Vlastní nastavení úkolů kvůli usnadnění jejich správy

Chcete-li lépe spravovat seznam úkolů, můžete úkoly aplikace Outlook přizpůsobit podle potřeby. Můžete přidat připomenutí, používat sledování stavu, vytvořit opakované položky a zařadit úkoly do kategorií.

Co chcete udělat?

Nastavení opakovaného úkolu

Přidání připomenutí

Sledování průběhu úkolu

Přiřazení barevných kategorií

Propojení úkolů s kontaktem

Označení úkolů jako soukromých

Sledování ujetých kilometrů, hodin a fakturačních údajů

Nastavení opakovaného úkolu

Můžete nastavit opakované úkoly na konkrétní data nebo obnovit úkoly se zadaným časem mezi výskyty.

Jaký je rozdíl mezi opakovaným a obnoveným úkolem?

Máte-li úkol s pevnými pravidelnými časy, například odesílání zprávy o stavu nadřízenému každý pátek odpoledne, použijte opakovaný úkol.

Obnovené úkoly jsou nejlepší volba, pokud se další připomenutí úkolu nemá zobrazit dříve, než bude předchozí úkol označen jako dokončený. Pokud například označíte měsíčně obnovovaný úkol jako dokončený dnes, bude další obnovení úkolu vytvořeno s měsíčním termínem od dnešního dne.

 1. V otevřeném úkolu klikněte na kartě Úkolna tlačítko Opakování.

  Příkaz Opakování na pásu karet

 2. V dialogovém okně Opakovat úkol klikněte na přepínač odpovídající požadované frekvenci opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně) a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Nastavení opakování úkolu s určenými intervaly:     V části Způsob opakování vyberte požadovaný interval frekvence. Neklikejte na přepínač Obnovit úkol po , neboť úkol by se neopakoval v pravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování úkolu na základě data dokončení:     Klikněte na přepínač Obnovit úkol po a do pole zadejte dobu, po jejímž uplynutí má být vygenerován nový úkol.

   Dialogové okno Opakovat úkol

Začátek stránky

Přidání připomenutí

Můžete nastavit, kdy se připomenutí zobrazí a zda budou zahrnovat přehrání zvuku.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V zobrazení Úkoly:     Klikněte na úkol, ke kterému chcete připojit připomenutí. Na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat a potom klikněte na možnost Přidat připomenutí.

   Příkaz Přidat připomenutí na pásu karet

   Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na úkol, kliknout na příkaz Zpracovat a pak kliknout na příkaz Přidat připomenutí.

  • V otevřeném úkolu   :  Zaškrtněte políčko Připomenutí.

 2. Zadejte datum a čas, kdy se má připomenutí zobrazit.

 3. Chcete-li u připomenutí nastavit přehrání vlastního zvuku, klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka Procházet, vyberte požadovaný zvukový soubor, klikněte na tlačítko Otevřít a pak klikněte na tlačítko OK. Tato akce změní zvuk připomenutí pouze pro tento úkol.

Začátek stránky

Sledování průběhu úkolu

Můžete sledovat průběh každého úkolu aplikace Outlook směrem k dokončení.

 • V otevřeném úkolu zadejte požadované možnosti nebo na ně klikněte v polích Stav, Priorita a Hotovo (%).

  Pole Stav a Hotovo (%) na sobě vzájemně závisejí. Změníte-li hodnotu v jednom poli, odpovídajícím způsobem se změní také hodnota v druhém poli.

Stav

Hotovo (%)

Nezahájeno

0

Probíhá

1 až 99

Dokončeno

100

Čeká se na někoho dalšího

0 až 100

Odloženo

0 až 100

Tip :  Můžete odeslat e-mailovou zprávu s informacemi o stavu těchto polí. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Spravovat úkol na tlačítko Odeslat zprávu o stavu. Otevře se nová zpráva, do které můžete přidat libovolné další podrobnosti o průběhu úkolu.

Začátek stránky

Přiřazení barevných kategorií

Přiřazení barevných kategorií usnadňuje sledování podobných a souvisejících úkolů nebo přiřazení úkolů k jiným kategorizovaným položkám aplikace Outlook, například ke kontaktům a e-mailovým zprávám. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • V zobrazení Úkoly:     Na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zařadit do kategorií a pak klikněte na požadovanou barvu. Další barevné kategorie zobrazíte kliknutím na možnost Všechny kategorie.

 • V otevřeném úkolu:     Na kartě Úkol klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zařadit do kategorií a pak klikněte na požadovanou barvu. Další barevné kategorie zobrazíte kliknutím na možnost Všechny kategorie.

  Příkaz Všechny kategorie na pásu karet

Při prvním použití barevné kategorie budete vyzváni k zadání smysluplnějšího názvu barevné kategorie.

Tip :  Chcete-li odebrat všechny barevné kategorie přiřazené k položce, klikněte v otevřeném úkolu na barvu nebo název barevné kategorie a pak klikněte na možnost Vymazat Název kategorie nebo Vymazat všechny kategorie.

Začátek stránky

Propojení úkolů s kontaktem

Pokud úkol zahrnuje osobu nebo organizaci v Kontaktech, můžete vytvořit propojení s daným kontaktem.

Poznámka :  Propojování s kontakty musí být zapnuté.

Jak mohu zapnout propojování s kontakty?

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontakty.

 4. V části Propojení zaškrtněte políčko Zobrazovat kontakty propojené s aktuální položkou.

 • V otevřeném úkolu klikněte v dolní části okna na tlačítko Kontakty, klikněte na kontakt a pak klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Označení úkolů jako soukromých

 • V otevřeném úkolu klikněte na kartě Úkol ve skupině Značky na možnost Soukromé.

  Příkaz Soukromé na pásu karet

Sledování ujetých kilometrů, hodin a fakturačních údajů

 • V otevřeném úkolu klikněte na kartě Úkol ve skupině Zobrazit na tlačítko Podrobnosti. Zadejte požadované informace do textových polí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×