Výsledky diagnostických nástrojů Microsoft Office

Diagnostika systému Office Na této stránce jsou vysvětleny výsledky diagnostických nástrojů systému Microsoft Office, které jste právě použili. Můžete se také seznámit s návrhy na zlepšení stavu počítače a instalace systému Microsoft Office 2007. Obsah tohoto článku se vztahuje pouze na výsledky zobrazené po použití diagnostických nástrojů systému Microsoft Office. Pokud jste nástroje systému Microsoft Office ještě nepoužili, postupujte podle pokynů v tématu Diagnostikování a oprava aplikací systému Office, u kterých dochází k selhání, pomocí Diagnostických nástrojů systému Microsoft Office. Pokud níže uvedený postup nepovede k vyřešení problému, přejděte do části Další zdroje na konci tohoto článku, kde budete nasměrování na další zdroje informací, které by vám mohly pomoci.

Poznámka   Tuto stránku je vhodné vytisknout nebo označit záložkou pro další použití.

Diagnostické výsledky

Diagnostické nástroje systému Microsoft Office nezjistily žádné potíže.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – poškozený nebo změněný soubor

Nástroj Diagnostika instalace opravil potíže s instalací systému Microsoft Office. Aplikace systému Microsoft Office by nyní měly pracovat správně.

Pokud nebudou aplikace systému Microsoft Office i nadále fungovat správně, může být příčinou problému selhání hardwaru nebo problém s konfigurací hardwaru. Prohlédněte si výsledky diagnostiky disku a paměti a zjistěte, zda není instalace systému Office 2007 ovlivněna selháním hardwaru.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – chybějící médium

Test Diagnostika instalace nebyl dokončen, protože nebyl nalezen platný zdroj. Buď chybí místní zdroj instalace nebo původní zdroj použitý k instalaci systému Microsoft Office není pro proces opravy k dispozici. K úspěšnému spuštění tohoto diagnostického testu bude pravděpodobně nutné zadat původní zdroj. Mezi platné zdroje pro systém Office 2007 patří:

 • instalační disk CD-ROM systému Office 2007,

 • instalační nebo opravný disk CD-ROM poskytnutý dodavatelem počítače,

 • připojení k síťové instalaci systému Office 2007.

Po získání přístupu k platnému zdroji spusťte Diagnostické nástroje systému Office znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika disku – je předvídáno selhání pevného disku

Funkce pevného disku SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) zjistila chyby, které mohou naznačovat, že pevný disk pravděpodobně selže. Funkci SMART poskytují někteří výrobci diskových jednotek, aby mohli být uživatelé předem upozorněni na možné selhání disku. Nestabilita aplikací systému Microsoft Office může být způsobena těmito chybami jednotky pevného disku.

Poznámka   Tento výsledek může označovat závažný problém, ale je možné, že některé disky nehlásí výsledky přesně.

Doporučujeme následující postup:

 1. Neprodleně vytvořte zálohu důležitých dat.

 2. Zkontrolujte výsledky dalších diagnostických tesů a postupujte podle pokynů pro vyřešení případných problémů, které tyto testy zjistily. Po vyřešení těchto problémů spusťte diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu a zjistěte, zda byl problém s diskem odstraněn.

 3. Pokud se tento výsledek bude zobrazovat i nadále, obraťte se na odborníka, například dodavatele počítače nebo pevného disku.

Další zdroje informací

Diagnostika disku – chyby v systémovém protokolu událostí

Diagnostický test disku zjistil hardwarové chyby. Nestabilita aplikací systému Microsoft Office může být způsobena těmito hardwarovými chybami.

Tato situace nastane, pokud nedávno došlo k některé z následujících událostí:

 • Funkce SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) pevného disku zjistila chyby. Technologie SMART je funkce dodávaná některými výrobci diskových jednotek, která uživatelům poskytuje včasné upozornění na potenciální selhání pevného disku.

 • Diagnostické nástroje systému Microsoft Office nalezly zablokované (vadné) sektory na pevném disku.

 • Systém Microsoft Office měl problémy s přístupem k souborům na pevném disku; tyto soubory jsou vyžadovány ke správné činnosti.

Doporučujeme následující postup:

 1. Zkontrolujte výsledky ostatních diagnostických testů a postupujte podle pokynů pro vyřešení případných zjištěných problémů. Po vyřešení těchto problémů spusťte diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu a ověřte, zda byl problém s diskem vyřešen.

 2. Pokud se bude chyba zobrazovat i nadále, obraťte se na odborníka, například dodavatele počítače nebo pevného disku.

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – selhání paměti RAM

Nástroj Diagnostika paměti zjistil příznaky selhání paměti RAM (Random Access Memory).

Doporučujeme následující postup:

 1. Zkontrolujte výsledky ostatních diagnostických testů a postupujte podle pokynů pro vyřešení případných zjištěných problémů. Po vyřešení těchto problémů spusťte diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu a ověřte, zda byl problém s pamětí vyřešen.

