Vlastnost AllowAdditions

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro

Objekt formuláře

Vlastnost AllowAdditions umožňuje určit, zda může uživatel při použití Formulář přidat záznam. Pro čtení i zápis logické.

výraz. AllowAdditions

výraz Povinné. Výraz, který vrací jednu objektů v seznamu platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowAdditions používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

TRUE

(Výchozí) Uživatele můžete přidat nové záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůžete přidat nové záznamy.


Vlastnost AllowAdditions formuláře Seznam vlastností, Makro nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA).

Poznámky

Nastavte vlastnost AllowAdditions na hodnotu Ne umožníte uživatelům zobrazit nebo upravovat stávající záznamy, ale ne přidávání nových záznamů.

Pokud chcete zabránit změnám stávajících záznamů (nastavit formulář jen pro čtení), nastavte AllowAdditions, Povolita Povolit úpravy vlastností na hodnotu Ne. Můžete taky provést záznamy jen pro čtení nastavením vlastnost RecordsetType na snímku.

Pokud chcete otevřít formulář pouze pro zadávání dat, nastavte vlastnost ZadáníDat formuláře na hodnotu Ano.

Pokud je vlastnost AllowAdditions nastavena na hodnotu Ne, není k dispozici příkaz Nový záznam v části záznamyna kartě Data .

Poznámka : Při použití argumentu Režim dat akci OtevřítFormulářMicrosoft Office Access 2007 přednost před počet nastavení vlastností formuláře. Pokud je argument Režim dat akci OtevřítFormulář nastavena upravovat, aplikace Access otevře se formulář s tímto nastavením vlastnosti:

  • Povolit úpravy – Ano

  • Povolit – Ano

  • AllowAdditions – Ano

  • ZadáníDat – ne

Nechcete, aby OtevřítFormulář přepsala některá z těchto existující nastavení vlastností , nevytvářejte nastavení argumentu Režim dat tak, aby Access použije nastavení vlastnosti definované ve formuláři.

Příklad

Následující příklad kontroluje vlastnost ControlType u všech ovládacích prvků ve formuláři. Postup pro každého popisek a textové pole ovládacího prvku, Přepíná vlastnost SpecialEffect u těchto ovládacích prvků. Když popisek ovládacího prvku SpecialEffect je nastavena na stínovaný a textového pole vlastnosti ovládacího prvku SpecialEffect je nastavený na Normální a AllowAdditions, Povolita Povolit úpravy vlastnosti jsou nastaveny na hodnotu True, proměnnou intCanEdit přepnete na povolit úpravy podkladová data.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×