Vkládání automatického textu v aplikaci Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Word 2010 je možné vkládat položky automatického textu z galerie automatického textu.

Nebo pokud chcete přidat text automaticky při psaní několik znaků, můžete přidat textové položky v dialogovém okně Automatické opravy.

V tomto článku

Vložení automatického textu z galerie

Přidání položky automatického textu do dokumentu

Vytvoření nové položky automatického textu

Migrace položek automatického textu z aplikace Word 2003 do aplikace Word 2010

Vložení textu automaticky při psaní

Vložení automatického textu z galerie

Přidání položky automatického textu do dokumentu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Rychlé části a potom na Automatický text.

 2. Klikněte na položku, kterou chcete přidat.

Vytvoření nové položky automatického textu

V aplikaci Word 2010 se položky automatického textu ukládají jako stavební bloky. K vytvoření nové položky slouží dialogové okno Vytvořit nový stavební blok.

 1. V dokumentu aplikace Word vyberte text, který chcete přidat do galerie položek automatického textu.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části, přejděte na možnost Automatický text a potom klikněte na příkaz Uložit výběr do galerie automatických textů.

 3. Vyplňte údaje v dialogovém okně Vytvořit nový stavební blok:

  • Název    Zadejte jedinečný název pro stavební blok automatického textu.

  • Galerie    Vyberte galerii Automatický text.

  • Kategorie    Vyberte kategorii Obecné nebo vytvořte novou kategorii.

  • Popis    Zadejte popis stavebního bloku.

  • Uložit do    Klikněte v rozevíracím seznamu na název šablony. Například na položku Normal.

   Šablona se v rozevíracím seznamu názvů šablon zobrazí pouze tehdy, pokud je otevřená.

  • Možnosti    Vyberte jednu z následujících možností:

   • Možnost Vložit obsah do samostatné stránky vyberte, pokud chcete stavební blok umístit na samostatné stránce se zalomením stránky před a za stavebním blokem.

   • Možnost Vložit do samostatného odstavce vyberte, chcete-li obsah přetvořit na samostatný odstavec i v případě, že je ukazatel uživatele umístěn uprostřed odstavce.

   • U veškerého ostatního obsahu vyberte možnost Vložit pouze obsah.

Začátek stránky

Migrace položek automatického textu z aplikace Word 2003 do aplikace Word 2010

Pokud jste používali položky automatického textu v aplikaci Microsoft Office Word 2003, můžete je ručně migrovat do aplikace Word 2010. Migrace položek automatického textu vytvořených v aplikaci Word 2007 bude provedena automaticky.

 1. Přejděte na soubor Normal11.dot jednu následujícím způsobem:

 2. Pokud váš počítač se systémem Windows 7    Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Poznámka :  Pokud v programu Průzkumník Windows není složka AppData zobrazena, klikněte na možnost Uspořádat, na příkaz Možnosti složky a hledání, na kartu Zobrazení a na možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Potom program Průzkumník Windows ukončete a znovu jej spusťte.

 3. Pokud váš počítač se systémem Windows Vista    Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Poznámka :  Pokud v programu Průzkumník Windows není složka AppData zobrazena, klikněte na možnost Uspořádat, na příkaz Možnosti složky a hledání, na kartu Zobrazení a na možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Potom program Průzkumník Windows ukončete a znovu jej spusťte.

 4. Pokud váš počítač se systémem Windows XP    Spusťte Průzkumníka Windows a pak přejděte k C:\Documents and Settings\uživatelské ukládají aplikací\microsoft\templates.

  Poznámka : Pokud nevidíte složce Data aplikací v programu Průzkumník Windows, klikněte na nabídkuNástroje, klikněte na Možnosti složky, klikněte na kartu zobrazení a klikněte na tlačítko Zobrazovat skryté soubory a složky. Pak zavřete a znovu otevřete Průzkumníka Windows.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši Normal11.dot a potom klikněte na Otevřít.

 6. Klikněte na kartu Soubor.

 7. Klikněte na možnost Uložit jako.

 8. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do správného umístění:

 9. Pokud váš počítač se systémem Windows 7    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Pokud váš počítač se systémem Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Pokud váš počítač se systémem Windows XP    C:\Documents and Settings\uživatelské ukládají Data\Microsoft\Word\Startup

  Poznámka : Možná bude potřeba vytvořit složky Po spuštění po kliknutí na nová složka.

 12. Do pole název souboru zadejte Automatický text.

 13. V seznamu Uložit jako typ klikněte na Šablona Word s podporou maker.

 14. Klikněte na Uložit.

  Pokud se zobrazí výzva, klikněte na OK.

 15. Ukončete aplikaci Word.

Začátek stránky

Vložení textu automaticky při psaní

K přidání položek textu, které se mají vkládat automaticky po zadání určité skupiny znaků, je třeba použít dialogové okno Automatické opravy.

 1. Klikněte kartusoubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a pak klikněte na kartě Automatické opravy.

 5. Zaškrtněte políčko Nahrazovat text během psaní, pokud dosud není zaškrtnuto.

 6. Do pole Nahrazovat zadejte znaky, které se mají nahrazovat automatickým textem.

Text, který jste vybrali v dokumentu, by měl být v poli Za.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×