Vlastní nastavení poznámek

Co chcete udělat?

Změna výchozí barvy, písma a velikosti nově vytvářených poznámek

Změna barvy jednotlivých poznámek

Změna velikosti poznámek

Zobrazení nebo skrytí času a data na nových a existujících poznámkách

Přiřazení barevných kategorií k poznámkám

Změna výchozí barvy, písma a velikosti nově vytvářených poznámek

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti poznámek.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Změna barvy jednotlivých poznámek

Pokud chcete změnit barvu u jednotlivých poznámek, bude třeba ke každé poznámce přiřadit Barevná kategorie. Poznámka převezme barvu spojenou s přiřazenou barevnou kategorií. Výchozí barva poznámky bude přepsána.

Změna velikosti poznámek

Je možné změnit velikost jednotlivých poznámek nebo provést změnu výchozí velikosti, která ovlivní všechny nové poznámky.

 • Změna velikosti jednotlivé poznámky

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte pravý dolní roh poznámky na požadovanou velikost.

  • Poklepejte na pruh v horní části poznámky.

  • V levém horním rohu poznámky klepněte pravým tlačítkem na ikonu poznámky Obrázek ikony a potom klepněte na příkaz Minimalizovat nebo Maximalizovat.

 • Změna výchozí velikosti poznámek

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti poznámek.

  3. V seznamu Velikost klepněte na položku Malá, Střední nebo Velká.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí času a data na nových a existujících poznámkách

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Jiné klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti vzhledu zaškrtněte políčko Při zobrazování poznámek zobrazovat čas a datum nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Přiřazení barevných kategorií k poznámkám

Přiřazení barevných kategorií poznámkám umožňuje tyto poznámky rychle identifikovat a přiřadit je k souvisejícím položkám, jako jsou e-mailové zprávy nebo kontakty. Poznámka převezme barvu přiřazené barevné kategorie a barva se také zobrazí ve sloupci Kategorie v zobrazení Tabulka. Jedné poznámce můžete přiřadit více barevných kategorií.

Klepněte na některou možnost:

Přiřazení barevné kategorie otevřené poznámce

Přiřazení barevné kategorie poznámce v zobrazení tabulky nebo zobrazení ikon

Přiřazení barevné kategorie otevřené poznámce

 1. V otevřené poznámce klepněte na ikonu poznámky Obrázek ikony .

 2. Přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na barevnou kategorii.

   Při prvním přiřazení existující barevné kategorie poznámce vás aplikace vyzve k přejmenování této barevné kategorie. Můžete také změnit barvu, která je v daném okamžiku spojena s barevnou kategorií, a zvolit klávesovou zkratku.

  • Chcete-li zobrazit více barevných kategorií nebo vytvořit kategorii novou, klepněte na položku Všechny kategorie, čímž se otevře dialogové okno Barevné kategorie.

   Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii v dialogovém okně Barevné kategorie, je nutné zaškrtnout políčko vedle požadované barevné kategorie.

   Poznámky : 

   • Nabídku Zařadit do kategorií a dialogové okno Barevné kategorie můžete také otevřít klepnutím na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka na panelu nástrojů.

   • Jestliže poznámce přiřadíte barevnou kategorii, převezme poznámka barvu, která je spojena s přiřazenou barevnou kategorií, a výchozí barva poznámky je přepsána.

Přiřazení barevné kategorie poznámce v zobrazení tabulky nebo zobrazení ikon

 1. Vyberte poznámku, které chcete přiřadit barevnou kategorii.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na barevnou kategorii.

   Při prvním přiřazení existující barevné kategorie poznámce vás aplikace vyzve k přejmenování této barevné kategorie. Můžete také změnit barvu, která je v daném okamžiku spojena s barevnou kategorií, a zvolit klávesovou zkratku.

  • Chcete-li zobrazit více barevných kategorií nebo vytvořit kategorii novou, klepněte na položku Všechny kategorie, čímž se otevře dialogové okno Barevné kategorie.

   Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii v dialogovém okně Barevné kategorie, je nutné zaškrtnout políčko vedle požadované barevné kategorie.

   Poznámky : 

   • Nabídku Zařadit do kategorií a dialogové okno Barevné kategorie můžete také otevřít klepnutím na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka na panelu nástrojů.

   • Jestliže poznámce přiřadíte barevnou kategorii, převezme poznámka barvu, která je spojena s přiřazenou barevnou kategorií, a výchozí barva poznámky je přepsána.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×