Výchozí šablony webů

Při vytváření webu můžete zvolit z několika šablon, které slouží jako výchozí bod. Šablony obsahují stránky, seznamy, knihovny a jiné prvky, které týmu umožňují práci na projektech, spolupráci na dokumentech nebo správu schůzek. Můžete přidat, odebrat a přizpůsobit vzhled celé řady prvků, například textu, grafiky, stránek, seznamů a knihoven.

Poznámka : Můžete také navrhnout vlastní šablony a zpřístupnit je v seznamu dostupných šablon webů. Odkazy na další informace o přizpůsobení šablon naleznete v části Viz také.

V tomto článku:

Týmový web

Wikiweb

Web s blogem

Prázdný web

Pracovní prostor dokumentů

Základní centrum schůzek

Rozhodovací centrum schůzek

Společenské centrum schůzek

Vícestránkové centrum schůzek

Prázdné centrum schůzek

Týmový web

Tuto šablonu vyberte, jestliže chcete vytvořit web umožňující týmům vytvářet, organizovat a sdílet informace. Součástí této šablony jsou následující prvky:

 • knihovna Sdílené dokumenty,

 • seznam Oznámení,

 • kalendář,

 • seznam Týmová diskuse,

 • seznam Kontakty,

 • seznam Odkazy.

Příklad použití:    Tato všestranně využitelná šablona vyhovuje nejrůznějším potřebám. Mohou v ní být uloženy dlouhodobé obecné informace jednoho oddělení nebo krátkodobé informace o určitém projektu týkajícího se několika oddělení. Marketingové oddělení může například ukládat a spravovat dokumenty týkající se plánování a rozpočtu, sledovat problémy a úkoly a sdílet své odkazy či kontakty.

Začátek stránky

Wikiweb

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web, ve kterém mohou uživatelé snadno a rychle přidávat, upravovat a propojovat webové stránky. Šablona nabízí stránky, které mohou uživatelé rychle upravovat zaznamenáním informací a vzájemně propojovat pomocí klíčových slov. Při úpravě stránek se zaznamenává historie, takže je v případě potřeby možné obnovit obsah. Součástí wikiwebu jsou následující prvky:

 • vytvářené a upravované stránky wikiwebu,

 • seznam odkazů na jednotlivých stránkách,

 • knihovna Stránky wikiwebu (pro ukládání a sledování stránek wikiwebu).

Příklad použití:    Wikiweb může sloužit členům komunity k pracovní debatě a ke sdílení nápadů o novém projektu. Na tomto webu lze snadno vytvořit a formátovat stránky s cílem usnadnit spolupráci při zaznamenávání informací.

Začátek stránky

Web s blogem

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web, kde mohou uživatelé rychle zveřejňovat informace, na které mohou ostatní reagovat prostřednictvím komentářů. Blogy jsou vlastně online deníky, v nichž můžete rychlé sdílet své nápady v neformálním, chronologicky uspořádaném formátu. Součástí blogu jsou následující prvky:

 • seznam Příspěvky (pro ukládání příspěvků blogu),

 • seznam Další blogy (pro odkazy na související blogy),

 • seznam Kategorie,

 • seznam Komentáře,

 • seznam Odkazy (pro odkazy na související zdroje informací),

 • Fotografie (knihovna obrázků),

 • nástroje pro správu příspěvků a jiných zdrojů informací.

Příklad použití:    Blog umožňuje členům vedení sdílet své myšlenky a vize prostřednictvím atraktivního deníkového formátu, ve kterém mohou zaměstnanci klást otázky nebo přidávat komentáře.

Začátek stránky

Prázdný web

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web s prázdnou domovskou stránkou, kterou budete dále upravovat. K přidání interaktivních seznamů nebo jiných funkcí můžete využít program pro návrh webu kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Součástí této šablony jsou následující prvky:

 • stránka webových částí,

 • webová část Obrázek webu,

 • nástroje pro vložení jiných webových částí.

Příklad použití:    Tuto šablonu můžete použít, chcete-li vytvořit vlastní web, ale nechcete přitom vycházet z existujících šablon a Webová část, seznamů nebo knihoven.

Začátek stránky

Pracovní prostor dokumentů

Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web, který umožňuje koordinovat vývoj jednoho nebo několika souvisejících dokumentů s jinými uživateli. Šablona webu poskytuje nástroje pro sdílení a aktualizaci souborů a umožňuje uživatele upozorňovat na stav těchto souborů. Její součástí jsou následující prvky:

 • knihovna Sdílené dokumenty,

 • seznam Oznámení,

 • seznam Úkoly,

 • seznam Členové,

 • seznam Odkazy.

Příklad použití:    Tento web umožňuje spolupracovat s jinými uživateli na jednom dokumentu nebo na sadě dokumentů. Pracovní prostor dokumentů lze rovněž využít k publikování oznámení, přiřazování úkolů, sdílení relevantních odkazů a příjmu upozornění týkajících se změn v obsahu webu.

Začátek stránky

Základní centrum schůzek

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web umožňující plánování, organizaci a sledování schůzek s ostatními členy týmu. Součástí šablony jsou následující prvky:

 • seznam Cíle,

 • seznam Účastníci,

 • program schůzky,

 • knihovna dokumentů.

Příklad použití:    Tato šablona představuje správnou volbu pro většinu obvyklých schůzek, jako jsou například pravidelné týdenní schůzky.

Začátek stránky

Rozhodovací centrum schůzek

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web, který je ideální pro posuzování dokumentů a záznam rozhodnutí, ke kterým se dospělo na schůzce. Součástí šablony jsou následující prvky:

 • seznam Cíle,

 • seznam Účastníci,

 • program schůzky,

 • knihovna dokumentů,

 • seznam Úkoly,

 • seznam Rozhodnutí.

Příklad použití:    Tato šablona poskytuje nástroje pomáhající týmům dospět k rozhodnutím a zaznamenat z nich vyplývající úkoly. Použití této šablony je výhodné, pokud se mají členové týmu soustředit na výsledek schůzky.

Začátek stránky

Společenské centrum schůzek

Tuto šablonu webu vyberte, chcete-li vytvořit web usnadňující plánování a koordinaci společenských událostí. Součástí šablony jsou následující prvky:

 • seznam Účastníci,

 • pokyny,

 • seznam Věci s sebou,

 • Fotografie (knihovna obrázků).

Příklad použití:    Tato šablona umožňuje organizovat společenské události, jako jsou charitativní akce nebo týmové večírky.

Začátek stránky

Vícestránkové centrum schůzek

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web umožňující plánování, organizaci a záznam výsledků rozsáhlé schůzky nebo série schůzek. Součástí šablony jsou následující prvky:

 • seznam Cíle,

 • seznam Účastníci,

 • program schůzky,

 • dvě přizpůsobitelné stránky (lze přidat až 10 stránek na schůzku).

Příklad použití:    Tato šablona vám může pomoci při organizaci rozsáhlých schůzek vyžadujících podrobné podklady, které potřebujete uložit na samostatných stránkách, například na stránkách věnovaných řízení projektů nebo sledování problémů.

Začátek stránky

Prázdné centrum schůzek

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit prázdný web centra schůzek, který následně přizpůsobíte svým požadavkům. Součástí šablony jsou následující prvky:

 • stránka webových částí,

 • nástroje pro vložení jiných webových částí.

Příklad použití:    Tuto šablonu můžete použít, chcete-li vytvořit vlastní web Centrum schůzek, ale nechcete přitom vycházet z existujících šablon a webových částí nebo knihoven.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×