Výkon Poradce při potížích s plánem pro Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Je potřeba vědět kroky se mají provést identifikovat a vyřešit pomalou zablokovaný a snížení výkonu mezi Sharepointu Online, OneDrive pro firmy, Exchange Online nebo Online Skype pro firmy a klientský počítač? Před telefonickém hovoru s podporou v tomto článku se dozvíte Poradce při potížích s Office 365 problémy s výkonem a dokonce některé nejčastější problémy vyřešit.

Tento článek je určený skutečně ukázka akčního plánu, který slouží k zaznamenání cenný data o výkonu problém, protože jde nového?. Některé nejčastější problémy budou uvedené taky v tomto poli.

Pokud jste ještě moc nedělali výkon sítě a chcete vytvořit plán dlouhodobou ke sledování výkonu mezi klientské počítače a Office 365, podívejte se na ladění výkonu Office 365 a řešení problémů s - správce a odborníky v IT.

Ukázka akčního plánu řešení potíží s výkonem

Tento akční plán obsahuje dvě části: přípravnou fázi a fázi protokolování. Pokud máte problémy s výkonem právě teď a potřebujete udělat sběr dat, můžete začít používat tento plán hned.

Příprava klientského počítače

 • Najděte klientský počítač, na kterém můžete reprodukovat tyto problémy s výkonem. Tento počítač se bude používat při řešení problému.

 • Sepište kroky, které vedou k výskytu potíží s výkonem, abyste byli připraveni, až přijde čas testovat.

 • Nainstalujte nástroje pro shromažďování a zaznamenávání informací:

  • Nainstalujte Netmon 3.4 (nebo rovnocenný nástroj pro trasování sítě).

  • Nainstalujte bezplatnou základní edici programu HTTPWatch (nebo rovnocenný nástroj pro trasování sítě).

  • Použijte nástroj pro zaznamenávání obrazovky nebo spusťte Záznam postupu (PSR.exe), který je součástí Windows Vista a novějších systémů, a zaznamenejte kroky svého testování.

Protokolování problému s výkonem

 • Zavřete všechny nadbytečné internetové prohlížeče.

 • Spusťte Záznam postupu nebo jiný nástroj pro zaznamenávání obrazovky.

 • Spusťte zaznamenávání nástrojem Netmon (nebo nástroj pro trasování sítě).

 • Z příkazového řádku vymažte mezipaměť DNS v klientském počítači zadáním ipconfig/flushdns.

 • Spusťte novou relaci prohlížeče a zapněte HTTPWatch.

 • Volitelné: Pokud testujete Exchange Online, spusťte nástroj Exchange Client Performance Analyzer z konzoly pro správu Office 365.

 • Přesně reprodukujte postup, který způsobuje problémy s výkonem.

 • Zastavte Netmon nebo jiný nástroj pro trasování.

 • Na příkazovém řádku spusťte trasování cesty k vašemu předplatnému Office 365 zadáním následujícího příkazu a stisknutím Enter:

  tracert <nazev_predplatneho>.onmicrosoft.com

 • Zastavte Záznam postupu a uložte video. Nezapomeňte do názvu zahrnout datum a čas zachycení a jestli představuje dobrý nebo špatný výkon.

 • Uložte soubory trasování. Znova nezapomeňte do názvu zahrnout datum a čas zachycení a jestli představuje dobrý nebo špatný výkon.

Pokud nemáte zkušenosti s nástroji zmíněnými v tomto článku, nevadí, dál v tomto článku se jim budeme věnovat. Pokud zaznamenávat přenosy v síti umíte, můžete přejít k části Jak číst zaznamenané trasování, která popisuje filtrování a čtení protokolů.

Nejdřív vyprázdněte mezipaměť DNS

Proč? Vyprázdněním mezipaměti DNS spouštíte testy ve vyčištěném prostředí. Když mezipaměť vymažete, resetujete obsah překládání DNS, ve kterém tak budou aktuální položky. Mějte na paměti, že vyprázdnění neodebere položky souboru HOST. Pokud ve velké míře používáte položky souboru HOST, měli byste je vykopírovat do souboru v jiném adresáři a pak soubor HOST vyprázdnit.

Vyprázdnění mezipaměti překládání DNS
 1. Otevřete okno příkazového řádku (Start > Spustit > cmd nebo klávesa Windows > cmd).

 2. Napište následující příkaz a stiskněte Enter:

  ipconfig /flushdns

Netmon

Nástroj Network Monitoring společnosti Microsoft (Netmon) analyzuje pakety, to znamená přenosy přenášené mezi počítači v síti. Pokud budete trasovat přenosy Office 365 pomocí nástroje Netmon, můžete zachycovat, zobrazovat a číst hlavičky paketů, zjišťovat intervenující zařízení, kontrolovat důležitá nastavení síťového hardwaru, vyhledávat vyřazené pakety a sledovat tok přenosů mezi počítači ve vaší podnikové síti a Office 365. Protože skutečný obsah přenosu je zašifrovaný (přenáší se na portu 443 přes SSL/TLS), nedají se posílané soubory přečíst. Místo toho získáte nefiltrované trasování cesty, kudy pakety procházejí, což vám může pomoct při hledání příčiny problémového chování.

V této chvíli nemůžete použít filtr. Místo toho projděte jednotlivé kroky, vyhledejte, kde se problém projevuje, a pak trasování zastavte a uložte.

Když už máte Netmon 3.4 nainstalovaný, spusťte ho a udělejte toto:

Sledování nástrojem Netmon a reprodukování problému
 1. Spusťte Netmon 3.4.

  Na úvodní stránce jsou tři podokna: Recent Captures (Poslední zachycený obsah), Select Networks (Vybrané sítě) a Getting Started with Microsoft Network Monitor 3.4 (Začínáme s nástrojem Getting Started with Microsoft Network Monitor 3.4). Poznámka: Podokno Select Networks bude obsahovat i seznam výchozích sítí, ze kterých můžete zachycovat přenosy. Musí v něm být vybrané karty sítí.

 2. Klikněte na New Capture (Nové zachycení) v levém horním rohu úvodní stránky. Vedle karty Start Page (Úvodní stránka) se přidá karta s názvem Capture 1 (Zachycení 1).

  Uživatelské rozhraní programu Nemon se zvýrazněnými tlačítky Nový snímek, Spustit a Zastavit.

