Vkládání a formátování kódů polí v aplikaci Word 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace v tomto článku se týkají všech kódů polí ve Wordu. Informace o konkrétních polích najdete v tématu Kódy polí ve Wordu.

V tomto článku

Další informace o polích

Vložení pole

Úpravy pole

Zobrazení výsledků polí

Způsob aktualizace polí

Další informace o polích

Pole můžete vložit, když budete chtít:

 • Sčítat, odčítat nebo provádět jiné výpočty. K tomu můžete použít pole = (Formula).

 • Pracovat s dokumenty v rámci hromadné korespondence. Například po vložení polí ASK a FILLIN se zobrazí dotaz při každém sloučení datového záznamu s hlavním dokumentem.

V ostatních případech je jednodušší použít k přidání požadovaných informací příkazy a možnosti Wordu. Například hypertextový odkaz můžete vložit pomocí pole HYPERLINK, ale jednodušší je použít příkaz Hypertextový odkaz, který je ve skupině Odkazy na kartě Vložení.

Poznámka : Závorky kódu pole se nedají napsat na klávesnici. Můžete je zadat stisknutím kláves CTRL+F9.

Syntaxe kódu pole

Kódy polí se zobrazují ve složených závorkách ( { } ). Pole se podobají vzorcům v Excelu – kód pole odpovídá vzorci a výsledek pole odpovídá hodnotě, kterou vzorec vrací. Mezi zobrazením kódů a výsledků polí v dokumentu můžete přepínat pomocí kombinace kláves ALT+F9.

Syntaxe kódu pole v dokumentu vypadá takto:

{ NÁZEV POLE Vlastnosti Volitelné přepínače }

 • NÁZEV POLE:    Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Pole.

 • Vlastnosti:    To jsou libovolné instrukce nebo proměnné, které se v určitém poli používají. Všechna pole nemají parametry a u některých polí nejsou parametry povinné.

 • Volitelné přepínače:    Jedná se o veškerá volitelná nastavení, která jsou pro určité pole dostupná. Všechna pole nemají volitelné přepínače (kromě těch, které určují formátování výsledků pole).

Příklad

Do záhlaví nebo zápatí Můžete například vložit název souboru a cestu dokumentu vložením pole FILENAME.

Syntaxe kódu pole FILENAME se zahrnutou cestou vypadá takto:

{ FILENAME \p }

Začátek stránky

Vložení pole

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pole.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a poté na položku Pole.

  Skupina Text

 3. V seznamu Kategorie vyberte kategorii.

 4. V seznamu Názvy polí vyberte položku požadovaný název pole.

 5. Zvolte požadované možnosti.

 • Pokud chcete v dialogovém okně Pole zobrazit kódy určitého pole, klikněte na Kódy polí.

 • Pokud chcete pole vnořit do jiného pole, vložte nejdříve pomocí dialogového okna Pole vnější pole (kontejner). Umístěte kurzor v dokumentu do kódu pole na místo, kam chcete vložit vnitřní pole. Potom pomocí dialogového okna Pole vložte vnitřní pole.

Pokud znáte kód pole, které chcete vložit, můžete ho zadat přímo do dokumentu. Nejdřív stiskněte klávesy CTRL+F9 a potom zadejte kód do závorek.

Začátek stránky

Úpravy pole

 1. Klikněte na pole pravým tlačítkem a pak klikněte na Upravit pole.

 2. Změňte vlastnosti a možnosti pole. Informace o dostupných vlastnostech a možnostech pole získáte v nápovědě, když dáte vyhledat název pole, nebo v tématu Kódy polí v aplikaci Word.

  Poznámky : Úprava některých polí vyžaduje zobrazení kódu pole. Uděláte to tak, že kliknete na pole a pak stisknete klávesy SHIFT+F9. Nebo stisknete klávesy ALT+F9 a tím zobrazíte všechny kódy polí v dokumentu.

