastnost Stylpozadí, pokud je k dispozici, nastavena na hodnotu Normální.

Příklad

V následujícím příkladu je použita funkce RGB k nastavení vlastností Barvaokraje, Barvapozadí a Barvapopředí v závislosti na hodnotě textového pole txtPastDue. K nastavení těchto vlastností můžete použít také funkci QBColor. Vložením následujícího kódu do události Form_Current( ) nastavíte charakteristiku zobrazení ovládacího prvku, jakmile uživatel otevře formulář nebo se přesune k dalšímu záznamu.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×