Visio 2016 – úvodní příručka

Visio pomáhá vizuálně zobrazovat složité informace z různých datových zdrojů:

 • Rychle vytvářejte profesionální grafy, časové osy, mapy procesů, organizační diagramy, diagramy architektury IT, plány prostorového uspořádání a další.

 • Propojujte prvky diagramu přímo se zdroji dat a udržujte tak datové body diagramu stále aktuální.

 • Pomocí datových symbolů zjednodušujte a vylepšujte vizualizaci složitých informací.

 • Zobrazujte a sdílejte nejnovější diagramy Visio téměř odkudkoli s Visiem Online.

 • Zobrazujte a pracujte s diagramy na cestách pomocí Visio Vieweru pro iOS.

Snímek obrazovky s diagramem vytvořeným ve Visiu 2016.

Výběr šablony

Visio nabízí více než 75 typů šablon.

 1. Spusťte Visio.

  Pokud už jste ve Visiu, vyberte Soubor > Nový.

 2. Výběr nebo vyhledání šablony:

  • Vyberte šablonu z kategorie DOPORUČENÉ nebo z některé jiné kategorie.

  • Vyhledejte online šablony Tlačítko Spustit hledání nebo vyberte některý z návrhů.

   Poznámka : Kategorie Software, Projektová příprava a Databáze jsou k dispozici pouze ve Visiu 2016 Professional a ve Visiu Pro pro Office 365.

 3. Pokud se zobrazí výzva, vyberte měrné jednotky.

 4. Vyberte Vytvořit.

Snímek obrazovky s miniaturami šesti diagramů na stránce kategorie vývojového diagramu.

Snímek obrazovky s obrazovkou Svislý vývojový diagram, která zobrazuje šablonu a možnosti měrných jednotek.

Přidání obrazce

 1. V podokně Obrazce vyberte kategorii:

  Další obrazce, Rychlé obrazce, ...

 2. Vyberte obrazec a přetáhněte ho na stránku výkresu.

Snímek obrazovky s podoknem Obrazce, které patří k diagramu Elektrotechnika.

Přidání a automatické spojení obrazců

 1. Najeďte myší na obrazec, dokud se kolem něj nezobrazí šipky pro automatické spojení.

  Pokud šipky automatického spojení nevidíte, vyberte možnost Zobrazit > Automatické spojení.

 2. Najeďte myší na šipku ukazující směrem, kam chcete přidat obrazec, a obrazec vyberte na minipanelu nástrojů.

  Pokud se požadovaný obrazec na minipanelu nástrojů nenachází, k šipce automatického spojení ho přetáhněte z podokna Obrazce.

Snímek obrazovky s podoknem Obrazce a stránkou diagramu, kde je vidět obrazec, šipky automatického připojení a minipanel nástrojů.

Spojení obrazců

 1. Vyberte Domů > Spojnice.

 2. Přetáhněte spojnici od jednoho obrazce ke druhému.

 3. Až budete hotovi, vyberte Nástroj Ukazatel.

Nástroj Spojnice spojuje obrazce s bodovým spojením na každém konci.

Přidání textu k obrazci

 1. Vyberte obrazec.

 2. Napište text.

 3. Až budete hotovi, klikněte mimo obrazec nebo stiskněte klávesu Esc.

Snímek obrazovky s dvěma obrazci na stránce s diagramem. Jeden obrazec je aktivní a umožňuje zadání textu.

Formátování obrazce

 1. Vyberte obrazec, u kterého chcete změnit formátování.

 2. Na kartě Domů vyberte některou z možnosti:

  • Styly obrazců – vyberte styl.

  • Výplň – vyberte barvu, možnost Bez výplně nebo Další barvy. Pokud chcete vidět všechny možnosti, vyberte Možnosti výplně.

  • Čára – vyberte barvu, tloušťku nebo typ čáry. Pokud chcete vidět všechny možnosti, vyberte Možnosti čáry.

  • Efekty – vyberte efekt: Stín, Odraz, Záře, Měkké okraje, Zkosené hrany, Prostorové otočení.

Formát obrazce Visia

Snímek obrazovky se dvěma propojenými obrazci s různým formátováním v diagramu Visia.

Přidání textu na stránku výkresu

 1. Vyberte Domů > Tlačítko nástroje Text Text nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+2.

 2. Tažením nakreslete textové pole.

 3. Napište text.

 4. Klikněte mimo textové pole nebo stiskněte klávesu Esc.

 5. Až budete se zadáváním textu hotovi, vyberte Domů > Tlačítko Ukazatel Nástroj Ukazatel nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+1.

Další informace najdete v tématu Přidávání, úpravy, přesouvání nebo otáčení textu ve Visiu.

Nástroje Visia

Snímek obrazovky s polem pro zadání textu na stránce diagramu.

Použití motivů a variant

Dejte výkresům ve Visiu profesionální vzhled.

 1. Na kartě Návrh vyberte některý z motivů.

  Když na motiv najedete myší, zobrazí se jeho náhled.

 2. Vyberte jednu z variant.

Když vyberete Další Obrázek tlačítka , zobrazí se další motivy a varianty.

Pás karet s motivy pro Visio

Pás karet s variantami Visia

Výběr pozadí

 1. Vyberte Návrh > Pozadí.

 2. Vyberte pozadí:

  • Plné

  • Svislé, vodorovné, rohové a střední přechody

  • Svět

  • Elán

  • Tok

  • Technické

  • Měna

Barva pozadí se mění podle motivů a variant.

Pozadí Visia

Získání nápovědy k Visiu

 1. Vyberte Řekněte mi, co chcete udělat.

 2. Napište, s čím chcete pomoct.

 3. Vyberte jeden z výsledků vyhledávání nebo vyberte Získat nápovědu pro téma a potom požadované téma.

Snímek obrazovky s nástrojem Řekněte mi, co chcete udělat, který zobrazuje výsledky připojení.
Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×