  Některá pole se místo v dialogovém okně Pole upravují v samostatných dialogových oknech. Když například kliknete pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a potom kliknete na Upravit hypertextový odkaz, otevře se dialogové okno Upravit hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Zobrazení výsledků polí

Ve výchozím nastavení zobrazí Word výsledky polí současně s obsahem dokumentu tak, aby uživatel, který čte dokument, nepoznal, že část obsahu dokumentu je v polích. Pole se také můžou zobrazovat se stínovaným pozadím, aby byla v dokumentu lépe vidět.

Výsledky polí můžete spojit s obsahem dokumentu vypnutím zobrazování stínovaného pozadí polí a naformátováním výsledků polí.

Pokud chcete na pole upoutat pozornost, můžete ho zobrazit se stínovaným pozadím, které může být vidět neustále, nebo také jenom když je pole vybrané.

Výsledky polí můžete formátovat jednak pomocí textového formátování pole a jednak přidáním formátovacích přepínačů do kódu pole.

Změna stínovaného pozadí polí

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Zobrazit obsah dokumentu vyberte v seznamu Stínování polí jednu z možností:

  • Pokud chcete, aby byla pole v dokumentu zvýrazněná, zvolte Vždy.

  • Pokud chcete, aby se pole spojila s obsahem dokumentu, vyberte Nikdy.

  • Pokud chcete, aby uživatelé Wordu poznali, že kliknuli na pole, vyberte Jsou-li vybrána.

   Pokud je možnost stínování polí nastavená na Jsou-li vybrána, zobrazí se po kliknutí do pole šedé pozadí. Šedé stínování ale neznamená, že došlo k výběru pole. Když pole vyberete (poklikáním nebo tažením myší), přidá se k šedému stínovaní pole také zvýraznění vybraného textu.

Použití formátování textu na pole

 • Vyberte pole, které chcete naformátovat, a nastavte požadované vlastnosti pomocí příkazů ve skupině Písmo, která je na kartě Domů.

  Příkaz Najít ve skupině Úpravy

  Pokud chcete například podtrhnout jméno, které je vložené pomocí pole AUTHOR, vyberte celý kód pole včetně závorek (případně vyberte celý výsledek pole) a klikněte na Podtržení ve skupině Písmo, která je na kartě Domů.

Po aktualizaci pole se formátování použité přímo na výsledky pole může ztratit. Pokud chcete formátování zachovat, vložte do kódu pole přepínač \* MERGEFORMAT. Pokud vložíte pole pomocí dialogového okna Pole, přepínač \* MERGEFORMAT se přidá automaticky.

Přidání přepínače formátu ke kódu pole

 1. Klikněte na pole pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Upravit pole.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou zobrazené skupinové rámečky Vlastnosti pole a Možnosti pole, vyberte požadované možnosti formátování.

  • Pokud se zobrazí jenom kód pole, klikněte na Možnosti a pak vyberte požadované možnosti formátování.

   Pokud není tlačítko Možnosti přístupné (zobrazuje se šedě), nejsou pravděpodobně k dispozici další možnosti formátování.

Pro formátování výsledků pole můžete použít tři přepínače formátu:

Přepínač formátu

Přepínač formátu (\*) určuje způsob zobrazení výsledků pole. Formátovací instrukce určují tyto vlastnosti:

 • Používání velkých a malých písmen

 • Formát čísla – například to, jestli se bude číslice 9 zobrazovat jako ix (římská číslice) nebo jako devátý (řadová číslovka)

 • formát znaků

Přepínače formátu zachovávají formátování výsledků pole i při aktualizaci pole.

Formáty velkých písmen

Následuje seznam přepínačů a položek, u kterých jsou nastavená velká písmena:

 • \* Caps    Počáteční písmeno každého slova. Například { FILLIN "Zadejte jméno:" \* Caps } zobrazí Jana Nováková, i když je jméno zadané malými písmeny.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Všechna první velká.

 • \* FirstCap    Počáteční písmeno prvního slova. Například { COMMENTS \* FirstCap } zobrazí Týdenní přehled prodeje.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na První velké.

 • \* Upper    Všechna písmena velká. Například { QUOTE "slovo" \* Upper } zobrazí SLOVO.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Všechna velká.

 • \* Lower    Všechna písmena malá. Například { FILENAME \* Lower } zobrazí týdenní přehled prodeje.doc.

  Tento přepínač je neúčinný, pokud je celé pole naformátované kapitálkami.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Malá písmena.

Formáty čísel

Následuje seznam přepínačů čísel a jejich výsledky:

 • \*alphabetic    Zobrazí výsledky jako znaky abecedy. Výsledek se zobrazí stejnými písmeny jako slovo "alphabetic" v kódu pole. Například { SEQ příloha \* ALPHABETIC } zobrazí velké písmeno B (místo číslice 2) a { SEQ příloha \* alphabetic } zobrazí malé písmeno b.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na a, b, c.

 • \*Arabic    Zobrazí výsledky jako arabské číslice. Například { PAGE \* Arabic } zobrazí číslo stránky 31.

  Poznámky : 

  • Pokud v rozevíracím seznamu Formát číslování v dialogovém okně Formát číslování stránek nejsou nastavené arabské číslice, změní přepínač nastavení rozevíracího seznamu Formát číslování.

  • Pro číslování stránek je také možné použít formát ArabicDash, který zobrazí výsledek jako arabské číslice ohraničené pomlčkami. Například { PAGE \* ArabicDash } zobrazí - 31 -.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na 1, 2, ,3, ....

 • \*CardText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { = SUM(A1:B2) \* CardText } zobrazí text sedm set devadesát a { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } zobrazí text Sedm Set Devadesát.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Jedna, Dvě, Tři.

 • \*DollarText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Word vloží písmeno a místo desetinné čárky a zobrazí dvě desetinná místa (zaokrouhleně) arabskými číslicemi jako zlomek s hodnotou 100 ve jmenovateli. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } zobrazí text ČTRNÁCT A 55/100.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Kč text.

 • \*Hex    Zobrazí výsledky jako čísla v šestnáctkové soustavě. Například { QUOTE "458" \* Hex } zobrazí číslo ve tvaru 1CA.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na hex....

 • \*OrdText    Zobrazí výsledky jako text řadových číslovek (rodu mužského). Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { DATE \@ "d" \* OrdText } zobrazí dvacátý první a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } zobrazí Dvacátý první.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klikněte na První, druhý, třetí....

 • \*Ordinal    Zobrazí výsledky jako řadové číslovky. Například { DATE \@ "d" \* Ordinal } zobrazí 30..

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na 1., 2., 3.,.

 • \*Roman    Zobrazí výsledky jako římské číslice. Výsledek bude zobrazený stejnými písmeny jako slovo "roman" v kódu pole. Například { SEQ CHAPTER \* roman } zobrazí číslo xi a { SEQ CHAPTER \* ROMAN } zobrazí číslo XI.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na I, II, III,.

Formát znaků a dříve použité formáty

Následují přepínače formátování znaků a jejich výsledky:

 • \*Charformat    Použije formátování prvního písmene pole na celý výsledek. Výsledek následujícího příkladu bude naformátovaný tučným stylem, protože písmeno V ve slově Věc má tučné formátování.

  { VĚC chapter2_title \* Charformat } zobrazí text Velryby v Pacifiku tučným písmem.

  Pokud chcete přidat tento přepínač, zadejte ho do kódu pole nebo do pole Kódy polí v dialogovém okně Pole.

 • \*MERGEFORMAT    Použije formátování předchozího výsledku pro nový výsledek. Pokud například vyberete jméno zobrazené pomocí pole { AUTHOR \* MERGEFORMAT } a použijete formátování tučným písmem, zachová Word tučné formátování i když se pole aktualizuje, aby se zobrazilo nové jméno autora.

  Pokud vkládáte pole pomocí dialogového okna Pole, je přepínač \*MERGEFORMAT zahrnutý ve výchozím nastavení. Tuto možnost můžete vypnout tak, že v dialogovém okně Pole zrušíte zaškrtnutí políčka Při aktualizaci zachovat formátování.

Zpět na přepínače formátování

Přepínač formátu čísel

Přepínač Formát čísel (\#) určuje způsob zobrazení číselného výsledku.

Přepínač \# # ##0,00 Kč u pole { = SUMA(NAD) \# # ##0,00 Kč } zobrazí například následující výsledek: "4 455,70 Kč". Pokud výsledkem pole není číslo, nemá tento přepínač žádný vliv.

Poznámka : U jednoduchých číselných formátů, které neobsahují mezery – například { Prodej za březen \# $#,##0.00 } – není nutné používat uvozovky. U složitějších číselných formátů a u formátů, které zahrnují text nebo mezery, napište číselný formát do uvozovek, jak je uvedeno v následujících příkladech. Pokud vložíte pole pomocí příkazu Pole nebo pomocí příkazu Vzorec, který je ve skupině Data na kartě Rozložení (kontextová karta Nástroje tabulky), přidá Word uvozovky k tomuto přepínači automaticky.

Přepínač Formát čísel můžete vytvořit kombinací následujících položek:

 • 0 (nula)    Určí požadovaná číselná místa, která se mají ve výsledku zobrazit. Pokud výsledek na některém z těchto míst neobsahuje jinou číslici, zobrazí Word nulu (0). Například pole { = 4 + 5 \# 00,00 } zobrazí výsledek 09,00.

 • #    Určí požadovaná číselná místa, která se mají ve výsledku zobrazit. Pokud výsledek na některém z těchto míst neobsahuje číslici, zobrazí Word mezeru. Například pole { = 9 + 6 \# Kč### } zobrazí výsledek Kč 15.

 • x    Vynechá číslice vlevo od znaku x. Pokud je tento znak umístěný vpravo od desetinné čárky, zaokrouhlí Word výsledek na toto desetinné místo. Příklady:
  { = 111053 + 111439 \# x## } zobrazí výsledek 492.
  { = 1/8 \# 0,00x} zobrazí výsledek 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } zobrazí výsledek,8.

 • . (desetinná čárka)    Určí pozici desetinné čárky. Například pole { = SUM(ABOVE) \# "###,00 Kč" } zobrazí výsledek 495,47 Kč.

  Používejte symbol desetinné čárky zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • , (mezera jako oddělovač skupin číslic)    Odděluje skupiny po třech číslicích. Například pole { = Čistý zisk \# "# ### ### Kč" } zobrazí výsledek 2 456 800 Kč.

  Používejte symbol oddělovače skupin číslic zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • - (znaménko mínus)    Přidá znaménko mínus k zápornému výsledku nebo přidá mezeru v případě, že výsledek je kladný nebo 0 (nula). Například pole { = 10 - 90 \# -## } zobrazí výsledek -80.

 • + (znaménko plus)    Přidá znaménko plus ke kladnému výsledku, znaménko minus k zápornému výsledku nebo mezeru v případě, že je výsledek 0 (nula). Například pole { = 100 - 90 \# +## } zobrazí výsledek +10 a pole { = 90 - 100 \# +## } zobrazí výsledek -10.

 • %, $, *, atd.    Zahrne určený znak do výsledku. Např.: { = čistý zisk \# "##%" } zobrazí 33%.

 • "kladné; záporné"    Určí různé formáty čísel pro kladné a záporné výsledky, oddělené středníkem. Pokud je například Záložka Tržby95 kladná hodnota, zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč" } hodnotu v obyčejném formátu – například "1 245,65 Kč". Záporná hodnota se zobrazí tučným písmem a se znaménkem minus, například -345,56 Kč.

 • "kladné; záporné; nula"    Určí různé formáty čísel pro kladný, záporný a 0 (nulový) výsledek oddělené středníkem. Například v závislosti na hodnotě záložky Tržby95 zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;(# ##0,00 Kč);0 Kč" } kladnou, zápornou a 0 (nulovou) hodnotu jako 1 245,65 Kč, (345,56 Kč), 0 Kč.

