Vlastnost AllowEdits

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Form

Pomocí vlastnosti AllowEdits můžete zadat, zda může uživatel upravit uložené záznamy při používání Formulář. Čtení/zápis Boolean.

výraz.AllowEdits

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowEdits používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Uživatel může upravit uložené záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůže upravit uložené záznamy.


Vlastnost AllowEdits formuláře Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Poznámky

Pomocí vlastnosti AllowEdits můžete zabránit změnám existujících dat zobrazených ve formuláři. Pokud chcete zabránit změnám dat v konkrétním ovládacím prvku, použijte vlastnost Povoleno nebo Uzamčeno.

Chcete-li zabránit změnám existujících záznamů (označit formulář jen pro čtení), nastavte vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits na hodnotu Ne. Záznamy můžete nastavit jen pro čtení také nastavením vlastnosti RecordsetType na hodnotu Snímek.

Změna hodnoty pole pomocí programu způsobí, že aktuální záznam bude možné upravit bez ohledu na nastavení vlastnosti AllowEdits. Chcete-li zabránit uživateli v provádění změn záznamu (vlastnost AllowEdits má hodnotu Ne), který potřebujete změnit pomocí programu, uložte záznam po provedení všech programových změn; nastavení vlastnosti AllowEdits bude použito ihned po uložení všech neuložených změn aktuálního záznamu.

Poznámka : Pokud je nastaven argument pro režim dat akce OtevřítFormulář, přepíše aplikace Microsoft Office Access 2007 větší počet nastavení vlastností formuláře. Jestliže je argument pro režim dat akce OtevřítFormulář nastaven na hodnotu Úpravy, aplikace Access otevře formulář s následujícím nastavením vlastností:

  • AllowEdits – ano

  • AllowDeletions — Ano

  • AllowAdditions — Ano

  • ZadáníDat — Ne

Chcete-li předejít tomu, aby akce OtevřítFormulář přepsala některá z těchto existujících nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu pro režim dat, aplikace Access potom použije nastavení vlastnosti definované ve formuláři.

Příklad

Následující příklad kontroluje vlastnost ControlType u všech ovládacích prvků ve formuláři. Postup pro každého popisek a textové pole ovládacího prvku, Přepíná vlastnost SpecialEffect u těchto ovládacích prvků. Popisek ovládacího prvku SpecialEffect je nastavena na stínovaný a textového pole vlastnosti ovládacího prvku SpecialEffect je nastavený na Normální a PovolitDoplňky, Povolit, a Povolit úpravy vlastnosti jsou nastaveny na hodnotu True, proměnnou intCanEdit přepnete na povolit úpravy podkladová data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×