Video: Úvod k rozložením formulářů a sestav

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Rozložení jsou vodítka usnadňující zarovnání a změnu velikosti ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. V aplikaci Access 2010 jsou rozložení nezbytná u formulářů a sestav publikovaných na webu. Ale i když nepublikujete, mohou vám rozložení pomoci vytvořit uspořádanou aplikaci s profesionálním vzhledem. V tomto videu se dozvíte, jak lze provádět základní úkoly týkající se rozložení.

V tomto videu

Přidání ovládacích prvků do rozložení

Změna velikosti řádku nebo sloupce

Odstranění ovládacího prvku z rozložení

Odstranění řádku nebo sloupce z rozložení

Přesunutí ovládacího prvku v rozložení

Sloučení buněk

Rozdělení buněk

Přidání ovládacích prvků do rozložení

Při vytváření nebo úpravě formuláře či sestavy rozmístí aplikace Access ve výchozím nastavení ovládací prvky v rozloženích automaticky. To platí i při následujících akcích:

 • Vytvoření nového formuláře nebo sestavy pomocí některého z příkazů na kartě Vytvoření

 • Vytvoření prázdného formuláře nebo sestavy a následné přidání polí z podokna úloh Seznam polí, případně přidání ovládacích prvků pomocí karty Návrh

Pokud však byly formulář nebo sestava vytvořeny pomocí starších verzí aplikace Access (nebo pokud jste odebrali ovládací prvky z rozložení), můžete při vytváření rozložení a přidávání ovládacích prvků do tohoto rozložení postupovat podle následujících kroků.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, pro které chcete vytvořit rozložení, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte ovládací prvky, které chcete do rozložení přidat. Chcete-li vybrat více ovládacích prvků, podržte klávesu SHIFT nebo CTRL.

 3. Na kartě Uspořádání klikněte ve skupině Tabulka na tlačítko Skládané (často používané u formulářů) nebo Tabulkové (často používané u sestav).

Aplikace Access vytvoří rozložení a přidá do něj ovládací prvky. Pomocí příkazů na kartě Uspořádání můžete rozložení dále upravovat.

Změna velikosti řádku nebo sloupce

 1. Vyberte buňku v řádku nebo sloupci, jehož velikost chcete změnit. Jestliže chcete změnit velikost více řádků či sloupců, podržte klávesu SHIFT a vyberte buňku v každém požadovaném řádku či sloupci.

 2. Umístěte ukazatel myši na okraj některé z vybraných buněk a přetáhněte jej tak, aby měla buňka požadovanou velikost.

Odstranění ovládacího prvku z rozložení

 • Vyberte ovládací prvek, který chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE.

Aplikace Access daný ovládací prvek odstraní. Pokud byl k ovládacímu prvku přidružen popisek, odstraní aplikace Access rovněž tento popisek.

Poznámka:  Odstraněním ovládacího prvku z rozložení nedojde k odstranění podkladového řádku či sloupce v rozložení.

Odstranění řádku nebo sloupce z rozložení

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na buňku v řádku či sloupci, který chcete odstranit, a v místní nabídce potom klikněte na příkaz Odstranit řádek nebo Odstranit sloupec.

Aplikace Access odstraní řádek či sloupec včetně všech ovládacích prvků v daném řádku či sloupci.

Přesunutí ovládacího prvku v rozložení

 • Chcete-li ovládací prvek přesunout, jednoduše jej přetáhněte do nového umístění v rozložení. Aplikace Access podle toho, kam ovládací prvek přetáhnete, automaticky přidá nové sloupce či řádky.

 • Chcete-li přesunout více ovládacích prvků, podržte při jejich výběru klávesu SHIFT nebo CTRL a potom je přetáhněte do nového umístění.

Poznámka:  Pokud spolu s ovládacím prvkem nepřesunete také popisek, který je k němu přidružen (nebo naopak), nebudou již k sobě ovládací prvek a popisek navzájem přidruženy.

Sloučení buněk

Pokud potřebujete pro ovládací prvek více místa, můžete sloučit libovolný počet prázdných buněk v souvislé oblasti. Nebo můžete buňku obsahující ovládací prvek sloučit s dalšími prázdnými buňkami v souvislé oblasti. Není však možné sloučit dvě buňky, které již ovládací prvky obsahují.

 1. Vyberte buňky, které chcete sloučit, a to tak, že podržíte klávesu SHIFT nebo CTRL a postupně kliknete na jednotlivé buňky.

 2. Na kartě Uspořádání klikněte ve skupině Sloučit nebo rozdělit na tlačítko Sloučit.

Rozdělení buněk

Každou buňku v rozložení lze svisle nebo vodorovně rozdělit na dvě menší buňky. Jestliže buňka, kterou rozdělujete, obsahuje ovládací prvek, bude tento ovládací prvek přesunut do levé buňky (při vodorovném dělení) nebo do horní buňky (při svislém dělení) ze dvou výsledných buněk.

 1. Vyberte buňku, kterou chcete rozdělit. V jednom okamžiku lze rozdělit vždy pouze jednu buňku.

 2. Na kartě Uspořádání klikněte ve skupině Sloučit nebo rozdělit na tlačítko Rozdělit svisle nebo Rozdělit vodorovně.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×