 • 'text'    Přidá k výsledku text. Vložte text do jednoduchých uvozovek. Například { = { Cena } *8,1% \# "##0,00 'Kč je DPH' " } zobrazí 347,44 Kč je DPH.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek (skupiny Titulky na kartě Odkazy) nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky, např. tabulka nebo obrázek, vložte mezi znaménka čárka nad vlevo (`). Pořadové číslo se zobrazí v arabských číslicích. Pole { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'je součtem tabulky' `tabulka`" } např. zobrazí 456,34 je součtem Tabulky 2.

Zpět na přepínače formátování

Přepínač formátu data a času

Přepínač formátu data a času (\@) určuje způsob zobrazení data a času.

Například přepínač \@ "dddd, MMMM d, rrrr" v poli { DATE \@ "dddd, MMMM d, rrrr" } zobrazí „pátek, 23. listopadu 2007“. Přepínač Formát data a času můžete vytvořit kombinací instrukcí o datu a čase— den (d), měsíc (M) a rok (r); hodiny (h) a minuty (m). Můžete také vložit text, interpunkční znaménka nebo mezery.

Datumové instrukce

Měsíc (M)

Písmeno M musí být velké, aby se odlišily měsíce od minut.

 • M    Zobrazí měsíc jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 7.

 • MM    Zobrazí měsíc jako číslo s 0 (nulou) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 07.

 • MMM    Zobrazí měsíc jako římskou číslici. Například červenec se zobrazuje jako číslo VII.

 • MMMM    Zobrazí úplný název měsíce.

Den (d)

Písmeno d zobrazí den v měsíci nebo týdnu. Písmeno d může být velké nebo malé.

 • d    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci se zobrazí číslem 6.

 • dd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo s 0 (nulou) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci se zobrazí číslem 06.

 • ddd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako dvoupísmennou zkratku. Například úterý se zobrazí jako Út.

 • dddd    Zobrazí den v týdnu plným názvem.

Rok (r)

Písmeno r zobrazí rok jako dvě nebo čtyři číslice. Písmeno r může být velké nebo malé.

 • rr    Zobrazí rok jako dvě číslice s 0 (nulou) na začátku u roků 01 až 09. Například rok 1999 se zobrazí jako číslo 99 a rok 2006 číslem 06.

 • rrrr    Zobrazí rok jako čtyři číslice.

Časové instrukce

Hodiny (h)

Malé písmeno h určuje čas na základě 12. hodinového cyklu. Velké písmeno H určuje čas na základě 24. hodinového cyklu; například 5 hod. odpoledne se zobrazí číslem 17.

 • h nebo H    Zobrazí hodinu bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne se zobrazí číslem 9.

 • hh nebo HH    Zobrazí hodinu s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne se zobrazí číslem 09.

Minuty (m)

Písmeno m musí být malé, aby se odlišily minuty od měsíců.

 • m    Zobrazí minuty bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "m" } zobrazí číslo 2.

 • mm    Zobrazí minuty s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "mm" } zobrazí číslo 02.

Sekundy (s)

 • s    Zobrazí sekundy bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení sekundy. Například { TIME \@ “s” } zobrazí číslo 5.

 • ss    Zobrazí sekundy bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení sekundy. Příklad: { TIME \@ “ss” zobrazí číslo 05.

Dopoledne a odpoledne (dop., odp.)

Zobrazí označení dopoledne a odpoledne. Pokud chcete změnit symboly pro dopoledne a odpoledne v Microsoft Windows, změňte místní nastavení v Ovládacích panelech.

 • am/pm nebo AM/PM    Zobrazí označení dopoledne a odpoledne velkými nebo malými písmeny. Například { TIME \@ "h AM/PM" } a { TIME \@ "h am/pm" } zobrazí 9 DOP. nebo 5 odp..

Další text a interpunkční znaménka

 • 'text'    Jakýkoli zadaný text v zobrazení data a času. Text uzavřete do jednoduchých uvozovek. Například { TIME \@ "HH:mm 'středoevropského času' " } zobrazí 12:45 středoevropského času.

