Vlastnost Adresa

Platí pro:

Objekt Hyperlink

Vlastnost Adresa slouží k určení cesty k objektu, dokumentu, webové stránce nebo jinému cílovému umístění pro objekt Hyperlink spojený s ovládacím prvkem Příkazové tlačítko, Ovládací prvek obrázek nebo Popisek. Čtení/zápis řetězec.

výraz.Adresa

výraz – požadováno. Výraz, který vrací jeden z objektů uvedených v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost Adresa je Řetězcový výraz představující cestu vlastnosti Adresa odkazu k souboru (Název UNC (Universal Naming Convention)) nebo k webové stránce (URL (Uniform Resource Locator)).

Vlastnost Adresa je k dispozici pouze při použití kódu Visual Basic for Applications (VBA). Pokud nastavíte vlastnost Adresa, automaticky zadáváte vlastnost Adresa odkazu pro ovládací prvek spojený s hypertextovým odkazem.

Poznámky

Další informace o adresách hypertextových odkazů a jejich formátech najdete v tématech týkajících se vlastností Adresa odkazu a Podadresa odkazu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×