 3. Pokud chcete udělat jednoduché zachycení, klikněte na Start na panelu nástrojů.

 4. Reprodukujte kroky, které vedou k problému s výkonem.

 5. Klikněte na Stop (Zastavit) > File (Soubor) > Save As (Uložit jako). Nezapomeňte do názvu zahrnout datum a čas s časovou zónou a poznámku, jestli zachycení představuje dobrý nebo špatný výkon.

HTTPWatch

HTTPWatch si můžete pořídit v placené nebo bezplatné edici. Bezplatná Basic Edition obsahuje všechno, co budete pro tento test potřebovat. HTTPWatch monitoruje síťové přenosy a dobu načítání stránky přímo z okna vašeho prohlížeče. HTTPWatch je modul plug-in pro Internet Explorer, který graficky popisuje výkon. Tato analýza se dá uložit a zobrazit v nástroji HTTPWatch Studio.

Poznámky : Pokud používáte jiný prohlížeč, třeba Firefox nebo Google Chrome, nebo pokud nemůžete HTTPWatch nainstalovat do Internet Exploreru, otevřete nové okno prohlížeče a na klávesnici stiskněte F12. Dole ve vašem prohlížeči by se měl objevit Nástroj pro vývojáře. Pokud používáte Operu, stisknutím CTRL+SHIFT+I spusťte nástroj Web Inspector, potom klikněte na kartu Network (Síť) a proveďte dole popsané testování. Informace se budou mírně lišit, ale doby načítání v milisekundách se budou zobrazovat stejně.

HTTPWatch se vám bude taky hodit při problémech s dlouhým načítáním stránek SharePointu Online.

Spuštění nástroje HTTPWatch a reprodukování problému
 1. HTTPWatch je modul plug-in prohlížeče, a proto je jeho podoba v prohlížeči v každé verzi Internet Exploreru trochu jiná. Obvykle najdete HTTPWatch v prohlížeči Internet Exlorer na panelu příkazů.

  Pokud modul plug-in HTTPWatch v okně prohlížeče nevidíte, zkontrolujte verzi prohlížeče kliknutím na Nápověda > O aplikaci, nebo (v novějších verzích Internet Exploreru) klikněte na symbol ozubeného kola a na O aplikaci Internet Explorer. Pokud chcete spustit Panel příkazů, klikněte v Internet Exploreru pravým tlačítkem myši na řádek nabídek a klikněte na Panel příkazů. Dřív byl HTTPWatch spojený s panelem příkazů i panelem Internet Exploreru, a pokud se tedy po instalaci neobjeví jeho ikona (i po restartu počítače), podívejte se v hlavní nabídce do skupiny Nástroje a na panely nástrojů a zkuste ji najít tam. Nezapomeňte, že panely nástrojů se dají přizpůsobit a je možné k nim přidávat možnosti.

  Panel nástrojů s příkazy Internet Exploreru se zobrazenou ikonou HTTPWatch

 2. Spusťte HTTPWatch v okně Internet Exploreru. Zobrazí se jako ukotvený dole v okně tohoto prohlížeče. Klikněte na Record (Záznam).

 3. Přesně reprodukujte kroky, které vedou k problému s výkonem. V HTTPWatch klikněte na tlačítko Stop (Zastavit).

 4. Vyberte možnosti Save (Uložit) nebo Send by Email (Poslat e-mailem). Nezapomeňte pojmenovat soubor tak, aby název obsahoval datum a čas a poznámku, jestli soubor nástroje HTTPWatch představuje dobrý nebo špatný výkon.

  HTTPWatch zobrazující kartu Síť pro načtení domovské stránky Office 365

  Tento snímek je z HTTPWatch verze Professional. Trasování zaznamenané v základní verzi můžete otevřít na počítači s verzí Professional a tam si ho přečíst. Při použití této metody můžou být dostupné i nějaké informace navíc.

Záznam postupu problém

Program Záznam postupu (PSR.exe) umožňuje zaznamenávat problémy v jejich průběhu. Je to velmi užitečný nástroj a snadno se používá.

Spuštění problém záznam postupu (PSR.exe) pořizovat záznam prezentace
 1. Klikněte na Start > Spustit > napište PSR.exe > OK nebo stiskněte klávesu Windows > napište PSR.exe > stiskněte Enter.

 2. Jakmile se objeví malé okno nástroje PSR.exe, klikněte na Zahájit záznam a reprodukujte kroky, které znova vyvolají problémy s výkonem.

  V případě potřeby můžete kdykoliv přidat komentář kliknutím na Přidat komentář.

 3. Po dokončení všech kroků klikněte na Ukončit záznam. Pokud se problémy s výkonem projevují ve vykreslování stránky, počkejte před ukončením záznamu, než se stránka vykreslí.

 4. Klikněte na Uložit.

Snímek obrazovky záznamu postupu nebo PSR.exe.

Podívejte se na tyto snímky obrazovky a přesvědčte se, jak moc může být tento nástroj sám o sobě užitečný při zjišťování rozsahu problému s výkonem.

Záznam postupu zobrazující přihlášení k Office 365 v jednom kroku v čase12:07: 47.

Záznam postupu zobrazující krok 8 v čase 12:09 po dobu 6 sekund, stránka není kompletně vykreslená

Datum a čas jsou zaznamenané automaticky. Záznamy z nástroje Záznam postupu tak můžete časově propojit s trasováním v nástrojích Netmon a HTTPWatch a zpřesnit řešení potíží. Datum a čas v záznamu taky ukazuje, že mezi přihlášením, procházením stránky a částečným vykreslením webu pro správu uběhla minuta. V tomto případě se zobrazení webu změnilo z prázdné obrazovky do stavů s částečně vykresleným webem za skoro dvě minuty. Je to dobrá připomínka toho, že je důležité dokončit aktualizace systému a restartovat klientské počítače, jinak může být výkon při překreslování stránek nestálý.

Číst zaznamenané trasování

Z jednoho článku není možné se naučit všechno, co by člověk potřeboval vědět o sítích a řešení problémů s výkonem. Abyste v tom byli dobří, jsou potřeba zkušenosti a znalosti toho, jak vaše síť funguje a jak se obvykle chová. Je ale možné shrnout nejzávažnější potíže a ukázat, jak vám můžou tyto nástroje usnadnit řešení těch nejběžnějších problémů.

