Výchozí oprávnění a úrovně oprávnění

Produkty a technologie pro server SharePoint mají ve výchozím nastavení pět úrovní oprávnění. Každé z těchto úrovní oprávnění jsou přiřazena specifická oprávnění. Je možné určit, jaká oprávnění budou k těmto úrovním oprávnění přiřazena (s výjimkou úrovní oprávnění Omezený přístup a Úplné řízení), nebo přidat nové úrovně oprávnění kombinující různé sady oprávnění.

V následující tabulce jsou uvedeny a popsány úrovně oprávnění, které lze udělit uživatelům a skupinám služby SharePoint.

Úroveň oprávnění

Popis

Úplné řízení

 • Obsahuje všechna oprávnění.

 • Ve výchozím nastavení je tato úroveň udělena skupině služby SharePoint Vlastníci webu název_webu.

 • Tuto úroveň nelze upravit ani odstranit.

Návrh

 • Přiřazení uživatelé a skupiny služby SharePoint mohou vytvářet seznamy a knihovny dokumentů, upravovat stránky a používat na webu motivy, ohraničení a šablony stylů.

 • Ve výchozím nastavení není tato úroveň udělena žádné skupině služby SharePoint.

.

Přispívání

 • Přiřazení uživatelé a skupiny služby SharePoint mohou přidávat, upravovat a odstraňovat položky v existujících seznamech a knihovnách dokumentů.

 • Ve výchozím nastavení je tato úroveň udělena skupině služby SharePoint Členové webu název_webu.

Čtení

 • Poskytuje k webu přístup jen pro čtení.

 • Přiřazení uživatelé a skupiny služby SharePoint mohou zobrazovat položky a stránky a otevírat položky a dokumenty.

 • Ve výchozím nastavení je tato úroveň udělena skupině služby SharePoint Návštěvníci webu název_webu.

Omezený přístup

 • Tato úroveň je navržena pro kombinování se specifickými oprávněními, která uživatelům dají přístup ke konkrétnímu seznamu, knihovně dokumentů, položce nebo dokumentu, ale ne k celému webu. Chce-li ovšem uživatel získat přístup například k seznamu či knihovně, musí mít oprávnění k přístupu k nadřazenému webu a ke čtení sdílených dat, například motivu a navigačních panelů daného webu.

 • Tuto úroveň nelze upravit ani odstranit.

Poznámka : Tuto úroveň oprávnění nelze uživatelům a skupinám služby SharePoint udělit. Produkty a technologie pro server SharePoint tuto úroveň oprávnění udělují uživatelům a skupinám služby SharePoint automaticky, když jim udělíte přístup k objektu na webu, u něhož je nutné, aby měli přístup k objektu vyšší úrovně, k němuž nemají oprávnění. Pokud například uživatelům udělíte přístup k položce v seznamu, ale tito uživatelé nemají přístup k samotnému seznamu, udělí jim Produkty a technologie pro server SharePoint automaticky omezený přístup k danému seznamu a v případě potřeby také k danému webu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×