Vlastnost AllowAdditions

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Objekt Form

Vlastnost AllowAdditions slouží k určení, zda může uživatel přidat záznam při použití Formulář. Čtení/zápis Boolean.

výraz.AllowAdditions

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowAdditions používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Uživatel může přidávat nové záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůže přidávat nové záznamy.


Vlastnost AllowAdditions formuláře Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Poznámky

Vlastnost AllowAdditions nastavte na hodnotu Ne, pokud chcete uživatelům povolit zobrazení či úpravy existujících záznamů, ale nikoli přidávání nových záznamů.

Pokud chcete zakázat provádění změn u existujících záznamů (nastavit formulář jen pro čtení), nastavte vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits na hodnotu Ne. Záznamy lze nastavit jen pro čtení také nastavením vlastnosti RecordsetType na hodnotu Snímek.

Pokud chcete otevřít formulář pouze pro zadávání dat, nastavte vlastnost ZadáníDat na hodnotu Ano.

Jestliže je vlastnost AllowAdditions nastavena na hodnotu Ne, nebude příkaz Nový záznam v nabídce Záznamy na kartě Data k dispozici.

Poznámka : Pokud je použit argument Režim dat akce OtevřítFormulář, přepíše aplikace Microsoft Office Access 2007 některá nastavení vlastností formuláře. Pokud je argument Režim dat akce OtevřítFormulář nastaven na hodnotu Upravit, otevře aplikace Access tento formulář s následujícím nastavením vlastností:

  • AllowEdits – ano

  • AllowDeletions — Ano

  • AllowAdditions — Ano

  • ZadáníDat — Ne

Chcete-li předejít tomu, aby akce OtevřítFormulář přepsala některá z těchto existujících nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu pro režim dat, aplikace Access potom použije nastavení vlastnosti definované ve formuláři.

Příklad

Následující příklad zkoumá vlastnost ControlType u všech ovládacích prvků ve formuláři. U každého ovládacího prvku popisku a textového pole tato procedura přepne vlastnost Speciálníefekt u těchto ovládacích prvků. Pokud je vlastnost Speciálníefekt ovládacího prvku popisku nastavena na hodnotu Stínovaný a vlastnost Speciálníefekt ovládacího prvku textového pole nastavena na hodnotu Normální a vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits jsou nastaveny na hodnotu True, bude zapnuta proměnná intCanEdit umožňující úpravy podkladových dat.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×