Vlastnost AllowFullMenus

Pomocí vlastnosti AllowFullMenus můžete určit, zda mají být k dispozici úplné vestavěné nabídky aplikace Microsoft Office Access 2007 při otevření databáze aplikace. Pomocí vlastnosti AllowFullMenus můžete zakázat položky nabídky, které uživatelům poskytují možnost upravit struktury Tabulka, Formulář, Dotaz nebo Sestava.

Nastavení

Vlastnost AllowFullMenus používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True (–1)

Při spuštění zobrazí úplné vestavěné nabídky.

False (0)

Při spuštění nezobrazí úplné vestavěné nabídky.


Nejsnadnějším postupem nastavení této vlastnosti je použití možnosti Povolit použití úplné nabídky na kartě Spuštění v dialogovém okně Nastavení aplikace, které se zobrazí po klepnutí na možnost Možnosti aplikace Access v nabídce Soubor. Tuto vlastnost můžete nastavit také pomocí Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Chcete-li vlastnost AllowFullMenus nastavit pomocí makra nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA), je třeba nejprve nastavit tuto vlastnost jedenkrát v dialogovém okně Spuštění nebo vytvořit vlastnost pomocí následujících postupů:

  • V Databáze (MDB nebo ACCDB) ji můžete přidat pomocí metody CreateProperty a připojit ji ke kolekci Vlastnosti objektu Database.

  • V Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) ji můžete přidat do kolekce VlastnostiObjektuAplikaceAccess objektu AktuálníProjekt pomocí metody Přidat.

Poznámky

Pokud nastavíte tuto vlastnost na hodnotu False, bude v databázi zobrazena předdefinovaná podmnožina vestavěných nabídek. Tato sada nabídek neobsahuje nabídky a příkazy, které uživatelům umožňují změnit návrh databázových objektů.

Nastavením této vlastnosti na hodnotu False zakážete také tlačítka na panelu nástrojů, která odpovídají zakázaným položkám nabídky. Místní nabídka však nejsou ovlivněny (můžete stále změnit některé funkce návrhu pomocí příkazů místních nabídek). Pokud nechcete, aby uživatelé měli přístup k příkazům v místních nabídkách, můžete nastavit vlastnost AllowShortcutMenus na hodnotu False.

Toto nastavení vlastnosti bude použito až při příštím otevření databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×