Pokud chcete pochytit nějaké dovednosti ve čtení trasování síťových přenosů pro vaše weby Office 365, nejlepší je pravidelně pořizovat trasování načítání stránek a získávat zkušenosti z jejich čtení. Třeba když budete mít možnost, načtěte službu Office 365 a trasujte tento proces. Z trasování vyfiltrujte přenos DNS nebo vyhledejte FrameData pro název služby, kterou jste procházeli. Trasování si projděte, abyste získali představu o krocích, které probíhají při načtení služby. Díky tomu zjistíte, jak má vypadat normální načítání stránky, a když pak budete řešit nějaké potíže, především s výkonem, z porovnání trasování dobrého a špatného výkonu se můžete hodně naučit.

Nástroj Netmon používá v poli filtru pro zobrazení technologii Microsoft Intellisense. Technologie IntelliSense, neboli inteligentní dokončování kódu, je to, že napíšete tečku a zobrazí se vám rozevírací seznam, ve kterém si můžete vybrat ze všech dostupných možností. Pokud si třeba nejste jistí se škálováním okna TCP, můžete si najít způsob filtrování (třeba .protocol.tcp.window < 100) těmito prostředky.

Snímek obrazovky programu Netmon znázorňující, že pole filtru zobrazení využívá technologii intellisense.

Trasování nástroje Netmon může obsahovat spoustu přenosů. Pokud s jejich čtením nemáte zkušenosti, můžete být po otevření prvního trasování ohromeni. První věc, kterou musíte udělat, je oddělit hledaný signál od šumu na pozadí. Testujete přenosy týkající se Office 365 a právě ty byste chtěli vidět. Pokud se v trasování už umíte orientovat, asi tento seznam už nebudete potřebovat.

Přenosy mezi vaším klientem a Office 365 prochází přes TLS, což znamená, že základní text přenosu bude zašifrovaný a ve standardním trasování nástroje Netmon nebude čitelný. Při analýze výkonu nepotřebujete znát konkrétní informace v paketech. Co je naopak pro vás hodně zajímavé, jsou hlavičky paketů a informace, které obsahují.

Tipy pro pořízení dobrého trasování

 • Zjistěte hodnotu adresy IPv4 nebo IPv6 klientského počítače. Získat ji můžete z příkazového řádku zadáním IPConfig a stisknutím Enter. Znalost této adresy vám umožní na první pohled zjistit, jestli přenosy v trasování přímo obsahují váš klientský počítač. Pokud máte v přenosu známý proxy server, pomocí příkazu ping zjistěte i jeho IP adresu.

 • Vyprázdněte mezipaměť překládání DNS a pokud je to možné, zavřete všechny prohlížeče s výjimkou toho, ve kterém spouštíte testy. Pokud to udělat nemůžete, třeba proto, že podpora používá nějaký nástroj založený na prohlížeči k zobrazení plochy vašeho klientského počítače, připravte se, že budete trasování filtrovat.

 • V rozsáhlém trasování vyhledejte službu Office 365, kterou používáte. Pokud jste ještě nikdy vaše aktivity v síti neviděli, je to užitečný krok při oddělování problému s výkonem od jiných síťových aktivit. Můžete to udělat několika způsoby. Těsně před testem můžete použít příkaz ping nebo PsPing na adresu URL konkrétní služby (třeba ping outlook.office365.com nebo psping -4 microsoft-my.sharepoint.com:443). Tento PsPing pak můžete snadno najít v trasování nástroje Netmon (podle jeho názvu procesu). Tak najdete místo, od kterého budete trasování sledovat.

  Pokud během výskytu problému používáte jenom Netmon, nevadí. Můžete se zorientovat pomocí filtru, třeba ContainsBin(FrameData, ASCII, "office") nebo ContainsBin(FrameData, ASCII, "outlook"). Můžete si poznamenat číslo rámce ze souboru trasování. Můžete taky posunout obsah podokna Frame Summary (Souhrn rámce) úplně doprava a najít sloupec Conv ID (ID konverzace). V něm je uvedené číslo ID této konkrétní konverzace, které si můžete taky poznamenat a podívat se na ně samostatně později. Nezapomeňte tento filtr odebrat před tím, než použijete jakýkoli jiný filtr.

  Tip : V Netmonu najdete spoustu užitečných vestavěných filtrů. Zkuste kliknout na tlačítko Load Filter (Načíst filtr) nahoře v podokně Display Filter (Zobrazit filtr).

  Najděte svoji IP adresu na klientském počítači pomocí příkazu PSPing na příkazovém řádku.

  Sledování programu Netmon z klienta se zobrazeným stejným příkazem PSPing s filtrem TCP.Flags.Syn == 1

  Důkladně se seznamte s vašimi aktivitami v sít a naučte se vyhledávat potřebné informace. Naučte se třeba rozpoznat v trasování paket, který jako první odkazuje na službu Office 365. kterou používáte (třeba Outlook).

Když vezmeme Office 365 Outlook Online jako příklad, začíná přenos nějak takto:

 • Standardní dotaz DNS a odpověď DNS pro outlook.office365.com s odpovídajícími QueryID. Je důležité vzít v úvahu časový offset pro tento zpětný přenos, stejně jako to, kam služba Global DNS Office 365 posílá žádost o překlad názvů. V ideálním případě by to mělo být co nejblíž a ne na druhém konci světa. (Následovat může nějaký přenos DNS přenosů pro online přihlášení.)

 • Žádost HTTP GET se stavem Trvale přesunuto (301)

 • Přenosy RWS obsahující žádosti RWS Connect a odpovědi Connect. (To je služba Remote Winsock, která vám vytváří připojení.)

 • Konverzace TCP SYN a TCP SYN/ACK. Tato konverzace obsahuje spoustu nastavení, která mají vliv na výkon.

 • Potom řada přenosů TLS:TLS, ve kterých probíhá metoda TLS handshake a konverzace certifikátů TLS. (Nezapomeňte, že data jsou šifrovaná prostřednictvím protokolu SSL/TLS.)

Všechny součásti přenosu jsou důležité a vzájemně propojené, ale některé malé části trasování obsahují obzvlášť důležité informace pro řešení potíží s výkonem, a proto se zaměříme právě na ně. Protože jsme v Microsoftu už taky věnovali hodné úsilí řešení problémů s výkonem Office 365, abychom mohli dát dohromady seznam deseti nejčastějších problémů, budeme se soustředit na tyto problémy a na to, jak je vyřešit pomocí nástrojů, které máme.

