VOLAT (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité : Upozornění: Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Před úpravami registru zazálohujte cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače naleznete v nápovědě pro systém Microsoft Windows.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce VOLAT v Microsoft Excelu.

Poznámka :  Funkce VOLAT není v aplikaci Excel Online dostupná.

Popis

Pomocí této funkce můžete volat externí proceduru (DLL). Funkce má dvě syntaktické podoby: Syntaxe 1 se používá ve spojení s předem registrovaným zdrojem, který přebírá argumenty z funkce PŘIHLÁSIT. Syntaxe 2a a 2b umožňuje zdroj současně zaregistrovat a zavolat.

Důležité : Tato funkce je určena jen pokročilým uživatelům. Jejím nesprávným použitím mohou vzniknout chyby vyžadující nové spuštění počítače. Tato funkce je k dispozici pouze z listu maker aplikace Excel.

Syntaxe

Syntaxe 1

Použití ve spojení s funkcí PŘIHLÁSIT:

VOLAT(registr,[argument1],...)

Syntaxe 2

Samostatné použití (v aplikaci Microsoft Excel pro Windows)

Registr     je hodnota, která je výsledkem předchozího volání funkce PŘIHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT.ID.

VOLAT(modul,procedura, typ,[argument1],...])

Syntaxe funkce VOLAT má následující argumenty:

  • Modul:     Povinný argument. V uvozovkách uzavřený název knihovny dynamických odkazů DLL, která obsahuje proceduru v aplikaci Microsoft Excel pro systém Windows.

  • Procedura:     Povinný argument. Text udávající název funkce v knihovně DLL v aplikaci Microsoft Excel pro systém Windows. Můžete použít také pořadové číslo funkce z příkazu EXPORTS v definičním souboru modulu (DEF). Pořadové číslo nesmí být formátováno jako text.

  • Typ:     Povinný argument. Text udávající datový typ výsledné hodnoty a datové typy všech argumentů knihovny DLL nebo zdroje kódu. První písmeno udává výslednou hodnotu. Kódy používané v argumentu typ jsou podrobně popsány v tématu Použití funkcí VOLAT a PŘIHLÁSIT. U samostatných knihoven DLL a zdrojů kódů (XLL) můžete tento argument vynechat.

  • Argument1;...:     Nepovinný argument. Argumenty předávané proceduře.

Příklad

Následující vzorec makra přihlásí funkci GetTickCount z prostředí Windows (32 bitů). Funkce GetTickCount vrací počet milisekund od spuštění systému Windows.

Register("Kernel32","GetTickCount","J")

Pokud je funkce PŘIHLÁSIT například v buňce A5, můžete po přihlášení funkce GetTickCount uvedeným makrem pomocí funkce VOLAT získat počet milisekund od spuštění Windows:

CALL(A5)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×