 • znak    Zahrne do zobrazení data nebo času zadaný znak, například : (dvojtečku), - (pomlčku), * (hvězdičku) nebo mezeru. Například { DATE \@ "HH:mm, d.MMMM 'rr" } zobrazí 11:15, 6. listopadu, '99.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek skupiny Titulky (karta Odkazy), nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky označte po obou stranách čárkami nad vlevo (`), například tabulka nebo obrázek. Word zobrazí pořadové číslo arabskou číslicí. Například pole { PRINTDATE \@ "'Tabulka' `tabulka` 'byla vytištěna' d.M.rr" } zobrazí text Tabulka 2 byla vytištěna 25.9.02.

Poznámka : U jednoduchých formátů data a času, které neobsahují mezery nebo text, například { DATE \@ MM/rr }, není nutné použít uvozovky. U složitějších formátů data a času a všude tam, kde se vyskytují mezery nebo text, vložte celý formát do uvozovek, například { DATE \ @ "d.MMMM.rrrr', v' h:mm" }. Pokud vložíte pole pomocí příkazu Datum a čas ze skupiny Text, která je na kartě Vložení, případně pomocí dialogového okna Pole, přidá Word uvozovky k přepínačům Formát data a času automaticky.

Začátek stránky

Způsob aktualizace polí

Ve výchozím nastavení Microsoft Wordu se pole aktualizují při otevření dokumentu. Tím je zajištěná aktuálnost zobrazených informací. Existují ale situace, kdy nechcete, aby k této aktualizaci docházelo. Můžete například chtít, aby v záhlaví dokumentu bylo zobrazené vždy stejné datum, místo toho, aby se při každém otevření dokumentu automaticky aktualizovalo na dnešní datum.

Pole můžete také aktualizovat tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a potom kliknete na Aktualizovat pole, případně kliknete na pole a potom stisknete klávesu F9.

Pokud chcete ručně aktualizovat všechna pole v textu dokumentu, stiskněte nejdřív klávesy CTRL+A a potom stiskněte klávesu F9. Pole v záhlavích, zápatích a v textových polích se musí aktualizovat zvlášť. Klikněte na záhlaví, zápatí nebo textové pole, stiskněte klávesy CTRL+A a potom stiskněte klávesu F9.

Automatické nebo nechtěné aktualizaci můžete předejít uzamknutím polí.

Uzamknutí nebo odemknutí pole

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete pole uzamknout, aby se výsledky pole neaktualizovaly, klikněte na pole a stiskněte klávesy CTRL+F11.

 • Pokud chcete pole odemknout, aby se výsledky pole aktualizovaly, klikněte na pole a stiskněte CTRL+SHIFT+F11.

Uzamknutí výsledků polí INCLUDETEXT a REF

Přepínač Uzamknout výsledek (\!) zabrání aktualizaci pole, které je obsažené ve výsledku pole INCLUDETEXT nebo REF, pokud nedošlo ke změnám ve výsledku pole v původním umístění. Bez použití tohoto přepínače Word aktualizuje pole obsažená ve výsledku pole při každé aktualizaci pole INCLUDETEXT nebo REF.

Například pole { INCLUDETEXT C:\\Tržby\Čtvrt4 Tržby.doc \! } vloží obsah dokumentu "Čtvrt4 Tržby.doc", který obsahuje pole DATE. Při aktualizaci pole INCLUDETEXT zabrání přepínač \! Wordu v aktualizaci pole DATE v textu, pokud se nejdřív neaktualizovaly v původním dokumentu ("Čtvrt4 Tržby.doc"). Přepínač zaručí, že text vložený polem INCLUDETEXT odpovídá textu v původním dokumentu.

Pokud chcete aktualizovat pole DATE na obou místech, aktualizujte pole v původním dokumentu (Čtvrt4 Tržby.doc) a potom aktualizujte pole INCLUDETEXT.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×