Vlastní klávesové zkratky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klávesové zkratky můžete přizpůsobit přiřazením zkratky k příkazu, makru, písmu, stylu nebo běžně používanému symbolu. Klávesové zkratky můžete také odebrat.

Přiřazení nebo odebrání klávesové zkratky pomocí klávesnice

 1. Pokud je to nutné, přesuňte se klávesou TAB do podokna Zde můžete upravit panel nástrojů Rychlý přístup a klávesové zkratky.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Vlastní a stiskněte klávesu ENTER.

 3. V seznamu Kategorie vyberte klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU kategorii, která obsahuje příkaz nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat, a stiskněte MEZERNÍK.

 4. Pomocí klávesy TAB přejděte do seznamu Příkazy.

 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte název příkazu nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat, a stiskněte MEZERNÍK.

  Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k příkazu nebo položce přiřazena, se zobrazí v poli Aktuální klávesy.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  Přiřazení klávesové zkratky

  Kombinace klávesových zkratek začínejte klávesou CTRL nebo funkční klávesou.

  1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do pole Stiskněte klávesovou zkratku.

  2. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Stiskněte například klávesu CTRL spolu s další požadovanou klávesou.

  3. V poli Aktuální přiřazení zjistíte, zda je daná kombinace klávesové zkratky již přiřazena k příkazu nebo jiné položce. Pokud ano, zadejte jinou kombinaci.

   Důležité : Po novém přiřazení stejné kombinace kláves již nelze tuto kombinaci použít k původnímu účelu. Například stisknutím kláves CTRL+B se změní vybraný text na tučný. Pokud změníte přiřazení kombinace kláves CTRL+B a přiřadíte ji novému příkazu nebo položce, nebude možné stisknutím kláves CTRL+B změnit text na tučný, dokud neobnovíte původní nastavení přiřazení klávesových zkratek tlačítkem Obnovit vše.

  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Přiřadit a stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka : Pokud používáte programovatelnou klávesnici, mohla by již být kombinace kláves CTRL+ALT+F8 vyhrazena pro spuštění programování klávesnice.

  Odebrání klávesové zkratky

  1. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do pole Aktuální klávesy.

  2. Stisknutím kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte klávesovou zkratku, kterou chcete odebrat, a potom stiskněte klávesu MEZERNÍK.

  3. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Odebrat a stiskněte klávesu ENTER.

 7. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte do seznamu Změny uložit do.

 8. Stisknutím kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU zvýrazněte název aktuálního dokumentu nebo šablonu, do které chcete změny klávesových zkratek uložit, a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přiřazení nebo odebrání klávesové zkratky pomocí myši

 1. V podokně Zde můžete upravit panel nástrojů Rychlý přístup a klávesové zkratky klepněte na tlačítko Vlastní.

 2. V rozevíracím seznamu Změny uložit do klepněte na název aktuálního dokumentu nebo šablony, kam budete chtít změny klávesových zkratek uložit.

 3. V seznamu Kategorie klepněte na kategorii, která obsahuje příkaz nebo jinou položku, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

 4. V seznamu Příkazy klepněte na název příkazu nebo jiné položky, k níž chcete přiřadit klávesovou zkratku nebo od níž chcete klávesovou zkratku odebrat.

  Každá klávesová zkratka, která je aktuálně k příkazu nebo jiné položce přiřazena, se zobrazí v poli Aktuální klávesy.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  Přiřazení klávesové zkratky

  Kombinace klávesových zkratek začínejte klávesou CTRL nebo funkční klávesou.

  1. V poli Stiskněte klávesovou zkratku stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Stiskněte například klávesu CTRL spolu s další požadovanou klávesou.

  2. V poli Aktuální přiřazení zjistíte, zda je daná kombinace klávesové zkratky již přiřazena k příkazu nebo jiné položce. Pokud ano, zadejte jinou kombinaci.

   Důležité : Po novém přiřazení stejné kombinace kláves již nelze tuto kombinaci použít k původnímu účelu. Například stisknutím kláves CTRL+B se změní vybraný text na tučný. Pokud změníte přiřazení kombinace kláves CTRL+B a přiřadíte ji novému příkazu nebo položce, nebude možné stisknutím kláves CTRL+B změnit text na tučný, dokud neobnovíte původní nastavení přiřazení klávesových zkratek tlačítkem Obnovit vše.

  3. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

   Poznámka : Pokud používáte programovatelnou klávesnici, mohla by již být kombinace kláves CTRL+ALT+F8 vyhrazena pro spuštění programování klávesnice.

  Odebrání klávesové zkratky

  1. V seznamu Aktuální klávesy klikněte na klávesovou zkratku, kterou chcete odebrat.

  2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×