Výpočet dat v seznamech nebo knihovnách

V seznamech a knihovnách lze různými způsoby používat vzorce a funkce k výpočtům dat. Přidáte-li do seznamu nebo knihovny vypočítaný sloupec, můžete vytvořit vzorec, který zahrnuje data z dalších sloupců a provádí funkce pro výpočet kalendářních a časových hodnot, pro výpočet matematických rovnic a pro práci s textem. Například v seznamu úkolů je možné použít sloupec pro výpočet počtu dní potřebných k provedení jednotlivých úkolů, který bude založen na sloupcích Počáteční datum a Datum dokončení. Další informace o seznamech a knihovnách naleznete v části Viz také.

Co chcete udělat?

Přidání vypočítaného sloupce do seznamu nebo knihovny

Zpřístupnění vypočítaného sloupce pro ostatní seznamy nebo knihovny

Přidání vypočítaného sloupce webu do seznamu nebo knihovny

Přidání vypočítaného sloupce do seznamu nebo knihovny

Chcete-li v seznamu nebo knihovně použít vzorec, přidejte do nich vypočítaný sloupec.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klikněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Vytvořit sloupec.

 3. V oblasti Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název.

 4. V seznamu Typ informací v tomto sloupci klikněte na možnost Vypočítáno (výsledek výpočtu s hodnotami v jiných sloupcích).

 5. V oblasti Další nastavení sloupců zadejte do pole Vzorec požadovaný vzorec. Můžete vybrat položky z pole Vložit sloupec a přidat do vzorce funkce, konstanty a operátory.

 6. Vyberte datový typ, který má daný vzorec vracet, a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Vzorec ve vypočítaném sloupci webu může odkazovat pouze na další sloupce webu, které jsou ve stejném seznamu nebo knihovně. Pokud tedy do seznamu nebo knihovny přidáte vypočítaný sloupec webu, musíte tam také přidat sloupec webu, na který odkazuje daný vzorec. Další informace získáte v části Zpřístupnění vypočítaného sloupce pro ostatní seznamy nebo knihovny v tomto článku.

Začátek stránky

Zpřístupnění vypočítaného sloupce pro ostatní seznamy nebo knihovny

Pokud máte vzorec, který chcete často používat ve více seznamech nebo knihovnách, můžete přidat vypočítaný sloupec do seznamu sloupců webu. Tím je sloupec a jeho vzorec k dispozici pro libovolný seznam nebo knihovnu na webu nebo podřízených webech. Můžete například vytvořit vypočítaný sloupec s názvem Datum konce platnosti pomocí vzorce, který vrátí datum 30 dní od hodnoty sloupce Počáteční datum (=[Počáteční datum]+30). Pak tento vzorec můžete opakovaně použít, aniž byste jej museli vytvářet v každém seznamu nebo knihovně.

Poznámky : 

 • Vzorec ve vypočítaném sloupci webu může odkazovat pouze na další sloupce webu, které jsou ve stejném seznamu nebo knihovně. Pokud tedy do seznamu nebo knihovny přidáte vypočítaný sloupec webu, musíte tam také přidat sloupec webu, na který odkazuje daný vzorec. V předchozím příkladu bylo nutné přidat do seznamu sloupce webu Datum konce platnosti i Počáteční datum.

 • Jestliže nově vytvořený sloupec webu musí odkazovat na ostatní sloupce v seznamu, je třeba nejprve nastavit tyto sloupce jako sloupce webu, aby je bylo možné ve vzorci použít.

V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. V oblasti Galerie klepněte na možnost Sloupce webu.

 2. Na panelu nástrojů seznamu klepněte na tlačítko Vytvořit.

 3. V oblasti Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název.

 4. V seznamu Typ informací v tomto sloupci klikněte na možnost Vypočítáno (výsledek výpočtu s hodnotami v jiných sloupcích).

 5. V oblasti Další nastavení sloupců zadejte do pole Vzorec požadovaný vzorec. Můžete vybrat jiné sloupce webu z pole Vložit sloupec a přidat ke vzorci funkce, konstanty a operátory.

 6. Vyberte datový typ, který má daný vzorec vracet, a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání vypočítaného sloupce webu do seznamu nebo knihovny

Po vytvoření můžete vypočítaný sloupec webu přidat do libovolného seznamu nebo knihovny na webu nebo podřízeném webu.

Poznámka : Pokud upravíte vzorec sloupce v konkrétním seznamu nebo knihovně, platí změny vzorce pouze pro tento seznam nebo knihovnu.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klikněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

  V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

  V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. Ve skupinovém rámečku Sloupec klepněte na položku Přidat ze stávajících sloupců webu.

 3. V části Vybrat sloupce vyberte skupinu obsahující sloupec webu ze seznamu Vybrat sloupce.

 4. V poli Dostupné sloupce webu vyberte sloupce, které chcete přidat do seznamu, klepněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka : Pokud vypočítaný sloupec webu, který přidáváte, obsahuje jiné sloupce webu, je třeba je přidat do seznamu. Ostatní sloupce můžete později skrýt, pokud nechcete, aby se v seznamu nebo knihovně zobrazovaly.

 5. Jestliže nechcete přidat sloupec do výchozího zobrazení seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do výchozího zobrazení.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×