Video: Vytváření grafů a grafiky pomocí obrázků SmartArt

Další videa pro obrázky SmartArt můžete sledovat po kliknutí na kategorii níže. Kategorie obsahují videa, v nichž se dozvíte, jak můžete obrázek SmartArt zdokonalit po jeho vytvoření nebo jak je možné vytvořit konkrétní obrázek SmartArt. Konkrétní obrázky SmartArt jsou seskupené podle typu rozložení. Každé rozložení představuje jiný způsob vyjádření obsahu a obohacení sdělení. Některá rozložení jednoduše přidají vizuální eleganci seznamu s odrážkami a další rozložení (například organizační diagramy a Vennovy diagramy) jsou určená k vyjádření určitých druhů informací.

Kliknutím na typ rozložení zobrazíte seznam videí:

Hierarchie (organizační diagram)

Postup

Seznam a proces

Matice a vztah

Obrázek

Hierarchie (organizační diagram)

Video: Vytvoření organizačního diagramu s obrázky

Organizační diagram je diagram hierarchie podřízenosti, který se běžně používá k zobrazení vztahů mezi zaměstnanci, pracovními pozicemi a skupinami. V Office 2010 můžete do tohoto diagramu přidat fotografie zaměstnanců, a to pomocí rozložení obrázku SmartArt pro organizační diagram s obrázky.

Video: Vytvoření rodokmenu pomocí obrázků SmartArt

V tomto videu se dozvíte, jak v Office 2010 vytvořit rodokmen pomocí obrázku SmartArt s hierarchickým rozložením.

Video: Vytvoření hierarchie pomocí obrázku SmartArt

Vertikální a horizontální hierarchické vztahy můžete znázornit pomocí obrázku SmartArt využívajícího hierarchické rozložení, jako je Hierarchie s popisky. Hierarchie graficky znázorňuje řadu seřazených seskupení osob nebo objektů v rámci systému. V Office 2010 můžete hierarchii vytvořit pomocí obrázku SmartArt a začlenit ji do listu tabulky, e-mailové zprávy, prezentace nebo dokumentu.

Postup

Video: Přidávání obrázků do obrázků SmartArt

Obrázky a fotografie mohou být nedílnou součástí procesu vytváření působivého dokumentu, listu nebo prezentace v Office 2010. Obrázky můžete do obrázku SmartArt vkládat velice snadno. Obrázek je možné vložit do jednotlivého obrazce nebo na celé pozadí obrázku SmartArt.

Video: Přidání textu přes fotografii

Kombinací textu a obrázků je možné v Office 2010 vytvářet zajímavou grafiku. Text můžete vložit pomocí jednoduchého textového pole nebo pomocí objektu WordArt a následně jej naformátovat podle vašich představ.

Video: Přidání textu do obrázku SmartArt

Do obrázků SmartArt můžete v Office 2010 snadno zadávat text. Text můžete přidat přímo v obrázku SmartArt nebo pomocí podokna Text, případně můžete vytvářet a umisťovat textová pole, do kterých je možné podle potřeby přidat další text.

Video: Otočení textu v obrázku SmartArt

V Office 2010 můžete otáčet text v obrazcích obrázku SmartArt tak, aby mířil k některému z okrajů, nebo jej nastavit svisle, aby se četl odshora dolů.

Video: Otočení nebo překlopení obrazců v obrázku SmartArt

Pokud obrázek SmartArt použijete v powerpointové prezentaci v Office 2010, můžete informace v grafice zatraktivnit a zvýraznit otočením nebo překlopením jeho obrazců.

Video: Animace obrázku SmartArt

Pokud chcete zvýraznit informace nebo je zobrazit ve fázích, můžete v PowerPointu vytvořit pohyblivé animované obrázky SmartArt. Animovat můžete celý obrázek SmartArt nebo pouze jednotlivé obrazce v obrázku.

Video: Formátování čar v obrázku SmartArt

V Office 2010 můžete měnit barvu, styl a šířku čar propojujících obrazce v obrázku SmartArt. Pokud změníte čáru způsobem, který se vám nelíbí, můžete tuto změnu vrátit zpět nebo jednoduše vybrané možnosti formátování odebrat.

Video: Odstranění běžných chyb v souvislosti s obrázky SmartArt

Existuje několik způsobů, jak opravit běžné chyby v obrázcích SmartArt. U všech obrazců v obrázku SmartArt můžete rychle obnovit původní rozložení a barvu. Pokud jste přizpůsobováním obrázku SmartArt strávili nějakou dobu, nejspíše budete chtít po krocích vrátit zpět poslední změny nebo do původního stavu obnovit jen jeden obrazec.

Video: Přidání obrazce do obrázku SmartArt

V Office 2010 můžete přidávat obrazce do již vytvořeného obrázku SmartArt, přičemž formát a rozložení obrázku SmartArt se novému obrazci automaticky přizpůsobí.

Video: Nastavení obrazce v obrázku SmartArt jako neviditelného

V Office 2010 můžete změnit průhlednost jednotlivých obrazců a obrázků v obrázku SmartArt a skrýt části obrázku SmartArt pomocí nakreslených objektů zbarvených stejně jako pozadí dokumentu.

