Vlastní klávesové zkratky

Klávesové zkratky můžete přizpůsobit přiřazením zkratky k příkazu, makru, písmu, stylu nebo často používanému symbolu. Klávesové zkratky můžete také odebrat.

Přiřazení nebo odebrání klávesové zkratky z klávesnice bez použití myši

 1. V případě potřeby otevřete stisknutím kombinace kláves ALT+S, M dialogové okno Možnosti aplikace Word a pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte položku Přizpůsobit pás karet.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Vlastní a stiskněte klávesu ENTER.

 3. V seznamu Kategorie vyberte klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU kategorii, která obsahuje příkaz nebo jinou položku, ke které chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od které chcete klávesovou zkratku odebrat.

 4. Pomocí klávesy TAB přejděte do seznamu Příkazy.

 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte název příkazu nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

  Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k příkazu nebo položce přiřazená, se zobrazí v poli Aktuální klávesy (nebo Aktuální přiřazení).

 6. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Přiřazení klávesové zkratky

  Kombinace klávesových zkratek začínejte klávesou CTRL nebo funkční klávesou.

  1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do pole Stiskněte klávesovou zkratku.

  2. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Stiskněte například klávesu CTRL spolu s další požadovanou klávesou.

  3. V poli Aktuální klávesy (nebo Aktuální přiřazení) zjistíte, jestli je už kombinace klávesové zkratky přiřazená k příkazu nebo jiné položce. Pokud ano, zadejte jinou kombinaci.

   Důležité : Po novém přiřazení stejné kombinace kláves už nebude možné tuto kombinaci použít k původnímu účelu. Například stisknutím kláves CTRL+B se změní vybraný text na tučný. Pokud změníte přiřazení kombinace kláves CTRL+B a přiřadíte ji novému příkazu nebo položce, nebude možné stisknutím kláves CTRL+B změnit text na tučný, dokud neobnovíte původní nastavení přiřazení klávesových zkratek tlačítkem Obnovit vše.

  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do seznamu Změny uložit do.

  5. Stisknutím kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU zvýrazněte název aktuálního dokumentu nebo šablonu, do které chcete změny klávesových zkratek uložit, a potom stiskněte klávesu ENTER.

  6. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Přiřadit a stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka : Pokud používáte programovatelnou klávesnici, mohla by už být kombinace kláves CTRL+ALT+F8 vyhrazená pro spuštění programování klávesnice.

  Odebrání klávesové zkratky

  1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do seznamu Změny uložit do.

  2. Stisknutím kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU zvýrazněte název aktuálního dokumentu nebo šablonu, do které chcete změny klávesových zkratek uložit, a potom stiskněte klávesu ENTER.

  3. Opakovaným stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB přejděte do pole Aktuální klávesy (nebo Aktuální přiřazení).

  4. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte klávesovou zkratku, kterou chcete odebrat.

  5. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Odebrat a stiskněte klávesu ENTER.

Přiřazení nebo odebrání klávesové zkratky s myší

 1. Pokud je potřeba, klikněte na kartu Soubor, dál na položku Možnosti a potom na kartu Přizpůsobit pás karet.

 2. V podokně Zde můžete upravit pás karet a klávesové zkratky klikněte na tlačítko Vlastní.

 3. V rozevíracím seznamu Změny uložit do klikněte na název aktuálního dokumentu nebo šablony, kam budete chtít změny klávesových zkratek uložit.

 4. V seznamu Kategorie klikněte na kategorii, která obsahuje příkaz nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

 5. V seznamu Příkazy klikněte na název příkazu nebo jiné položky, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

  Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k příkazu nebo jiné položce přiřazená, se zobrazí v poli Aktuální klávesy (nebo Aktuální přiřazení).

 6. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Přiřazení klávesové zkratky

  Kombinace klávesových zkratek začínejte klávesou CTRL nebo funkční klávesou.

  1. V poli Stiskněte klávesovou zkratku stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Stiskněte například klávesu CTRL spolu s další požadovanou klávesou.

  2. V poli Aktuální klávesy (nebo Aktuální přiřazení) zjistíte, jestli je už kombinace klávesové zkratky přiřazená k příkazu nebo jiné položce. Pokud ano, zadejte jinou kombinaci.

   Důležité : Po novém přiřazení stejné kombinace kláves už nebude možné tuto kombinaci použít k původnímu účelu. Například stisknutím kláves CTRL+B se změní vybraný text na tučný. Pokud změníte přiřazení kombinace kláves CTRL+B a přiřadíte ji novému příkazu nebo položce, nebude možné stisknutím kláves CTRL+B změnit text na tučný, dokud neobnovíte původní nastavení přiřazení klávesových zkratek tlačítkem Obnovit vše.

  3. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

   Poznámka : Pokud používáte programovatelnou klávesnici, mohla by už být kombinace kláves CTRL+ALT+F8 vyhrazená pro spuštění programování klávesnice.

  Odebrání klávesové zkratky

  1. V seznamu Aktuální klávesy (nebo Aktuální přiřazení) klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odebrat.

  2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×