Výrazy jazyka SQL

VýrazJazyk SQL (Structured Query Language) je Řetězcový výraz, který tvoří část nebo celý Příkaz nebo řetězec SQL. Například v metoda FindFirst objektu Recordset využívá výraz jazyka SQL složený z výběrových kritérií nalezených v klauzuli WHERE jazyka SQL.

Databázový stroj Microsoft Access používá výrazovou službu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) k provádění jednoduchých výpočtů a vyhodnocení funkcí. Všechny operátory použité ve výrazech jazyka SQL databázového stroje Microsoft Access (kromě operátorů Between, In a Like) jsou definovány výrazovou službou jazyka VBA. Kromě toho výrazová služba jazyka VBA obsahuje více než 100 funkcí jazyka VBA, které mohou být použity ve výrazech jazyka SQL. Tyto funkce jazyka VBA lze například využít k vytváření dotazů SQL v návrhovém zobrazení aplikace Microsoft Office Access 2007 nebo v dotazu SQL v metodě OpenRecordset objektu DAO (Data Access Objects) v jazyce Microsoft Visual C++, v jazyce Microsoft Visual Basic a kódu Microsoft Office Excel 2007 VBA.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×