Výběr textu

Text nebo položky v tabulce je možné v aplikaci Microsoft Office Word 2007 vybrat pomocí myši nebo klávesnice. Lze také vybrat text nebo položky, které nejsou umístěny vedle sebe. Můžete například vybrat odstavec na první stránce a větu na jiné stránce.

Co chcete udělat?

Výběr textu pomocí myši

Výběr textu pomocí klávesnice

Výběr textu, který není umístěný vedle sebe

Výběr textu v zobrazení osnovy

Výběr textu pomocí myši

Výběr textu v těle dokumentu

Rozsah výběru

Akce

Jakékoliv množství textu

Klepněte na začátek výběru, podržte levé tlačítko myši a táhněte ukazatel přes příslušný text.

Slovo

Poklepejte na něj.

Řádek textu

Přesuňte ukazatel nalevo od řádku. Jakmile se změní na šipku ukazující doprava, klepněte.

Věta

Podržte klávesu CTRL a klepněte kdekoliv ve větě.

Odstavec

Klepněte třikrát kdekoli v daném odstavci.

Více odstavců

Přesuňte ukazatel nalevo od prvního odstavce. Jakmile se změní na šipku ukazující doprava, stiskněte a podržte levé tlačítko myši, a současně táhněte ukazatel nahoru nebo dolů.

Velký blok textu

Klepněte na začátek výběru, pomocí posuvníku přejděte na konec bloku, podržte klávesu SHIFT a klepněte na konec výběru.

Celý dokument

Přesuňte ukazatel nalevo od jakéhokoliv textu. Jakmile se změní v šipku ukazující doprava, třikrát klepněte.

Záhlaví a zápatí

V Zobrazení rozložení při tisku poklepejte na šedě zobrazený text záhlaví nebo zápatí. Přesuňte ukazatel nalevo od záhlaví nebo zápatí. Jakmile se změní na šipku ukazující doprava, klepněte.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Klepněte na text záhlaví nebo zápatí, přesuňte ukazatel nalevo od textu a jakmile se změní na šipku ukazující doprava, klepněte.

Svislý blok textu

Podržte klávesu ALT a táhněte ukazatel myši přes text.

Textové pole nebo rámeček

Přesuňte ukazatel myši na ohraničení rámečku nebo textového pole tak, aby se tvar ukazatele změnil na čtyřstrannou šipku a klepněte.

Výběr položek v tabulce

Rozsah výběru

Akce

Buňka

Klepněte na buňku. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině Tabulka klepněte na příkaz Vybrat, a potom na možnost Buňka.

Řádek

Klepněte na řádek. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině Tabulka klepněte na příkaz Vybrat, a potom na možnost Řádek.

Sloupec

Klepněte na sloupec. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině Tabulka klepněte na příkaz Vybrat, a potom na možnost Sloupec.

Více buněk, řádků nebo sloupců

Klepněte na buňku, řádek nebo sloupec, podržte levé tlačítko myši, a současně táhněte ukazatel přes všechny buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat. Jestliže chcete vybrat obsah buněk, řádků nebo sloupců, které nejsou umístěné vedle sebe, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL, a potom klepněte na další buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat.

Celá tabulka

Klepněte do tabulky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině Tabulka klepněte na příkaz Vybrat, a potom na možnost Tabulka.

Začátek stránky

Výběr textu pomocí klávesnice

Výběr textu v těle dokumentu

Rozsah výběru

Akce

Jeden znak vpravo

Stiskněte klávesu SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

Jeden znak vlevo

Stiskněte klávesu SHIFT+ŠIPKA VLEVO.

Na konec slova

Umístěte kurzor na začátek slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

Na začátek slova

Umístěte kurzor na konec slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO.

Na konec řádku

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte kombinaci kláves SHIFT+END.

Na začátek řádku

Stiskněte klávesu END a stiskněte kombinaci kláves SHIFT+HOME.

Jeden řádek směrem dolů

Stiskněte klávesu END a stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ŠIPKA DOLŮ.

Jeden řádek směrem nahoru

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ŠIPKA NAHORU.

Na konec odstavce

Umístěte ukazatel na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ.

Na začátek odstavce

Umístěte ukazatel na konec odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU.

Na začátek dokumentu

Umístěte ukazatel na konec dokumentu a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+HOME.

Na konec dokumentu

Umístěte ukazatel na začátek dokumentu a stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+END.

Na konec okna

Umístěte ukazatel na začátek okna a stiskněte kombinaci kláves ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Celý dokument

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Svislý blok textu

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8, a potom použijte klávesy se šipkami. Pro vypnutí režimu výběru stiskněte klávesu ESC.

Nejbližší znak

Stisknutím klávesy F8 zapněte režim výběru, a potom stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO. Pro vypnutí režimu výběru stiskněte klávesu ESC.

Slovo, věta, odstavec nebo dokument

Stisknutím klávesy F8 zapněte režim výběru. Chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu F8 jednou. Chcete-li vybrat větu, stiskněte klávesu F8 dvakrát. Chcete-li vybrat odstavec, stiskněte klávesu F8 třikrát a pro výběr dokumentu stiskněte klávesu F8 čtyřikrát. Pro vypnutí režimu výběru stiskněte klávesu ESC.

Výběr položek v tabulce

Rozsah výběru

Akce

Následující buňka

Stiskněte klávesu TAB.

Předcházející buňka

Stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

Přilehlé buňky

Pro výběr obsahu sousedních buněk podržte klávesu SHIFT a opakovaně stiskněte příslušnou kurzorovou klávesu.

Sloupec

Pro výběr obsahu sloupce klepněte do buňky nejvýše nebo nejníže ve sloupci. Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

Celá tabulka

Klepněte na tabulku a na numerické části klávesnice stiskněte kombinaci kláves ALT+5 (s vypnutým NUM LOCK).

Začátek stránky

Výběr textu, který není umístěný vedle sebe

Text nebo položky v tabulce lze vybrat, i když nejsou umístěny vedle sebe. Můžete například vybrat odstavec na první straně a větu na jiné straně.

  1. Vyberte libovolný text nebo položku v tabulce.

  2. Se stisknutou klávesou CTRL vyberte všechny další požadované položky.

Začátek stránky

Výběr textu v zobrazení osnovy

Pro zobrazení dokumentu v režimu zobrazení osnovy klepněte na záložku Zobrazení, potom klepněte na možnost Osnova ve skupině Zobrazení dokumentů.

Rozsah výběru

Posunutí ukazatele

Nadpis

Nalevo od nadpisu. Jakmile se ukazatel změní na šipku směřující doprava, klepněte.

Nadpis, podnadpis a základní text

Nalevo od nadpisu. Jakmile se ukazatel změní na šipku směřující doprava, poklepejte.

Odstavec základního textu

Nalevo od odstavce. Jakmile se ukazatel změní na šipku směřující doprava, klepněte.

Více nadpisů nebo odstavců základního textu

Nalevo od textu. Jakmile se ukazatel změní na šipku směřující doprava, táhněte text nahoru nebo dolů.

Poznámka : 

  • V zobrazení osnovy vyberte klepnutím vlevo od odstavce celý odstavec a ne jeden řádek.

  • Vyberete-li nadpis, který obsahuje sbalený text, je tento text také zahrnut do výběru (i když není vidět). Jakékoliv změny nadpisu, jako je přesun, kopírování nebo vymazání ovlivňují také sbalený text.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×