Pokud jste je ještě nenainstalovali, v tabulce dole je uvedených několik z nich. Pokud je to možné, přidali jsme i odkazy na místa, odkud je můžete nainstalovat. Seznam obsahuje běžné nástroje trasování v síti, jako jsou Netmon a Wireshark, ale můžete použít libovolný trasovací nástroj, který znáte a ve kterém jste zvyklí filtrovat síťové přenosy. Při testování dodržujte tyto zásady:

 • Zavřete používané prohlížeče a testujte jenom s jedním běžícím prohlížečem – snížíte tím celkový objem zachycených přenosů. Trasování bude kratší a přehlednější.

 • Vyprázdněte mezipaměť překládání DNS v klientském počítači – při spuštění zachytávání tak budete mít čistý stůl a opět dostanete čistší trasování.

Některé nejčastější problémy

Některé běžné problémy, které může vystaven a jak najít v trasování sítě.

Zásadní problém

Nástroj

Co hledáte

Proměnná velikost okna protokolu TCP

 • Nachází se v SYN - SYN/ACK.

 • Starší hardware nemusí funkci proměnné velikosti okna protokolu TCP využívat.

 • Bez správného nastavení proměnné velikosti okna protokolu TCP se výchozí 16bitová vyrovnávací paměť zaplní za několik milisekund.

 • Přenosy se nemůžou dál posílat, dokud klient nedostane potvrzení o přijetí původních dat, což způsobuje prodlevy.

Netmon

Wireshark

Vyhledejte v trasování sítě přenosy SYN - SYN/ACK.

V Netmonu použijte třeba filtr tcp.flags.syn == 1. Ve Wiresharku je tento filtr stejný.

Filtr v programu Netmon nebo Wireshark pro synchronizaci paketů pro oba nástroje: TCP.Flags.Syn == 1

Všimněte si, že u každého paketu SYN je číslo zdrojového portu (SrcPort), které je spárované s cílovým portem (DstPort) souvisejícího paketu potvrzení (SYN/ACK).

Pokud chcete zobrazit hodnotu proměnné velikosti okna používanou vaším síťovým připojením, rozbalte nejdřív paket SYN a pak související SYN/ACK.

Obrázek, který ukazuje, jak ve sledování spojit SrcPort a DstPort pro získání rozdílu časů.

Nastavení doby nečinnosti TCP

 • Z historických důvodů je většina hraničních sítí nakonfigurovaná pro přechodná připojení, což znamená, že nečinná připojení se obecně ukončují.

 • Nečinné relace TCP můžou proxy servery a brány firewall ukončit za víc než 100 až 300 sekund.

 • Pro Outlook Online to je problém, protože vytváří a používá dlouhodobá připojení, bez ohledu na to, jestli jsou aktivní nebo nečinná.

 • Když připojení ukončí proxy server nebo zařízení brány firewall, klient se o tom nedozví a pokus o použití Outlooku Online bude znamenat, že klientský počítač bude opakovaně zkoušet připojení obnovit a nevytvoří nové.

 • Produkt se zablokuje, zobrazí chybovou zprávu nebo se sníží jeho výkon při načítání stránky.

Netmon

Wireshark

V Netmonu se podívejte na pole Time Offset (Časový offset) a zjistěte, jaká je doba odezvy. Doba odezvy je doba mezi odesláním žádosti z klienta na server a přijetím odpovědi ze serveru zpátky na klientovi. Může to být mezi klientem a výstupním bodem (např. Klient --> Proxy server) nebo klientem a Office 365 (Klient --> Office 365). Tento údaj můžete vidět u mnoha typů paketů.

Jako příklad, filtr v Netmonu může být .Protocol.IPv4.Address == 10.102.14.112 AND .Protocol.IPv4.Address == 10.201.114.12 nebo ve Wiresharku ip.addr == 10.102.14.112 && ip.addr == 10.201.114.12.

Tipy : Nevíte, jestli IP adresa ve vašem trasování patří vašemu serveru DNS? Zkuste ho vyhledat na příkazovém řádku. Klikněte na Start > Spustit > a napište cmd nebo stiskněte klávesu Windows > a napište cmd. Do příkazového řádku napište nslookup <the IP address from the network trace>. Jako zkoušku použijte příkaz nslookup s IP adresou svého vlastního počítače.

Seznam rozsahů IP adres Microsoftu najdete v tématu Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365.

Pokud se vyskytne problém, očekávejte, že se objeví dlouhé časové offsety, v tomto případě (Outlook Online) zvláště v paketech TLS:TLS, které zobrazují části z aplikačních dat (například v Netmonu můžete najít pakety aplikačních dat přes .Protocol.TLS AND Description == "TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data"). Celá relace by měla probíhat plynule. Pokud při aktualizaci Outlooku Online dochází k dlouhým prodlevám, může být důvodem velké množství posílaných resetů.

Latence/doba odezvy

 • Latence je míra, která se může výrazně měnit v závislosti na mnoha proměnných, jako je třeba upgradování starších zařízení, přidávání velkého počtu uživatelů k síti a procento celkové šířky pásma využívané další úlohami při připojení k síti.

 • Na stránce doporučených postupů pro využívání šířky pásma s Office 365 najdete kalkulačky šířky pásma pro Office 365.

 • Potřebujete změřit rychlost připojení nebo šířku pásma připojení svého poskytovatele služeb internetu? Zkuste tento web (nebo podobné weby): Speedtest Official Site a Pingtest.

Ping

PsPing

Netmon

Wireshark

Když budete chtít sledovat latenci v trasování, využijete zaznamenané IP adresy klientského počítače a DNS serveru v Office 365. Účelem je snadnější filtrování trasování. Pokud jste připojení přes proxy server, pak k usnadnění práce budete potřebovat IP adresu klientského počítače, IP adresu proxy serveru nebo výstupního bodu a IP adresu DNS Office 365.

Příkaz ping poslaný na outlook.office365.com vám řekne název datacentra, které žádost přijalo, i když se příkaz ping nebude moct připojit k odeslání následných paketů ICMP. Pokud používáte PsPing (bezplatný nástroj ke stažení) a konkrétní port (443) a případně i adresu IPv4 (-4), získáte průměrnou dobu odezvy odesílaných paketů. Bude to fungovat i pro další adresy URL ve službách Office 365, třeba: psping -4 yourSite.sharepoint.com:443. Ve skutečnosti můžete zadat víc příkazů ping, a získat tak větší vzorek pro výpočet průměru. Zkuste použít příkaz jako třeba: psping -4 -n 20 yourSite-my.sharepoint.com:443.

Poznámka : PsPing neodesílá pakety ICMP. Posílá pakety TCP příkazu ping přes konkrétní port, takže můžete použít jakýkoliv port, o kterém víte, že je otevřený. V Office 365, který používá SSL/TLS, zkuste k nástroji PsPing připojit port 443.

Snímek obrazovky zobrazující ping na outlook.office365.com a PSPing s portem 443, který dělá totéž, ale k tomu udává průměrnou RTT 6,5 ms.

Pokud jste zachytili trasování v síti během pomalého načítání stránky Office 365, pomocí Netmonu nebo Wiresharku v trasování vyfiltrujte DNS. To je jedna z IP adres, kterou hledáme.

Následujícím postupem v Netmonu vyfiltrujete IP adresu (a zjistíte latenci DNS). V tomto příkladu je použitá adresa outlook.office365.com, ale může se použít i adresa URL klienta SharePointu Online (třeba hithere.sharepoint.com).

 1. Otestujte příkazem ping adresu URL (ping outlook.office365.com) a z výsledků si poznamenejte název a IP adresu serveru DNS, na který žádost ping odešla.

  Žádost příkazu Ping poslaná na outlook.office365.com zobrazující DNS a IP adresu namnorthwest.

 2. Zachyťte trasování v síti při otevírání stránky nebo při provádění akce, u které zaznamenáváte problémy s výkonem, nebo pokud vidíte vysokou latenci příkazu ping, zachyťte trasování jeho.

 3. Otevřete trasování v Netmonu a vyfiltrujte DNS (tento filtr funguje i ve Wiresharku, ale rozlišuje malá a velká písmena – dns). Jakmile už díky příkazu ping znáte název serveru DNS, můžete taky v Netmonu rychleji filtrovat třeba takto: DNS AND ContainsBin(FrameData, ASCII, "namnorthwest"), ve Wiresharku to pak vypadá takto: dns and frame contains "namnorthwest".

  Otevřete paket odpovědi a v Netmonu v okně Frame Details (Podrobnosti rámce) kliknutím rozbalte DNS a dozvíte se víc informací. Mezi informacemi DNS najdete IP adresu serveru DNS v Office 365, na který žádost došla – tuto IP adresu budete potřebovat v dalším kroku (PsPing). Odeberte filtr, v Netmonu ve Frame Summary > Find Conversations (Najít konverzace) > DNS klikněte pravým tlačítkem myši na odpověď DNS, abyste zobrazili dotaz a odpověď DNS vedle sebe.

  Trasování filtrované podle Hledání konverzací a potom podle DNS.

 4. V Netmonu si taky všimněte sloupce Time Offset (Časový offset) mezi žádostí a odpovědí DNS.

  Další výsledky programu Netmon s filtrem DNS AND CONTAINSBIN(Framedata, ASCII, "namnorthwest") zobrazující velmi nízký časový posun mezi žádostí a odpovědí

V dalším kroku se vám snadno instalovatelný a používatelný nástroj PsPing bude opravdu hodit, jednak protože ICMP jsou často blokované bránami firewall a jednak protože PsPing elegantně zaznamenává latenci v milisekundách. PsPing provede připojení TCP na adresu a port (v našem případě otevřený port 443).

 1. Nainstalujte PsPing.

 2. Otevřete okno příkazového řádku (Start > Spustit > napište cmd nebo klávesa Windows > napište cmd) a změňte adresář na ten, kam jste nainstalovali PsPing, a příkaz PsPing spusťte. V mých příkladech vidíte, že jsem v kořenovém adresáři disku C: vytvořil složku Perf . Aby vám to šlo rychle, můžete udělat totéž.

 3. Napište příkaz PsPing tak, aby se posílal na IP adresu DNS serveru Office 365 z vašeho předchozího trasování v Netmonu – nezapomeňte přidat číslo portu. Jinými slovy, psping -n 20 132.245.24.82:445. Po ukončení příkazu PsPing dostanete vzorky 20 příkazů ping a průměrnou latenci.

  Příkaz psping -n 20 132.245.24.82:443 vracející průměrnou latenci 25,51 milisekund.

Pokud se k Office 365 dostáváte přes proxy server, byl by postup trochu jiný. Nejdřív byste použili PsPing na proxy server, abyste získali hodnotu průměrné latence v milisekundách na proxy server nebo výstupní bod a zpátky a potom buď spusťte PsPing na proxy serveru nebo na počítači s přímým připojením k internetu, abyste získali chybějící hodnotu (do Office 365 a zpátky).

Pokud se rozhodnete pro spuštění příkazu PsPing z proxy serveru, budete mít dvě hodnoty v milisekundách: Z klientského počítače na proxy server nebo výstupní bod a z proxy serveru do Office 365. Hotovo. Zatím tedy jenom se zaznamenáváním hodnot.

Pokud spustíte PsPing na jiném klientském počítači, který má přímé připojení k internetu, to znamená bez proxy serveru, budete mít dvě hodnoty v milisekundách: Z klientského počítače na proxy server nebo výstupní bod a z klientského počítače do Office 365. V tomto případě odečtěte hodnotu z klientského počítače na proxy server nebo výstupní bod od hodnoty z klientského počítače do Office 365 a dostanete čísla RTT ze svého klientského počítače na proxy server nebo výstupní bod a z proxy serveru nebo výstupního bodu do Office 365.

Ale pokud se vám v dotčeném umístění povede najít klientský počítač, který má přímé připojení nebo který proxy server obchází, můžete to udělat tak, že nejdřív vyzkoušíte, jestli se problém objevuje i na něm, a potom uděláte test z něho.

Jak je vidět v trasování v Netmonu, milisekundy latence se můžou nakupit, pokud je jich v nějaké relaci hodně.

Obecná latence v programu Netmon, se výchozím sloupcem rozdílu časů přidaným do souhrnu rámce.

Poznámka : Vaše IP adresa se může lišit od té, která je na obrázku, váš příkaz ping může vrátit spíš něco jako 157.56.0.0/16 nebo podobný rozsah. Seznam rozsahů používaných v Office 365 najdete v tématu Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365. Pokud budete chtít najít třeba 132.245, nezapomeňte rozbalit všechny uzly (nahoře je pro to tlačítko).

