Video nelze přehrát

Existuje několik pravděpodobných důvodů, proč není možné video přehrát. Zkontrolujte následující nastavení:

 • Odeslali jste prezentaci v e-mailové zprávě a příjemce oznámí, že video nelze přehrát:     Soubory videa jsou vždy Propojený objekt a nejsou součástí prezentace. Zkopírujte soubory videa do stejné složky jako prezentaci. Potom použijte pro aktualizaci propojení a svázání přidružených souborů funkci Balíček pro disk CD. Propojení můžete také aktualizovat ručně. Zkopírujte soubory videa do složky, která obsahuje i prezentaci, a potom odstraňte videa a přidejte je zpět.

 • Nasdíleli jste prezentaci nebo jste ji zkopírovali na síťový souborový server a soubory videa nelze přehrát:    Soubory videa jsou vždy Propojený objekt a nejsou součástí prezentace. Přesuňte nebo zkopírujte soubory videa do stejné složky jako prezentaci nebo na síťový souborový server. Potom použijte pro aktualizaci propojení a svázání přidružených souborů funkci Balíček pro disk CD. Propojení můžete také aktualizovat ručně. Zkopírujte soubory videa do složky, která obsahuje i prezentaci, a potom odstraňte videa a přidejte je zpět.

 • Zkopírovali jste prezentaci na disk CD-ROM a v jiném počítači video nelze přehrát:     Zkopírujte soubory videa do stejné složky jako prezentaci. Potom pro aktualizaci propojení souborů videa použijte funkci Balíček pro disk CD a znovu zkopírujte prezentaci na disk CD-ROM.

 • Soubory videa jste přesunuli do nového umístění a nyní při spuštění prezentace video nelze přehrát:     Soubory videa jsou vždy Propojený objekt a nejsou součástí prezentace. Zkopírujte soubory videa do stejné složky jako prezentaci. Potom použijte pro aktualizaci propojení a svázání přidružených souborů funkci Balíček pro disk CD. Propojení můžete také aktualizovat ručně. Zkopírujte soubory videa do složky, která obsahuje i prezentaci, a potom odstraňte videa a přidejte je zpět.

 • Nemůžete najít a přehrát soubor videa:     Jestliže název cesty k propojenému souboru videa překročí délku 128 znaků, nemůže aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 video vyhledat a přehrát. Přesuňte nebo zkopírujte soubor videa do stejné složky jako prezentaci a potom pro aktualizaci propojení (informací o cestě) odstraňte video a přidejte je zpět.

 • Vložili jste více souborů videa nebo zvuků, přehrát však lze pouze první video nebo zvuk:    Přetáhněte ikony videa nebo zvuku tak, aby se nepřekrývaly, a potom je zkuste přehrát.

 • Aplikace Office PowerPoint 2007 nepodporuje formát souboru videa:    Zkuste přehrát video mimo aplikaci Office PowerPoint 2007 pomocí programu Microsoft Windows Media Player, který je součástí operačního systému Microsoft Windows. Spusťte program Windows Media Player a potom pomocí nabídky Soubor (pravděpodobně budete muset maximalizovat okno programu, aby se zobrazila nabídka Soubor) otevřete a přehrajte soubor videa v programu Windows Media Player. Pokud video nelze přehrát, zobrazí program Windows Media Player podrobné chybové zprávy a odkaz nápovědy, který vám může pomoci odstranit daný problém.

  Jestliže video lze přehrát v programu Windows Media Player, můžete je do prezentace vložit jako mediální klip pomocí následujících kroků:

  1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Objekt.

   Obrázek karty Vložení

  2. V seznamu Typ objektu klepněte na přepínač Vytvořit ze souboru a potom zadejte název souboru videa nebo klepněte na tlačítko Procházet.

   Poznámka   K videu, které v aplikaci Office PowerPoint 2007 přehráváte pomocí programu Windows Media Player, nelze přidružit nastavení animace ani zvláštní časování. Přehrajete ho klepnutím na tlačítka v programu Windows Media Player.

   Jestliže v aplikaci Office PowerPoint 2007 nelze přehrát soubor videa přímo pomocí aplikace Office PowerPoint 2007 nebo pomocí programu Windows Media Player, pokuste se ve snímku vytvořit hypertextový odkaz nebo Tlačítko akce a propojit ho s programem, ve kterém lze soubor videa přehrát.

 • Soubor videa je uveden jako kompatibilní s aplikací PowerPoint, video však nelze přehrát správně:     (Informace získáte v seznamu kompatibilních formátů souborů aplikace PowerPoint.) Ačkoli může mít soubor videa příponu souboru, která je uvedena mezi kompatibilními příponami souborů, nelze video správně přehrát, pokud není nainstalována správná verze Kodek nebo pokud soubor nebyl zakódován ve formátu rozpoznávaném verzí systému Microsoft Windows. Kódování je proces převodu dat na proud nul a jedniček. Nainstalujte správný kodek nebo soubor znovu zakódujte.

 • Video obsahuje titulky nebo podnadpisy:     V aplikaci Office PowerPoint 2007 nelze přehrát videa obsahující titulky nebo podnadpisy. Chcete-li tento problém vyřešit, pokuste se vytvořit hypertextový odkaz na video.

 • Video se přehrává jako bílý obdélník:    Název cesty k propojenému souboru videa je delší než 128 znaků a v aplikaci Office PowerPoint 2007 video nelze vyhledat a přehrát. Přesuňte nebo zkopírujte soubor videa do stejné složky jako prezentaci a potom pro aktualizaci propojení (informací o cestě) odstraňte video a přidejte je zpět.

 • Video se přehrává jako černý obdélník:    Tímto způsobem se často projevuje nekompatibilní hardwarová akcelerace. V Ovládacích panelech se pokuste snížit úroveň nastavení hardwarové akcelerace.

  Jestliže používáte dva monitory (někdy označované jako více monitorů), ujistěte se, zda je v Ovládacích panelech u obou monitorů nastaveno stejné rozlišení obrazovky, nebo se pokuste nastavit oba monitory na nižší rozlišení obrazovky.

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk