Video: Tvorba výrazu

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Výrazy v aplikaci Access jsou podobné vzorcům v aplikaci Excel. Můžete je používat v rámci databáze pro výpočet hodnot, vynucování pravidel ověřování dat, filtrování dat apod. Z tohoto videa získáte základy vytváření výrazů.

V tomto videu

Přidání počítaného pole do tabulky

Pomocí tohoto postupu můžete pomocí výrazu v tabulce vytvořit počítané pole.

 1. V navigačním podokně klikněte dvakrát na tabulku, do které chcete počítané pole přidat.

 2. Přejděte do krajního pravého sloupce tabulky a pak klikněte na záhlaví sloupce Kliknutím přidat.

 3. Přejděte na možnost Počítané pole a pak klikněte na datový typ, který chcete do nového pole uložit.

  Aplikace Access otevře Tvůrce výrazů.

 4. V dialogovém okně Tvůrce výrazů klikněte v případě, že nejsou zobrazeny tři seznamy Prvky výrazu, na tlačítko Více >> a tím je zobrazte.

 5. Kliknutím nebo dvojitým kliknutím na položky v seznamech Prvky výrazu, Kategorie výrazů a Hodnoty výrazu vyberte požadované kódy (identifikátory), funkce a operátory. Můžete také přímo psát do pole výrazu v horní části Tvůrce výrazů a vybírat požadované položky ze seznamů IntelliSense zobrazovaných při psaní. Ve videu řetězíme pole Příjmení s polem Jméno, včetně čárky a mezery mezi oběma poli, zadáním následujícího výrazu:

  =[Příjmení] & “, “ & [Jméno]

 6. Po dokončení výrazu přidáte kliknutím na tlačítko OK nové počítané pole do tabulky.

Přidání počítaného textového pole do formuláře nebo sestavy

Ve formulářích nebo sestavách můžete zadávat výrazy přímo do seznamu vlastností, případně můžete kliknout na tlačítko Sestavení a otevřít Tvůrce výrazů.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na formulář nebo sestavu, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Zobrazit rozložení stránky.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky klikněte na ovládací prvek Textové pole.

 3. Klikněte ve formuláři nebo sestavě na místo, kam chcete nový ovládací prvek vložit.

 4. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 5. Zkontrolujte, že je nový ovládací prvek Textové pole vybrán, a potom na kartě Vše seznamu vlastností klikněte do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

 6. Zadejte symbol rovná se (=) a zadejte několik prvních písmen funkce nebo kódu, kterými má výraz začínat. Aplikace Access zobrazí seznam položek, ze kterých je možné vybírat. Chcete-li přidat jednu z položek do výrazu, můžete na ni dvakrát kliknout nebo ji v seznamu vybrat pomocí kláves se šipkami a pak stisknout klávesu TABULÁTOR nebo ENTER. Ve videu vytvoříme dvě počítaná textová pole pomocí následujících výrazů:

  =[Ceníková cena] * 0,08

  =Mid([Název výrobku],19)

 7. Uložte formulář nebo sestavu a potom na kartě Domů ve skupině Zobrazení klikněte na možnost Zobrazení a klikněte na možnost Formulářové zobrazení nebo Zobrazení sestavy.

Použití výrazu jako kritéria dotazu

V Tvůrci dotazů můžete pomocí výrazů v řádku Kritéria filtrovat data na základě výpočtu.

 1. Vytvořte nový dotaz nebo otevřete existující dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V řádku Kritéria pro pole, které chcete filtrovat, zadejte několik prvních písmen funkce nebo kódu, kterými má výraz začínat. Aplikace Access zobrazí seznam položek, ze kterých můžete vybírat. Chcete-li přidat jednu z položek do výrazu, můžete na ni dvakrát kliknout nebo ji v seznamu vybrat pomocí kláves se šipkami a pak stisknout klávesu TABULÁTOR nebo ENTER. Chcete-li raději použít Tvůrce výrazů, klikněte na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Tvůrce.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×