Vlastní nastavení poznámek

Ve výchozím nastavení má poznámka podobu žlutého čtverce. Vzhled poznámek, včetně písma, barvy a velikosti lze změnit, což usnadňuje jejich organizaci a správu.

Co chcete udělat?

Změna výchozí barvy, písma a velikosti nových poznámek

Změna velikosti existujících poznámek

Změna barvy existujících poznámek

Přiřazení barevné kategorie otevřené poznámce

Přiřazení barevné kategorie zavřené poznámce

Zobrazení nebo skrytí data a času v poznámkách

Změna výchozí barvy, písma a velikosti nových poznámek

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Poznámky a deník.

 4. V části Možnosti poznámek vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Změna velikosti existujících poznámek

Velikost existující poznámky lze trvale změnit jedním z následujících způsobů:

 • Přetáhněte pravý dolní roh poznámky na požadovanou velikost.

 • Chcete-li poznámku zvětšit na celou obrazovku, dvakrát klikněte na pruh v horní části poznámky.

 • Dvojitým kliknutím na pruh v horní části poznámky obnovíte původní velikost poznámky.

Začátek stránky

Změna barvy existujících poznámek

Chcete-li změnit barvu poznámky, přiřaďte poznámce Barevná kategorie. Poznámce lze přiřadit více barevných kategorií, ale poznámka se zobrazuje vždy v barvě naposledy použité kategorie.

Přiřazení barevné kategorie otevřené poznámce

 • Klikněte na ikonu poznámky Obrázek tlačítka , klikněte na položku Zařadit do kategorií a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na některou barevnou kategorii.

  • Kliknutím na položku Všechny kategorie otevřete dialogové okno Barevné kategorie a potom zaškrtněte políčko u barevné kategorie, kterou chcete přiřadit.

Přiřazení barevné kategorie zavřené poznámce

Barevnou kategorii lze přiřadit i poznámce, která není otevřená. Ve složce Poznámky použijte Zobrazení seznamu nebo ikon.

 1. Klikněte na poznámku, které chcete přiřadit barevnou kategorii.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zařadit do kategorií a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na některou barevnou kategorii.

  • Kliknutím na položku Všechny kategorie otevřete dialogové okno Barevné kategorie a potom zaškrtněte políčko u barevné kategorie, kterou chcete přiřadit.

Poznámka :  Chcete-li přiřadit kategorii nebo barvu v zobrazení Seznam poznámek, můžete kliknout pravým tlačítkem myši do sloupce Kategorie u poznámky, které chcete přiřadit barevnou kategorii. Kliknutím do sloupce Kategorie odeberete poslední barvu přiřazenou poznámce.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí data a času v poznámkách

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Poznámky a deník.

 4. V části Možnosti poznámek zaškrtněte políčko Zobrazovat datum a čas poslední změny poznámky nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×