Ověřování proxy serveru

 • Tato část se vás týká jenom v případě, že vaše přenosy prochází přes proxy server. Pokud ne, můžete tyto kroky vynechat.

 • Když ověřování proxy serveru funguje správně, mělo by pokaždé trvat řádově milisekundy. Třeba během špiček ve využívání by nemělo docházet k občasnému snížení výkonu.

 • Pokud je ověřování proxy serveru zapnuté, pak pokaždé, když pro získání informací vytvoříte nové připojení TCP do Office 365, je potřeba projít procesem ověření na pozadí. Takže když třeba v Outlooku Online přepnete z Kalendáře na Poštu, proběhne ověřování. A když se na stránce v SharePointu Online zobrazí média nebo data z víc webů nebo umístění, bude se ověřovat každé jednotlivé připojení TCP, které bude potřeba k vykreslení dat.

 • V Outlooku Online se můžete setkat s pomalým načítáním při každém přepnutí mezi kalendářem a svou poštovní schránkou, nebo se můžou stránky pomalu načítat v SharePointu Online. Můžou se objevit i další příznaky, které tady nejsou uvedené.

  Ověření proxy serveru je nastavení na vašem výstupním proxy serveru. Pokud způsobuje problémy s výkonem Office 365, je potřeba se poradit s lidmi, kteří se starají o síť.

Netmon

Wireshark

Ověřování serveru proxy proběhne pokaždé, když je potřeba navázat novou relaci TCP, obvykle při žádosti o soubory a informace ze serveru nebo při zadávání informací. Můžete se třeba podívat na ověřování proxy serveru u žádosti HTTP GET nebo HTTP POST. Pokud se chcete ve svém trasování podívat na rámce, kde se ověřují žádosti, přidejte do Netmonu sloupec NTLMSSP Summary (Souhrn NTLMSSP) a vytvořte filtr .property.NTLMSSPSummary. Pokud chcete vědět, jak dlouho ověřování trvá, přidejte sloupec Time Delta (Časový rozdíl). Přidání sloupce do Netmonu:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nějaký sloupec, třeba Description (Popis).

 2. Klikněte na Choose Columns (Vybrat sloupce). V seznamu vyhledejte NTLMSSP Summary a Time Delta a klikněte na Add (Přidat).

 3. Přesuňte nové sloupce na místo před nebo za sloupec s popisem tak, aby byly vedle sebe. Klikněte na OK.

Filtr v Netmonu bude fungovat, i když sloupec nepřidáte. Řešení potíží ale bude mnohem jednodušší, když budete vědět, v jaké fázi ověřování právě jste. Když si budete prohlížet výskyty ověřování serveru proxy, je potřeba se dívat na všechny rámce, ve kterých se vyskytuje výzva NTLM nebo zpráva ověřování. V případě potřeby klikněte pravým tlačítkem na určitou část přenosu a vyberte Find Conversations (Najít konverzace) > TCP. Nezapomeňte v těchto konverzacích počítat s hodnotami časového rozdílu.

Trasování programu Netmon zobrazující ověřování proxy filtrované podle konverzace.

Zpoždění čtyř sekund při ověřování proxy serveru zobrazené ve Wiresharku. Sloupec Time delta from previous displayed frame (Časový rozdíl od předchozího zobrazeného rámce) se vytvořil kliknutím pravým tlačítkem myši na pole se stejným názvem v podrobnostech rámce a výběrem Add as Column (Přidat jako sloupec).

Ve Wiresharku se dá vytvořit sloupec Time delta from previous displayed frame (Časový rozdíl od předchozího zobrazeného rámce) kliknutím pravým tlačítkem na pole se stejným názvem v podrobnostech rámce a výběrem možnosti Add as Column (Přidat jako sloupec).

Výkon DNS

 • Překlad IP adres funguje nejlépe a nejrychleji, pokud se dělá co nejblíž zemi klienta.

 • Pokud probíhá v zahraničí, může načítání stránek prodloužit o sekundy.

 • V ideálním případě proběhne překlad IP adres do 100 ms. Pokud ne, měli byste udělat další šetření.

Tip : Nevíte, jak připojení klientů funguje v Office 365? Podívejte se na referenční dokument o připojení klientů tady.

Netmon

Wireshark

PsPing

Analýza výkonu DNS je obvykle dalším úkolem při trasování v síti. PsPing vám ale může pomoct při rozhodování o možných příčinách.

Přenos DNS je založený na TCP a žádosti a odpovědi UDP jsou jasně označené pomocí ID, pomocí kterých můžete spárovat konkrétní žádost s příslušnou odpovědí. S přenosem DNS se setkáte třeba v případě, že SharePoint Online použije na webové stránce síťový název nebo adresu URL. Základním pravidlem je, že většina těchto přenosů, s výjimkou při přecházení mezi zónami, probíhá přes UDP.

V Netmonu i ve Wiresharku je nejzákladnější filtr, který vám umožní sledovat přenos DNS, prostě dns. Při zadávání filtru se musí používat malá písmena. Před tím, než začnete reprodukovat problém na svém klientském počítači, nezapomeňte vyprázdnit mezipaměť překládání DNS. Třeba pokud se vám pomalu načítá domovská stránka SharePointu Online, zavřete všechny prohlížeče, otevřete nový prohlížeč, spusťte trasování, vyprázdněte mezipaměť překládání DNS a přejděte na web SharePointu Online. Po načtení celé stránky zastavte a uložte sledování.

Základní filtr pro DNS v programu Netmon je DNS.

Teď se podívejte na časový offset. Může se vám taky hodit přidat v Netmonu sloupec Time Delta (Časový rozdíl). Uděláte to takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nějaký sloupec, třeba Description (Popis).

 2. Klikněte na Choose Columns (Vybrat sloupce).

 3. V seznamu vyhledejte Time Delta a klikněte na Add (Přidat).

 4. Přesuňte nový sloupec na místo před nebo za sloupec s popisem tak, aby byly vedle sebe. Klikněte na OK.

Když najdete dotaz, který vás zajímá, můžete ho izolovat – klikněte na něj pravým tlačítkem myši v panelu podrobností rámce, zvolte Find Conversations (Najít konverzace) > DNS. Všimněte si, že se panel Network Conversations (Konverzace v síti) připojí v tomto protokolu přenosů UDP přímo ke konkrétní konverzaci.

