Výběr zobrazení

Lze vybírat z různých Zobrazení, která nabízejí různé pohledy na informace o projektu.

Poznámka : Při změně zobrazení nedojde k přidání ani odebrání žádných informací z projektu, pouze ke změně způsobu zobrazování informací o projektu.

  1. Klikněte na kartu Zobrazení.

  2. Ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů klikněte na zobrazení, které chcete použít.

    Obrázek skupin Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů

  3. Pokud požadované zobrazení nevidíte, klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na položku Ganttův diagram a poté na možnost Další zobrazení. V dialogovém okně Další zobrazení klikněte v seznamu Zobrazení na zobrazení, které chcete použít, a potom klikněte na tlačítko Použít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×