 2. Pokud se bude chyba i nadále zobrazovat, postupujte následujícím způsobem:

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – uživatel není správce

Nástroj Diagnostika paměti nebylo možné spustit, protože v tomto počítači nemáte oprávnění správce. Chcete-li úspěšně spustit nástroj Diagnostika paměti, musí se k tomuto počítači přihlásit osoba s oprávněními správce a spustit Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací – instalace je zastaralá

Nástroj Diagnostika aktualizací zjistil, že v této instalaci systému Microsoft Office nejsou nainstalovány poslední aktualizace Service Pack. Instalace aktualizací Service Pack zvyšuje stabilitu. Je doporučeno přejít na stránku Soubory ke stažení na webu Microsoft Office Online a potom v části Office Update kliknout na odkaz Vyhledat aktualizace.

Další zdroje informací

Diagnostika kompatibility – byly nalezeny konfliktní verze aplikace Outlook

Nástroj Diagnostika kompatibility identifikoval konfliktní verze aplikace Microsoft Office Outlook. Chcete-li z počítače odebrat verzi aplikace Outlook, kterou nechcete používat, postupujte následujícím způsobem:

 • Systém Microsoft Windows Vista    

  1. Klikněte na tlačítko Start a na položku Ovládací panely.

  2. Klikněte na možnost Odinstalovat program.

   Poznámka   V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na možnost Programy a funkce.

  3. Vyberte verzi aplikace Outlook, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 • Systém Microsoft Windows XP    

  1. Klikněte na tlačítko Start a na položku Ovládací panely.

  2. Dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy.

  3. Vyberte verzi aplikace Outlook, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odebrat.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – test byl zrušen

Nástroj Diagnostika instalace byl před úspěšným dokončením zrušen. Chcete-li tento test provést, spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

Poznámka   Provedení testu Diagnostika instalace může za určitých okolností trvat 15 minut nebo déle.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – nebyly zjištěny žádné potíže

Nástroj Diagnostika instalace nezjistil žádné potíže s instalací systému Microsoft Office.

Další zdroje informací

Diagnostika disku – nebyly zjištěny žádné potíže

Nástroj Diagnostika disku nezjistil žádné potíže s pevným diskem.

Další zdroje informací

Diagnostika disku – test byl zrušen

Nástroj Diagnostika disku byl před úspěšným dokončením zrušen. Chcete-li tento test provést, spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika disku – zakázáno správcem systému

Nástroj Diagnostika disku byl zakázán správcem systému. Obraťte se na správce systému.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – zakázáno správcem systému

Nástroj Diagnostika instalace byl zakázán správcem systému. Obraťte se na správce systému.

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – nebyly zjištěny žádné potíže

Nástroj Diagnostika paměti nezjistil žádné potíže s pamětí RAM počítače.

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – používá se příliš velký počet aplikací

Nástroj Diagnostika paměti nemohl být spuštěn, protože systémové prostředky potřebné k úspěšnému spuštění diagnostiky využívá příliš velké množství jiných programů. Zavřete všechny ostatní programy a potom spusťte nástroj Diagnostika paměti znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – zakázán v serverových systémech

Z důvodu zabezpečení je ve výchozím nastavení spuštění nástroje Diagnostika paměti v serverových verzích systému Microsoft Windows zakázáno. Další informace získáte následujícím způsobem:

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – test byl zrušen

Nástroj Diagnostika paměti byl před úspěšným dokončením zrušen. Chcete-li tento test provést, spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika paměti – zakázáno správcem systému

Nástroj Diagnostika paměti byl zakázán správcem systému. Obraťte se na správce systému.

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací – nebyly zjištěny žádné potíže

Nástroj Diagnostika aktualizací ověřil, že v počítači jsou nainstalovány všechny poslední aktualizace systému Microsoft Office.

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací – test byl zrušen

Nástroj Diagnostika aktualizací byl před úspěšným dokončením zrušen. Chcete-li tento test provést, spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací – zakázáno správcem systému

Nástroj Diagnostika aktualizací byl zakázán správcem systému. Obraťte se na správce systému.

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací  – nelze získat přístup k požadovanému souboru

Nebylo možné spustit nástroj Diagnostika aktualizací, protože pro spuštění je požadován soubor, který jste nestáhnuli. Pokud chcete systému Microsoft Office povolit stažení tohoto souboru, postupujte v některé z uvedených aplikací systému Office 2007 následujícím způsobem:

 • Access, Excel, PowerPoint a Word

  1. Klikněte na Tlačítko Office Obrázek tlačítka a potom na položku Možnosti aplikace Access, Možnosti aplikace Excel, Možnosti aplikace PowerPoint nebo Možnosti aplikace Word.

