Vlastnost Automatickýpřechodnadalší

Platí pro:

Objekt TextBox

Pomocí vlastnosti Automatickýpřechodnadalší můžete určit, zda proběhne automatický přechod na další prvek po zadání posledního znaku povoleného Vstupní maska ovládacího prvku textového pole. Automatický přechod na další přesune Fokus na další Ovládací prvekPořadí ovládacích prvků formuláře. Čtení/zápis Boolean.

výraz.Automatickýpřechodnadalší

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost Automatickýpřechodnadalší používá následující nastavení.

Nastavení

Jazyk Visual Basic

Popis

Ano

True

Po zadání posledního povoleného znaku do textového pole vygeneruje přechod na další prvek.

Ne

False

(Výchozí) Po zadání posledního povoleného znaku do textového pole nevygeneruje přechod na další prvek.


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí Seznam vlastností formuláře, Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Výchozí hodnotu této vlastnosti můžete nastavit pomocí Výchozí styl ovládacího prvku nebo vlastnosti Výchozí ovládací prvek v kódu jazyka VBA.

Vlastnost Automatickýpřechodnadalší ovlivní chování přechodu ve Formulářové zobrazení a v Zobrazení Datový list.

Poznámky

Vstupní masku pro ovládací prvek vytvoříte pomocí vlastnosti Vstupnímaska.

Vstupní masku pro ovládací prvek textového pole Vázaný ovládací prvek k poli můžete vytvořit nastavením vlastnosti Vstupnímaska pro pole v podkladové tabulce nebo dotazu formuláře. Jestliže je pole přetaženo do formuláře ze seznamu polí, převezme ovládací prvek textového pole vstupní masku tohoto pole.

Vlastnost Automatickýpřechodnadalší můžete použít, pokud máte ve formuláři textové pole, do kterého obvykle zadáváte maximální počet znaků pro jednotlivé záznamy. Po zadání maximálního počtu znaků se fokus automaticky přesune na další ovládací prvek v pořadí prvků. Tuto vlastnost můžete například použít pro pole Typ kategorie, které musí vždy obsahovat pět znaků.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×