Vkládání znaků a symbolů ASCII nebo Unicode založených na latince

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kódování znaků ASCII a Unicode umožňuje počítačům ukládat data a vyměňovat si je s jinými počítači a programy. Níže jsou uvedené seznamy často používaných znaků ASCII a znaků Unicode založených na latince. Znaky Unicode pro písma, která nejsou založená na latince, najdete na stránce Tabulky kódů znaků Unicode podle písem.

V tomto článku:

Vložení znaku ASCII nebo Unicode do dokumentu

Kódy běžných symbolických znaků

Kódy běžných diakritických znaků

Kódy běžných ligaturních znaků

Netisknutelné řídicí znaky ASCII

Další informace

Vložení znaku ASCII nebo Unicode do dokumentu

Pokud potřebujete vložit jenom několik speciálních znaků nebo symbolů, můžete použít Mapu znaků nebo klávesové zkratky. Seznam znaků ASCII najdete v níže uvedených tabulkách nebo v článku Klávesové zkratky pro mezinárodní znaky.

Poznámky : 

 • Mnoho jazyků obsahuje symboly, které se nedají vtěsnat do 256znakové rozšířené sady ASCII. Z toho důvodu existují varianty sad ASCII a Unicode, které zahrnují místní znaky a symboly. Najdete je na stránce Tabulky kódů znaků Unicode podle písem.

 • Pokud máte se zadávání kódů požadovaných znaků potíže, zkuste použít Mapu znaků.

Vkládání znaků ASCII

Když chcete vložit znak ASCII, stiskněte a podržte klávesu ALT a zadejte kód znaku. Pokud chcete například vložit symbol stupně (º), stiskněte a podržte klávesu ALT a zadejte na numerické klávesnici kód 0176.

Poznámka : K zadávání čísel musíte použít numerickou klávesnici, ne horní řadu kláves na klávesnici. Před zadáváním čísel na numerické klávesnici zkontrolujte, jestli je zapnutá funkce NUM LOCK.

Vkládání znaků Unicode

Když chcete vložit znak Unicode, zadejte kód znaku, stiskněte klávesu ALT a stiskněte X. Pokud chcete například zadat symbol dolaru ($), zadejte 0024, stiskněte ALT a potom stiskněte X. Další kódy znaků najdete na stránce Tabulky kódů znaků Unicode podle písem.

Důležité : Některé aplikace Microsoft Office, jako je aplikace PowerPoint a aplikace InfoPath, nejde převést Unicode kódy znaků. Pokud potřebujete znaku sady Unicode a používáte některý z programů, které nejsou podporovány znaků kódu Unicode, zadávání znaků pomocí Mapy znaků, které potřebujete.

Poznámky : 

 • K zadávání čísel musíte použít numerickou klávesnici, ne horní řadu kláves na klávesnici. Před zadáváním čísel na numerické klávesnici zkontrolujte, jestli je zapnutá funkce NUM LOCK.

 • Pokud máte s převodem kódu Unicode na znak potíže, zadejte kód na numerické klávesnici, kód vyberte a stiskněte kombinaci kláves ALT+X.

 • Pokud používáte systém Microsoft Windows XP nebo novější, je univerzální písmo pro Unicode nainstalované automaticky. Pokud používáte systém Microsoft Windows 2000, musíte písmo Unicode nainstalovat.

  V systému Microsoft Windows 2000

  1. Ukončete všechny aplikace.

  2. Ovládacích panelech poklikejte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Jestliže jste danou aplikaci nainstalovali jako součást sady Office, klikněte v seznamu Aktuálně nainstalované programy na položku Microsoft Office a potom klikněte na tlačítko Změnit.

   • Pokud jste aplikaci sady Office nainstalovali samostatně, klikněte v seznamu Aktuálně nainstalované programy na její název a potom klikněte na tlačítko Změnit.

  4. V dialogovém okně Instalace Microsoft Office 2003 klikněte na možnost Přidat či odebrat součásti a potom klikněte na tlačítko Další.

  5. Zaškrtněte políčko Zvolit vlastní nastavení aplikací a klikněte na tlačítko Další.

  6. Rozbalte seznam Sdílené součásti sady Office.

  7. Rozbalte seznam Podpora světových jazyků.

  8. Klikněte na ikonu vedle položky Univerzální písmo a vyberte požadovanou možnost instalace.

Použití Mapy znaků

Mapa znaků je program integrovaný v systému Microsoft Windows. Umožňuje zobrazit znaky, které jsou k dispozici ve vybraném písmu. Pomocí Mapy znaků můžete do schránky zkopírovat jednotlivé znaky nebo skupiny znaků a potom je vložit do libovolného programu, který je umí zobrazit.

Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položky PříslušenstvíSystémové nástroje a klikněte na položku Mapa znaků.

V Mapě znaků vyberte požadovaný znak – klikněte na něj a pak klikněte na Vybrat. V dokumentu klikněte pravým tlačítkem do místa, kam chcete znak vložit, a potom klikněte na Vložit.

Začátek stránky

Kódy běžných symbolických znaků

Pokud potřebujete další symboly znaků, podívejte se na Mapu znaků nainstalovanou v počítači, na kódy znaků ASCII nebo Tabulky kódů znaků Unicode podle písem.

Symbol

Kód

Symbol

Kód

Symboly měn

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Právní symboly

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Matematické symboly

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Zlomky

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Interpunkční a dialektické symboly

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Formulářové symboly

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Začátek stránky

Kódy běžných diakritických znaků

Úplný seznam symbolů a jejich kódů najdete v Mapě znaků.

Symbol

Kód

Symbol

Kód

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Začátek stránky

Kódy běžných ligaturních znaků

Další informace o typografických ligaturách najdete u hesla Typografická ligatura. Úplný seznam ligatur a jejich kódů najdete v Mapě znaků.

Symbol

Kód

Symbol

Kód

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Začátek stránky

Netisknutelné řídicí znaky ASCII

Čísla 0–31 v tabulce ASCII jsou přiřazena řídicím znakům, které se používají k ovládání některých periferních zařízení, jako jsou tiskárny. Například číslo 12 zastupuje funkci Posun stránky/nová stránka. Tento příkaz předá tiskárně pokyn, aby provedla posun na začátek další stránky.

Tabulka netisknutelných řídicích znaků ASCII

Řídicí znak

Desítkový kód

Řídicí znak

Desítkový kód

null

0

přepnutí datového spojení

16

začátek hlavičky

1

řídicí symbol 1

17

začátek textu

2

řídicí symbol 2

18

konec textu

3

řídicí symbol 3

19

konec přenosu

4

řídicí symbol 4

20

dotaz

5

negativní potvrzení

21

potvrzení

6

synchronizace

22

zvonek

7

konec bloku přenosu

23

backspace

8

storno

24

horizontální tabelátor

9

konec média

25

odřádkování/nový řádek

10

náhrada

26

vertikální tabelátor

11

escape

27

posun stránky/nová stránka

12

oddělovač souborů

28

návrat na začátek řádku

13

oddělovač skupin

29

posun ven

14

oddělovač záznamů

30

posun dovnitř

150

oddělovač jednotek

31

mezera

32

DEL

127

Začátek stránky

Další informace

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×