Trasování zatížení Outlooku Online v programu Netmon filtrované podle DNS a upřesnění výsledků filtrováním podle Hledání konverzací a potom podle DNS.

Ve Wiresharku můžete vytvořit sloupec pro dobu překladu DNS. Pořiďte (nebo otevřete) trasování ve Wiresharku a použijte filtr dns nebo, užitečnější, dns.time. Klikněte na libovolný dotaz DNS a na panelu s podrobnostmi rozbalte položku podrobností Domain Name System (response). Zobrazí se časové pole (třeba [Time: 0.001111100 seconds]). Klikněte na tento čas pravým tlačítkem myši a vyberte Apply as Column (Použít jako sloupec). Dostanete tak sloupec Time (Čas) pro rychlejší řazení svého trasování. Kliknutím na nový sloupec ho seřaďte sestupně a zjistěte, které volání překladu DNS trvalo nejdéle.

Přechod z Sharepointu Online filtrovaném ve Wiresharku podle dns.time (malá písmena) s časem z podrobností uspořádaným do sloupce a seřazeným vzestupně

Pokud byste chtěli časy překladu IP adres zkoumat podrobněji, zkuste použít PsPing proti portu DNS, který používá TCP (třeba psping <IP address of DNS server>:53). Máte pořád problémy s výkonem? Pokud ano, jedná se pravděpodobně o rozsáhlejší problém se sítí, než jenom s konkrétní aplikací DNS, která má udělat váš překlad IP adresy. Stojí za to zopakovat, že použitím příkazu ping na adresu outlook.office365.com zjistíte, kde překlad IP adres pro Outlook Online probíhá (třeba outlook-namnorthwest.office365.com).

Pokud to vypadá, že problém souvisí s DNS, bude možná potřeba kontaktovat vaše IT oddělení, aby se podívalo na konfigurace DNS a servery DNS pro předávání a podrobněji vyšetřilo tento problém.

Škálovatelnost proxy serveru

 • Služby, jako třeba Outlook Online v Office 365, přidělují klientům několik dlouhodobých připojení.

 • Každý uživatel proto může používat víc připojení, která vyžadují delší životnost.

Tip : Potřebujete naplánovat využití šířky pásma vzhledem k tomu, že se chystáte přidat hodně uživatelů do Office 365? Zkuste si přečíst článek Plánování využití šířky pásma internetu pro Office 365 Najdete v něm i kalkulačky šířky pásma.

Matematika

Pro tento problém není žádný specifický nástroj pro trasování v síti nebo pro odstraňování problémů. Řešení je založené na výpočtech šířky pásma se započtením omezení a dalších proměnných.

Maximální velikost segmentu TCP

 • Nachází se v SYN - SYN/ACK.

 • Provedením této kontroly ve všech trasováních pořízených při řešení problémů s výkonem ověříte, že TCP pakety jsou nakonfigurované tak, aby přenášely maximální možné množství dat.

 • Cílem je dosáhnout pro přenos dat maximální velikost segmentu (MSS) 1 460 bajtů.

 • Pokud jste za proxy serverem nebo používáte překlad síťových adres (NAT), nezapomeňte spustit tento test pro přenosy z klienta na proxy server/výstupní bod/NAT a z proxy serveru/výstupního bodu/NAT do Office 365. Dosáhnete tak nejlepších výsledků. Relace TCP můžou být různého typu.

Netmon

Maximální velikost segmentu (MSS) TCP je další parametr třífázové metody handshake ve vašem trasování sítě, což znamená, že potřebná data najdete v paketu SYN - SYN/ACK. MSS se dá ve skutečnosti najít docela snadno.

Otevřete libovolné trasování sítě, které máte, a najděte připojení, které vás zajímá nebo které představuje potíže s výkonem.

Poznámky : Když máte před sebou trasování a potřebujete najít přenos relevantní pro vaši konverzaci, vyfiltrujte ho podle IP adresy klienta nebo podle IP adresy proxy serveru, výstupního bodu nebo obou. Řečeno přímo, budete muset použít příkaz ping na adresu URL, kterou v trasování testujete na IP adresu Office 365, a použijte ji jako filtr.

Zkoumáte trasování podrobněji? Zkuste se zorientovat pomocí filtrů. V Netmonu spusťte vyhledávání založené na adrese URL, jako třeba Containsbin(framedata, ascii, "sphybridExample"), a poznamenejte si číslo rámce. Ve Wiresharku použijete něco jako frame contains "sphybridExample". Pokud najdete přenosy RWS (Remote Winsock) (ve Wiresharku se mohou objevovat jako pakety [PSH, ACK]), nezapomeňte, že připojení RWS se může vyskytovat krátce před SYN - SYN/ACK, jak jsme popisovali dřív. Teď můžete zaznamenat číslo rámce, zrušit filtr, v Netmonu v okně Network Conversations kliknout na All Traffic (Všechny přenosy) a podívat se na nejbližší paket SYN.

Pokud nemáte žádné informace o IP adrese z okamžiku trasování, je důležité najít v trasování vaši adresu URL (třeba jako součást adresy sphybridExample-my.sharepoint.com) a získat tak IP adresu, kterou použijete jako filtr.

 1. V trasování najděte připojení, které vás zajímá. Může to udělat tak, že buď prohledáte trasování, vyfiltrujete IP adresy nebo vyberete konkrétní ID konverzace v Netmonu v okně Network Conversations.

  Filtrování podle konverzace Klikněte pravým tlačítkem myši na rámeček SYN a klikněte na Hledání konverzací, TCP

 2. Až najdete paket SYN, rozbalte TCP (v Netmonu) nebo Transmission Control Protocol (ve Wiresharku) na panelu Frame Details (Podrobnosti rámce).

 3. Rozbalte TCP Options (Možnosti TCP) a MaxSegementSize.

 4. Vyhledejte příslušný rámec SYN-ACK a rozbalte TCP Options a MaxSegmentSize.

 5. Menší z těchto dvou hodnot bude vaše maximální velikost segmentu.

Na tomto obrázku využívám sloupec s názvem TCP Troubleshoot (Řešení potíží s TCP), který je v Netmonu předdefinovaný.

Trasování v síti vyfiltrované v programu Netmon pomocí předdefinovaných sloupců

Předdefinovaný sloupec je nahoře v panelu Frame Details. (Pokud chcete přepnout zpátky do normálního zobrazení, klikněte znova na Columns (Sloupce) a pak vyberte Time Zone (Časové pásmo).)

