Visio na mobilním nebo dotykovém zařízení

Výkresy ve Visiu můžete na zařízení s dotykovým ovládáním vytvářet, číst a komentovat jenom pomocí prstů.

Přidání obrazce z okna Obrazce

  • Přetáhněte obrazec z okna Obrazce na stránku výkresu.

  • Klepněte na obrazec v okně Obrazce. Visio přidá instanci obrazce na střed stránky.

  • Dotkněte se obrazce v okně Obrazce, držte ho a zároveň jiným prstem klepněte na stránku výkresu. Při každém klepnutí na stránku výkresu se instance obrazce, který držíte, přidá na stránku.

Výběr obrazců na stránce

První klepnutí na obrazec

Klepnutím na obrazec ho vyberete a zobrazíte šipky automatického spojení, pokud je obrazec nebo diagram používá.

Druhé klepnutí na obrazec

Klepnutím na už vybraný tvar vyvoláte plovoucí panel nástrojů.

Třetí klepnutí na obrazec

Klepnutím na vybraný obrazec, u kterého je zobrazený plovoucí panel nástrojů, přejdete do režimu úprav textu.

Výběr víc obrazců

Klepněte na první obrazec, který chcete vybrat, a zatímco ho držíte, jiným prstem klepněte na další obrazce, které chcete vybrat.

Po uvolnění prvního obrazce klepnutím na kterýkoli z vybraných obrazců vyvoláte plovoucí panel nástrojů pro celý výběr.

Použití místní nabídky (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem)

Vyvoláním plovoucího panelu nástrojů a kliknutím na šipku dolů na konci otevřete místní nabídku (nabídka po kliknutí pravým tlačítkem).

Spojení obrazců pomocí automatického spojení

Klepnutím na objekt ho vyberete a zobrazíte šipky automatického spojení, pokud objekt a diagram automatické spojení používají. Po celou dobu, kdy je objekt vybraný, můžete klepat na okno Obrazce a tvary a pás karet, aniž by se šipky automatického spojení skrývaly.

Dotykem, držením a uvolněním šipky automatického spojení vyvoláte minipanel nástrojů automatického spojení.

Pohyb po výkresu

Dotkněte se stránky výkresu jedním prstem a přetažením stránku posouvejte.

Stažením prstů (přiblížením dvou prstů k sobě) výkres oddálíte (bude vypadat menší) a roztažením prstů ho přiblížíte.

Výběr podobrazců seskupeného obrazce

Výběr podobrazců v seskupeném obrazci funguje stejně jako s myší a klávesnicí: klepnutím na seskupený obrazec vyberete celou skupinu a klepnutím na podobrazec změníte výběr na podobrazec (pokud není obrazec chráněný nebo ho nejde vybrat z jiného důvodu).

Použít na: Visio 2013, Visio 2016 PreviewByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk