Vlastnost AktivníFormulář

Platí pro:

Objekt Screen

Vlastnost AktivníFormulář můžete použít společně s objektem Screen k určení nebo vytvoření odkazu na formulář, na kterém je Fokus. Objekt Form jen ke čtení.

výraz.AktivníFormulář

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Nastavení této vlastnosti obsahuje odkaz na objekt Formulář, na kterém je fokus v Doba běhu.

Tato vlastnost je k dispozici při použití Makro nebo kódu Visual Basic for Applications (VBA) a je ve všech zobrazeních jen pro čtení.

Poznámky

Pomocí vlastnosti AktivníFormulář můžete vytvořit odkaz na aktivní formulář společně s jednou z jeho vlastností nebo metod. Následující příklad zobrazí nastavení vlastnosti Název aktivního formuláře.

Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
MsgBox "Current form is " & frmCurrentForm.Name

Pokud je fokus u Podformulář, bude vlastnost AktivníFormulář odkazovat na Hlavní formulář. Jestliže při použití vlastnosti AktivníFormulář není fokus na formuláři nebo podformuláři, dojde k chybě.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×