Video: Přidání přechodové výplně k obrázku SmartArt

Přechodová výplň v Office 2010 umožňuje postupně měnit barvu obrazců v obrázku SmartArt. Po jejím použití u objektu bude jeho barva plynule přecházet od tmavšího odstínu ke světlejšímu, případně je možné vytvořit duhový efekt.

Video: Přesouvání obrazců v obrázcích SmartArt

V tomto videu se dozvíte, jak můžete obrázek SmartArt přesunout v dokumentu, listu nebo prezentaci Office 2010, abyste co nejlépe využili dostupné místo. Je možné přesunout nebo roztáhnout celou grafiku, umístit požadovaným způsobem jednotlivé obrazce nebo uspořádat a navrstvit obrázek SmartArt s jakýmikoli dalšími grafickými objekty.

Video: Přidávání čar a popisků k obrázkům SmartArt

Předpokládejme, že máte powerpointovou prezentaci v Office 2010 vyžadující zvláštní zdůraznění určitých oblastí. Pozornost můžete na důležité části prezentace upoutat přidáním čar a popisků v powerpointovém obrázku SmartArt.

Seznam a proces

Video: Vytvoření vývojového diagramu pomocí obrázku SmartArt

Vývojový diagram ukazuje posloupnost kroků v úloze nebo procesu. Pomocí obrázku SmartArt v Office 2010 můžete vytvořit vývojový diagram, který bude graficky znázorňovat informace o systému, procesu nebo krocích při řešení problému.

Video: Vytvoření svislého seznamu s odrážkami pomocí obrázků SmartArt

V Office 2010 můžete pomocí obrázku SmartArt vytvořit svislý seznam s odrážkami, který bude graficky znázorňovat seznam s dlouhými záhlavími nebo informacemi na nejvyšší úrovni, případně hlavní bod s více dílčími body. Tento seznam můžete po vytvoření začlenit do tabulky, e-mailové zprávy, prezentace nebo dokumentu.

Video: Vytvoření seznamu s dvojitými šipkami pomocí obrázků SmartArt

Seznam s dvojitými šipkami graficky znázorňuje postup v posloupnosti kroků tvořících úlohu, pracovní postup nebo proces, v nichž chcete zdůraznit pohyb nebo směr, případně seznam obsahující hlavní bod s více dílčími body. V Office 2010 můžete tento typ seznamu vytvořit pomocí obrázku SmartArt.

Video: Vytvoření svislého seznamu pomocí obrázků SmartArt

Pokud chcete dosáhnout jedinečného a profesionálního vzhledu, vytvořte pomocí šablon poskytnutých v Office 2010 seznam ve svislém bloku. Tento seznam graficky znázorňuje úlohu, proces nebo pracovní postup, v nichž jednotlivé kroky obsahují více dílčích kroků nebo významných bodů. V Office 2010 můžete tento typ seznamu vytvořit pomocí obrázku SmartArt a začlenit jej do listu tabulky, e-mailové zprávy, prezentace nebo dokumentu.

Video: Vytvoření časové osy pomocí obrázků SmartArt

V Office 2010 můžete vytvořit grafické znázornění posloupnosti událostí, jako jsou milníky v projektu nebo důležité události v životě člověka, a to pomocí obrázku SmartArt s rozložením časové osy.

Video: Vytvoření obrázku SmartArt s paprskovým seznamem

Paprskový seznam graficky znázorňuje propojení různých částí, z nichž se skládá jedna hlavní nebo ústřední myšlenka. Při použití tohoto typu seznamu můžete do hlavního kruhu vložit obrázek. V Microsoft Office 2010 můžete tento typ seznamu vytvořit pomocí obrázku SmartArt a začlenit jej do listu tabulky, e-mailové zprávy, prezentace nebo dokumentu.

Matice a vztah

Video: Vytvoření matice pomocí obrázků SmartArt

Matice je obdélníkové pole prvků, které jsou uspořádadé v řádcích nebo sloupcích, a je možné v ní zobrazit umístění konceptů pomocí dvou os. Podívejte se, jak můžete matici vytvořit pomocí obrázku SmartArt v Office 2010.

Video: Vytvoření Vennova diagramu pomocí obrázků SmartArt

Vennův diagram umožňuje pomocí protínajících se kruhů znázornit podobnosti, rozdíly a vztahy mezi skupinami. Podobnosti mezi skupinami jsou znázorněné protínajícími se částmi kruhů a rozdíly jsou znázorněné částmi, které se neprotínají. Podívejte se, jak je možné Vennův diagram vytvořit pomocí obrázku SmartArt v Office 2010.

Video: Vytvoření obrázku SmartArt vztahu

Toto video vás seznámí s několika různými typy vztahových rozložení obrázků SmartArt, která jsou k dispozici v Office 2010. Rozložení obrázků SmartArt slouží k znázornění vztahů mezi různými skupinami nebo idejemi.

Obrázek

Video: Vytvoření organizačního diagramu s obrázky

Organizační diagram je diagram hierarchie podřízenosti, který se běžně používá k zobrazení vztahů mezi zaměstnanci, pracovními pozicemi a skupinami. V Office 2010 můžete do tohoto diagramu přidat fotografie zaměstnanců, a to pomocí rozložení obrázku SmartArt pro organizační diagram s obrázky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×