  2. Klikněte na položku Centrum zabezpečení, klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

  3. Zaškrtněte políčko Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže.

  4. Počkejte přibližně týden, než bude soubor stažen, a potom spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

 • Visio, Outlook, Publisher a InfoPath

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom na položku Možnosti ochrany osobních údajů.

  2. Zaškrtněte políčko Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže.

  3. Počkejte přibližně týden, než bude soubor stažen, a potom spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

 • Příklad

Sledujte: 

Ukázka: Složka Doručená pošta v aplikaci Outlook

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací – systém Microsoft Office byl aktualizován

Nástroj Diagnostika aktualizací zjistil, že instalace systému Office 2007 byla nedávno úspěšně aktualizována poslední aktualizací Service Pack. Instalace systému Office 2007 je nyní aktuální.

Další zdroje informací

Diagnostika kompatibility – nebyly zjištěny žádné potíže

Nástroj Diagnostika kompatibility nezjistil žádné potíže s kompatibilitou.

Další zdroje informací

Diagnostika kompatibility – zakázáno správcem systému

Nástroj Diagnostika kompatibility byl zakázán správcem systému. Obraťte se na správce systému.

Další zdroje informací

Zjistit známá řešení – test byl zrušen

Diagnostický nástroj Zjistit známá řešení byl před úspěšným dokončením zrušen. Chcete-li tento test provést, spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

Další zdroje informací

Zjistit známá řešení – zakázáno správcem systému

Diagnostický nástroj Zjistit známá řešení byl zakázán správcem systému. Obraťte se na správce systému.

Další zdroje informací

Zjistit známá řešení – připojení k serveru se nezdařilo

Diagnostický nástroj Zjistit známá řešení se nemohl připojit k požadovanému serveru a vyhledat řešení.

Další zdroje informací

Zjistit známá řešení – nebyly nalezeny žádné problémy

Diagnostický nástroj Zjistit známá řešení úspěšně zkontroloval, zda se v systému vyskytují potíže, a zjistil známá řešení. Nebyly nalezeny žádné problémy, které by bylo nutné odstranit.

Další zdroje informací

Diagnostika aktualizací – instalace je zastaralá.

Test Diagnostika aktualizací zjistil, že verze téhle instalace Office 2007 není aktuální. Je doporučeno získat novější verzi.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – blokováno jinými aplikacemi

Nástroj Diagnostika instalace nebylo možné spustit, protože instalační program systému Microsoft Windows používá jiný program. Pokud chcete úspěšně spustit nástroj Diagnostika instalace, postupujte následujícím způsobem:

 1. Ukončete všechny ostatní aplikace a spusťte Diagnostické nástroje systému Microsoft Office znovu.

 2. Pokud není test stále úspěšně spuštěn, restartujte systém Windows a spusťte Diagnostické nástroje systému Office znovu.

Další zdroje informací

Diagnostika instalace – uživatel není správce

Nástroj Diagnostika instalace nebylo možné spustit, protože nemáte v tomto počítači oprávnění správce. Pokud chcete úspěšně spustit nástroj Diagnostika instalace, je nutné, aby se k tomuto počítači přihlásil uživatel s oprávněním správce a spustil Diagnostické nástroje systému Office.

Další zdroje informací

Další zdroje

Jestliže nebyly nalezeny žádné potíže nebo pokud se potíže nepodařilo žádným z výše uvedených řešení vyřešit, zvažte použití některých z následujících zdrojů.

Obnovení programu, který neodpovídá

Pokud došlo ke „zhroucení“ programu a ten neodpovídá, využijte jako pomoc informace v článku Zotavení programu, který neodpovídá.

Diagnostické nástroje systému Microsoft Office

Další informace o fungování Diagnostických nástrojů systému Office naleznete v článku Diagnostika a oprava selhávajících aplikací systému Office pomocí Diagnostických nástrojů systému Office.

Služba Microsoft Update

Informace o možnostech zajištění pravidelných aktualizací systému Office 2007 a dalšího softwaru společnosti Microsoft naleznete v článku Aktualizace počítače pomocí služby Microsoft Update.

Zabezpečení a bezpečnost

Systémy, které jsou napadeny virem, spywarem nebo jiným škodlivým softwarem (nazývaným též malware), mohou pracovat nesprávně. Informace a nástroje, které můžete použít k ochraně počítače, naleznete na webu Funkce pro bezpečnost online od společnosti Microsoft.

Služba podpory společnosti Microsoft

Informace o důvodu vzniku potíží můžete také nalézt ve středisku řešení pro diagnostické nástroje systému Office.

Komunity systému Office

Odpovědi můžete získat od účastníků diskusní skupiny Komunity systému Microsoft Office. (Někteří z účastníků diskusní skupiny Komunity systému Microsoft Office jsou odborníci, kteří mohou za své služby požadovat poplatek). Na domovské stránce diskusních skupin podpory produktů společnosti Microsoft je vysvětleno, jak se přidat a využít zkušeností tisíců jednotlivců.

Použít na: Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk