Výchozí oprávnění a úrovně oprávnění

Poznámka : Nejaktuálnější podrobné informace naleznete na webu www.microsoft.com.

Ve výchozím nastavení používají Produkty a technologie pro server SharePoint pět úrovní oprávnění. Ke každé z těchto úrovní oprávnění jsou přidružena určitá oprávnění. Můžete zvolit, která oprávnění mají být přidružena k těmto úrovním oprávnění (s výjimkou úrovní oprávnění Omezený přístup a Úplné řízení), případně přidáním nových úrovní oprávnění nakombinovat odlišné sady oprávnění.

Následující tabulka obsahuje seznam a popis úrovní oprávnění, které můžete přiřadit uživatelům a skupinám služby SharePoint.

Úroveň oprávnění

Popis

Úplné řízení

 • Obsahuje všechna oprávnění.

 • Ve výchozím nastavení je přiřazena skupině služby SharePoint s názvem Vlastníci webu název webu.

 • Nelze přizpůsobit ani odstranit.

Návrh

 • Uživatelé a skupiny služby SharePoint s touto úrovní oprávnění mohou na webu vytvářet seznamy a knihovny dokumentů, upravovat stránky a používat témata, ohraničení a šablony stylů.

 • Ve výchozím nastavení není tato úroveň oprávnění přiřazena žádné skupině služby SharePoint

.

Přispívání

 • Uživatelé a skupiny služby SharePoint s touto úrovní oprávnění mohou přidávat, upravovat a odstraňovat položky v existujících seznamech a knihovnách dokumentů.

 • Ve výchozím nastavení je tato úroveň oprávnění přiřazena skupině služby SharePoint s názvem Členové webu název webu.

Čtení

 • Poskytuje k webu přístup jen pro čtení.

 • Uživatelé a skupiny služby SharePoint s touto úrovní oprávnění mohou zobrazovat položky a stránky a otevírat položky a dokumenty.

 • Ve výchozím nastavení je tato úroveň oprávnění přiřazena skupině služby SharePoint s názvem Návštěvníci webu název webu.

Omezený přístup

 • Tato úroveň oprávnění poskytuje v kombinaci s jemně odstupňovanými oprávněními uživatelům přístup ke konkrétnímu seznamu, knihovně dokumentů, položce nebo dokumentu, aniž by udělovala přístup k celému webu. Aby však měl uživatel přístup k seznamu nebo knihovně, musí mít oprávnění k přístupu k nadřazenému webu a ke čtení sdílených dat, například motivu a navigačních panelů webu.

 • Nelze přizpůsobit ani odstranit.

Poznámka : Tuto úroveň oprávnění nelze přiřadit uživatelům ani skupinám služby SharePoint. Produkty a technologie pro server SharePoint namísto toho automaticky přiřadí tuto úroveň oprávnění uživatelům a skupinám služby SharePoint, pokud jim udělíte přístup k objektu na webu, který vyžaduje, aby měli přístup k objektu na vyšší úrovni, pro který nemají oprávnění. Pokud například udělíte uživatelům přístup k položce v seznamu, aniž by měli přístup k samotnému seznamu, Produkty a technologie pro server SharePoint jim automaticky udělí omezený přístup k tomuto seznamu a v případě potřeby také k webu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×