Video: Uložení podrobností o operaci importu nebo exportu

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Při spuštění průvodce importem nebo exportem v aplikaci Microsoft Access 2010 lze uložit použitá nastavení, aby bylo možné operaci kdykoli opakovat. Specifikace obsahuje veškeré informace, které aplikace Access potřebuje k opakování operace bez nutnosti zadávat jakékoli vstupní údaje. Například specifikace pro export dat do sešitu aplikace Microsoft Excel obsahuje název cílového souboru aplikace Excel, jeho umístění a další podrobnosti, například údaje o tom, zda jste data exportovali s formátováním a rozložením.

Poznámka :  Ve webové databázi můžete specifikace importu nebo exportu vytvořit nebo spustit, pokud je databáze otevřena v aplikaci Access, ale ne v případě, že je spuštěna v prohlížeči.

V tomto videu

Vytvoření specifikace importu nebo exportu

Spuštění uložené operace importu nebo exportu

Spuštění operace

Spuštění specifikace pomocí akce makra SpustitUloženýImportExport

Vytvoření specifikace importu nebo exportu

 1. Spusťte operaci importu nebo exportu z aplikace Access kliknutím na jednoho z průvodců importem nebo exportem, které jsou k dispozici na kartě Externí data.

 2. Postupujte podle pokynů v průvodci. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se v případě úspěšného dokončení operace v aplikaci Access zobrazí stránka Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu.

 3. Chcete-li uložit podrobnosti operace jako specifikaci, klikněte na možnost Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu.

  Aplikace Access zobrazí další sadu ovládacích prvků.

 4. Do pole Uložit jako zadejte pro specifikaci název.

 5. Do pole Popis zadejte popis, který vám a ostatním uživatelům pomůže později operaci rozpoznat.

 6. Chcete-li vytvořit úkol aplikace Outlook, který připomene, že je třeba tuto operaci opakovat, klikněte na možnost Vytvořit úkol aplikace Outlook.

 7. Chcete-li specifikaci uložit, klikněte na tlačítko Uložit import nebo Uložit export.

  Aplikace Access specifikaci vytvoří a uloží ji do aktuální databáze.

 8. Pokud jste v kroku 6 vybrali možnost Vytvořit úkol aplikace Outlook, zobrazí se okno úkolu aplikace Outlook. Vyplňte podrobnosti úkolu a potom klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Spuštění uložené operace importu nebo exportu

Po vytvoření specifikace importu nebo exportu proveďte následující kroky, pokud chcete operaci zopakovat.

Poznámka :  Použijete-li tento postup ke spuštění uložené operace importu nebo exportu, máte možnost změnit před spuštěním specifikace externí zdrojový nebo cílový soubor. Před spuštěním operace importu můžete například změnit název zdrojového souboru aplikace Excel z názvu TýdenníSestava-Praha.xlsx na TýdenníSestava-Ostrava.xlsx.

Spuštění operace

 1. Otevřete databázi aplikace Access, která obsahuje specifikaci, pokud již není otevřená. Při spuštění importu je cílovou databází aktuální databáze. Při spuštění operace exportu je zdrojovou databází aktuální databáze.

 2. Pokud specifikace exportuje formátovaná data do sešitu aplikace Microsoft Excel nebo do dokumentu aplikace Microsoft Word, otevřete objekt a ujistěte se, zda pole, která chcete exportovat, nejsou v zobrazení skrytá. Podobně zkontrolujte nastavení filtru, abyste zajistili, že jsou v zobrazení viditelné všechny záznamy, které chcete exportovat.

 3. Specifikaci vyberte na kartě Externí data kliknutím na tlačítko Uložené importy nebo Uložené exporty.

 4. V dialogovém okně Spravovat úlohy klikněte na kartě Uložené importy nebo Uložené exporty na specifikaci, kterou chcete spustit.

 5. Jestliže chcete změnit zdrojový soubor (při spouštění operace importu) nebo cílový soubor (při spouštění operace exportu), klikněte na cestu k souboru a upravte ji.

  Poznámka :  Můžete změnit zdrojový nebo cílový soubor, ale nový soubor, který určíte, musí splňovat všechny požadavky nutné pro úspěšné dokončení operace.

 1. Před kliknutím na tlačítko Spustit je třeba zkontrolovat, zda existuje zdrojový a cílový soubor, zda je zdroj dat připravený k importu a zda operace nedopatřením nepřepíše žádná data v cílovém souboru. Před spuštěním jakékoli uložené specifikace proveďte všechny potřebné kroky pro zajištění úspěchu operace řízené průvodcem.

 2. Klikněte na tlačítko Spustit.

  Aplikace Access zobrazí zprávu o stavu operace. Jestliže operace skončila s chybou, opravte chybu stejným způsobem, jako byste pracovali s průvodcem. Pokud zpráva neuvádí přesnou příčinu chyby, zkuste spustit průvodce importem nebo exportem, postupně projít dialogová okna a provést stejnou operaci.

Spuštění specifikace pomocí akce makra SpustitUloženýImportExport

V makru můžete operaci importu nebo exportu spustit pomocí akce makra SpustitUloženýImportExport. Další informace o vytváření maker naleznete v článku Vytvoření makra uživatelského rozhraní.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×