Výchozí formuláře v aplikaci Outlook

Následuje stručný popis výchozích formulářů, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Outlook. Jedná se o standardní formuláře, které se používají při vytvoření položky v aplikaci Outlook bez jakéhokoli přizpůsobení.

Poznámka :  Informace týkající se oblastí formulářů aplikace Outlook a formulářů aplikace InfoPath naleznete v tématu Přehled formulářů v aplikaci Outlook.

Formulář

Účel formuláře

Kontakt

Sledování informací o uživateli nebo organizaci

Distribuční seznam

Vytvoření seznamu kontaktů nebo e-mailových adres, které lze používat jako samostatné e-mailové adresy

Úkol

Sledování informací o úkolu, který je třeba splnit

Zpráva

Odeslání informací uživateli v určitém formátu nebo zajištění způsobu zadávání dat, které lze elektronicky sdílet

Vystavit

Usnadnění konverzace s posloupnostmi, které se ukládají do složky, nebo přidružení souborů ke složce

Událost

Zastoupení schůzky nebo plánované události

Položka deníku

Uložení informací o položce nebo události do protokolu

Žádost o schůzku

Odeslání speciálně formátovaných žádostí o schůzku a zajištění způsobu, jakým pozvaný uživatel reaguje

Zadání úkolu

Odeslání informací o úkolu jiným uživatelům a zajištění způsobu, jakým uživatel odpoví

Článek RSS

Zastoupení publikování blogu nebo jiné položky z informačního kanálu RSS


Při plánování nebo vytvoření vlastního formuláře v aplikaci Outlook představuje první krok výběr jednoho z výchozích formulářů. Ve většině případů je typ formuláře, který chcete upravit, určen typem vytvářeného řešení.

Při rozhodování o typu používaného formuláře je vhodné uvážit následující otázky:

  • Jakou verzi aplikace Outlook chcete podporovat?

    Poznámka : Oblasti formulářů fungují pouze v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

    Co jsou oblasti formulářů?

    Oblasti formulářů představují novou funkci aplikace Office Outlook 2007. Pomocí oblastí formulářů mohou vývojoví pracovníci rozšiřovat formuláře aplikace Outlook ovládacími prvky ActiveX a umisťovat do formulářů webové stránky pomocí ovládacího prvku Prohlížeč sítě WWW. Formuláře obsahující oblasti formulářů jsou navrženy jako jednotlivé soubory OFS (Outlook Form Storage), přičemž každý z nich obsahuje jednu stránku formuláře. K jedné třídě zpráv je možné připojit více souborů OFS a vytvořit úplný formulář s několika stránkami formuláře. Další informace naleznete v tématu Přehled formulářů v aplikaci Outlook.

  • Jakou povahu mají řešení, která vytváříte? Pokud budete řešení odesílat příjemci, můžete upravit formulář Zpráva. Bude-li se formulář používat ke sledování informací ve složce, budou pro úpravu vhodnější formuláře Vystavit, Kontakt, Úkol nebo Událost.

  • Jaká standardní pole jsou k dispozici na formuláři? Každý výchozí formulář má vlastní sadu standardních polí, která uchovávají informace použitelné pro položku aplikace Outlook přidruženou k formuláři.

  • Jaké stránky formuláře můžete upravit? Některé stránky na výchozích formulářích nelze přizpůsobit, ale můžete je skrýt nebo překonat omezení stránky použitím oblastí formuláře.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×