Kde najdete rozevírací seznam Sloupce pro možnost Poradce při potížích s TCP (nahoře v souhrnu rámce).

Tady je vyfiltrované trasování ve Wiresharku. Můžete použít filtr specifický pro hodnotu MSS (tcp.options.mss). Pro usnadnění této činnosti jsou dole v okně, které ve Wiresharku představuje ekvivalent panelu Frame Details, odkazy na rámce paketů metody handshake SYN, SYN/ACK, ACK (rámec 47 ACK, odkazy na 46 SYN/ACK, odkazy na43 SYN).

Sledování filtrované v programu Wireshark podle tcp.options.mss pro maximální velikost segmentu (MSS)

Pokud potřebujete zkontrolovat Výběrové potvrzování (další téma v této tabulce), ještě trasování nezavírejte.

Výběrové potvrzování

 • Nachází se v SYN - SYN/ACK.

 • V SYN i SYN/ACK musí být hlášené jako Permitted (Povolené).

 • Výběrové potvrzování (Selective Acknowledgment, SACK) umožňuje jednodušší opakování přenosů dat v případě ztráty paketu nebo paketů.

 • Zařízení můžou tuto funkci zakázat, což může vést k problémům s výkonem.

 • Pokud jste za proxy serverem nebo používáte překlad síťových adres (NAT), nezapomeňte spustit tento test pro přenosy z klienta na proxy server/výstupní bod/NAT a z proxy serveru/výstupního bodu/NAT do Office 365. Dosáhnete tak nejlepších výsledků. Relace TCP můžou být různého typu.

Netmon

Výběrové potvrzování (SACK) je další parametr metody handshake SYN - SYN/ACK. V trasování můžete pakety SYN - SYN/ACK filtrovat mnoha způsoby.

 1. V trasování najděte připojení, které vás zajímá, buď tak, že prohledáte trasování, vyfiltrujete IP adresy nebo kliknete na ID konverzace v Netmonu v okně Network Conversations.

 2. Až najdete paket SYN, rozbalte TCP (v Netmonu) nebo Transmission Control Protocol (ve Wiresharku) v oddílu Frame Details.

 3. Rozbalte TCP Options a pak SACK.

 4. Vyhledejte příslušný rámec SYN-ACK a rozbalte TCP Options a příslušné pole SACK.

 5. V SYN i SYN/ACK musí být SACK povolené.

Na těchto obrázcích jsou zobrazené hodnoty SACK v Netmonu a ve Wiresharku.

Výběrové potvrzení (SACK) v programu Netmon jako výsledek filtru tcp.flags.syn = 1

SACK, jak je vidět ve Wireshark s filtrem tcp.flags.syn == 1

Zeměpisná poloha DNS

 • Rychlost vašeho připojení ovlivňuje i to, kde na světe Office 365 zkouší přeložit IP adresy.

 • V Outlooku Online se po dokončení vyhledávání prvního DNS použije umístění tohoto DNS k připojení k nejbližšímu datacentru. Připojíte se k serveru CAS Oultlooku Online, který se přes páteřní síť připojí k datacentru, kam se ukládají vaše data. Tento postup je rychlejší.

 • Při přístupu k SharePointu Online bude uživatel cestující do zahraničí přesměrovaný na tamější aktivní datacentrum – to znamená datové centrum, jehož umístění se odvozuje od základny klienta SPO (tedy datacentrum v USA, pokud uživatel sídlí v USA).

 • Lync Online má v současné době aktivní uzly ve víc než jednom datacentru. Při odesílání žádostí pro instance Lyncu Online server DNS Microsoftu určí, ze kterého místa na světě žádost přišla, a vrátí IP adresy z nejbližšího místního datového centra, kde je Lync Online aktivní.

Tip : Potřebujete se dozvědět víc o tom, jak se klienti připojují k Office 365? Podívejte se na referenční článek o připojení klienta (a jeho užitečné obrázky).

Ping

PsPing

Žádosti o překlad IP adres z DNS serverů klienta na servery DNS Microsoftu by měly mít ve většině případů ten výsledek, že DNS Microsoftu vrátí IP adresu místního datacentra. Co to znamená pro vás? Pokud má vaše společnost centrálu v indickém Bangalore, ale jste na cestách ve Spojených státech a váš prohlížeč pošle žádost týkající se Outlooku Online, servery DNS Microsoftu by vám měly vrátit IP adresy datacenter ve Spojených státech, tedy místních datacentrer. Pokud je potřeba e-mail z Outlooku, budou se tato data mezi datacentry přenášet přes rychlou páteřní síť Microsoftu.

DNS funguje nejrychleji, když se překlad IP adres dělá co nejblíž umístění uživatele. Pokud jste v Evropě, bude pro vás výhodné přejít na DNS Microsoftu v Evropě a (v ideálním případě) komunikovat s datacentrem v Evropě. Výkon klienta z Evropy přecházejícího do DNS a datacentra v Americe bude pomalejší.

Příkazem ping proti adrese outlook.office365.com určíte, na které místo světa se směrují vaše žádosti DNS. Pokud jste v Evropě, měli byste vidět nějakou podobnou odpověď: outlook-emeawest.office365.com. Na amerických kontinentech očekávejte něco jako: outlook-namnorthwest.office365.com.

 1. Na klientském počítači otevřete okno příkazového řádku (přes Start > Spustit > cmd nebo klávesa Windows > napište cmd).

 2. Napište ping outlook.office365.com a stiskněte Enter.

  Nezapomeňte zadat -4, pokud chcete použít příkaz ping přes IPv4. Je možné, že se vám nepovede dostat odpověď z paketů ICMP, ale měli byste vidět název DNS, do kterého se žádost směrovala.

Pokud byste chtěli u tohoto připojení zjistit hodnoty latence, zkuste PsPing na IP adresu serveru, který vám vrátil příkaz ping.

Příkaz ping na outlook.office365.com zobrazující rozlišení v outlook-namnorthwest

PSPing na IP adresu vrácenou příkazem ping na outlook.office365.com zobrazující průměrnou latenci 28 milisekund.

Řešení potíží s aplikací Office 365

Netmon

HTTPWatch

Konzola F12 v prohlížeči

Budeme není zabývat těmito oblastmi nástrojích specifická řešení potíží v tomto článku specifické sítě. Najdete zdroje, ale můžete použít na této stránce.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×