Vlastní nastavení úkolů kvůli usnadnění jejich správy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li lépe spravovat seznam úkolů, můžete úkoly aplikace Outlook přizpůsobit podle potřeby. Můžete přidat připomenutí, používat sledování stavu, vytvořit opakované položky a zařadit úkoly do kategorií.

Co chcete udělat?

Vytvořit opakovaný úkol

Přidání připomenutí

Sledování průběhu úkolů

Přiřazení barevné kategorie

Propojení úkolů s kontaktem

Úkoly s označit jako soukromou

Sledování protokolem ujetých, hodin a další informace

Nastavení opakovaného úkolu

Můžete nastavit opakované úkoly na konkrétní data nebo obnovit úkoly se zadaným časem mezi výskyty.

Jaký je rozdíl mezi opakované a opakovaný úkol?

Máte-li úkol s pevnými pravidelnými časy, například odesílání zprávy o stavu nadřízenému každý pátek odpoledne, použijte opakovaný úkol.

Obnovené úkoly jsou nejlepší volba, pokud se další připomenutí úkolu nemá zobrazit dříve, než bude předchozí úkol označen jako dokončený. Pokud například označíte měsíčně obnovovaný úkol jako dokončený dnes, bude další obnovení úkolu vytvořeno s měsíčním termínem od dnešního dne.

 1. V otevřeném úkolu klikněte na kartě Úkolna tlačítko Opakování.

  Příkaz Opakování na pásu karet

 2. V dialogovém okně Opakování úkolu klepněte na přepínač odpovídající požadovanému intervalu opakování (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně) a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Úkol nastavit jako opakovaný v nastavených intervalech     V části způsob opakování vyberte požadované možnosti počet_plateb intervalu, který chcete. Vyberte Obnovit úkol nebo úkol nebude opakují v pravidelných intervalech.

  • Nastavení opakování úkolu na základě data dokončení     Klepněte na přepínač Obnovit úkol po a do pole zadejte dobu, po jejímž uplynutí má být úkol generován.

   Dialogové okno Opakovat úkol

Začátek stránky

Přidání připomenutí

Můžete nastavit, kdy se připomenutí zobrazí a zda budou zahrnovat přehrání zvuku.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V zobrazení úkolů    klikněte na úkol, ke kterému chcete připojit připomenutí. Na kartě Domů ve skupině značky na Zpracovat a potom klikněte na Přidat připomenutí.

   Příkaz Přidat připomenutí na pásu karet

   Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na úkol, kliknout na příkaz Zpracovat a pak kliknout na příkaz Přidat připomenutí.

  • V otevřeném úkolu     Zaškrtněte políčko připomenutí.

 2. Zadejte datum a čas, kdy se má připomenutí zobrazit.

 3. Chcete-li zadat vlastní zvuk, který bude přehrávat s připomenutí, klikněte na Obrázek tlačítka , klikněte na tlačítko Procházet, vyberte zvukový soubor přehrát kliknutím na Otevřít a klikněte na tlačítko OK. Tím se změní pouze pro tento úkol zvuk připomenutí.

Začátek stránky

Sledování průběhu úkolu

Můžete sledovat průběh každého úkolu aplikace Outlook směrem k dokončení.

 • V otevřeném úkolu zadejte požadované možnosti nebo na ně klikněte v polích Stav, Priorita a Hotovo (%).

  Pole Stav a Hotovo (%) na sobě vzájemně závisejí. Změníte-li hodnotu v jednom poli, odpovídajícím způsobem se změní také hodnota v druhém poli.

Stav

Hotovo (%)

Nezahájeno

+

Probíhá

1-99

Dokončeno

1000

Čeká se na někoho dalšího   

0–100

Odloženo

0–100

Tip: Můžete poslat e-mailové zprávě nahlášení stavu zobrazení těchto polí. Na kartě úkol ve skupině Spravovat úkoly klikněte na Odeslat zprávu o stavu. Otevře novou zprávu a přidáte podpůrné podrobnosti o průběhu úkolu.

Začátek stránky

Přiřazení barevných kategorií

Přiřazení barevných kategorií usnadňuje sledování podobných a souvisejících úkolů nebo přiřazení úkolů k jiným kategorizovaným položkám aplikace Outlook, například ke kontaktům a e-mailovým zprávám. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Zobrazení v úkolů     Na kartě Domů ve skupině značky na Zařadit do kategorií a potom klikněte na požadovanou barvu. Pro více barevných kategorií klikněte na příkaz Všechny kategorie.

 • V otevřeném úkolu     Na kartě úkol ve skupině značky na Zařadit do kategorií a potom klikněte na požadovanou barvu. Pro více barevných kategorií klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Příkaz Všechny kategorie na pásu karet

Při prvním použití barevné kategorie budete vyzváni k zadání smysluplnějšího názvu barevné kategorie.

Tip: Chcete-li odebrat všechny barevné kategorie přiřazené k nějaké položce v otevřeném úkolu, klikněte pravým tlačítkem myši na barvu nebo název barevné kategorie a potom na Vymazat "název kategorie" nebo Vymazat všechny kategorie.

Začátek stránky

Propojení úkolů s kontaktem

Pokud úkol zahrnuje osobu nebo organizaci v Kontaktech, můžete vytvořit propojení s daným kontaktem.

Poznámka: Odkazy na kontakty musí být zapnutý.

Jak můžu zapnout odkazy na kontakty?

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontakty.

 4. V části Propojení zaškrtněte políčko Zobrazovat kontakty propojené s aktuální položkou.

 • V otevřeném úkolu v dolní části okna klikněte na Kontakty, klepněte na kontakt a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Označení úkolů jako soukromých

 • V otevřeném úkolu klikněte na kartě Úkol ve skupině Značky na možnost Soukromé.

  Příkaz Soukromé na pásu karet

Sledování ujetých kilometrů, hodin a fakturačních údajů

 • V otevřeném úkolu klikněte na kartě Úkol ve skupině Zobrazit na tlačítko Podrobnosti. Zadejte požadované informace do textových polí.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×