Vlastnost Automatickyzměnitvelikost

Platí pro:

Objekt Form

Objekt Report

Vrátí nebo nastaví logickou hodnotu určující, zda se zobrazí Okno Formulář nebo Okno Sestava s automaticky nastavenou velikostí pro zobrazení všech záznamů. Čtení/zápis.

výraz.Automatickyzměnitvelikost

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost Automatickyzměnitvelikost používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Velikost okna formuláře nebo sestavy bude automaticky nastavena na zobrazení všech záznamů.

Ne

False

Při otevření má okno formuláře nebo sestavy poslední uloženou velikost. Chcete-li uložit velikost okna, otevřete formulář, nastavte velikost okna, uložte formulář klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor a zavřete formulář nebo sestavu. Při příštím otevření bude mít formulář nebo sestava uloženou velikost okna.


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Tuto vlastnost lze nastavit pouze v Návrhové zobrazení.

Poznámky

Velikost okna formuláře lze změnit pouze při otevření ve Formulářové zobrazení. Jestliže formulář otevřete nejprve v Návrhové zobrazení nebo v Zobrazení Datový list a pak přepnete do formulářového zobrazení, velikost okna formuláře nebude změněna.

Pokud provedete v návrhovém zobrazení změny formuláře, jehož vlastnost Automatickyzměnitvelikost je nastavena na hodnotu Ne a jehož vlastnost Automatickyzarovnatnastřed je nastavena na hodnotu Ano, přepněte před uložením formuláře do formulářového zobrazení. Pokud tento krok neprovedete, zarovná aplikace Microsoft Office Access 2007 daný formulář při příštím otevření k pravému a dolnímu okraji.

Jestliže je vlastnost Automatickyzarovnatnastřed nastavena na hodnotu Ne, otevře se okno formuláře s levým horním rohem v místě, ve kterém byl formulář zavřen.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×