Výběr pozdravu hlasové pošty služby Unified Messaging

Tato funkce vyžaduje účet serveru Microsoft Exchange 2007. Většina domácích a osobních účtů server Exchange nepoužívá. Aby tyto příkazy byly dostupné, musí správce vašeho serveru Exchange 2007 povolit funkci jednotného zasílání zpráv (Unified Messaging).

Pro hlasovou poštu lze nakonfigurovat několik možností. Patří k nim obnova přístupového kódu PIN hlasové pošty aplikace Microsoft Office Outlook, pozdravy hlasové pošty a upozornění na zmeškaný hovor.

Pozdrav hlasové pošty je pozdrav, který uslyší volající před zanecháním své hlasové zprávy. Při výběru možnosti Pozdrav hlasové pošty se volajícím přehraje pozdrav hlasové pošty. Pokud jste mimo kancelář a vybrali jste možnost Pozdrav hlasové pošty pro dobu mimo kancelář, uslyší volající pozdrav hlasové pošty Mimo kancelář. Při výchozím nastavení se volajícím přehraje standardní pozdrav hlasové pošty. Při použití možností hlasové pošty, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, však můžete nahrávat osobní pozdravy hlasové pošty.

Poznámka : Možnosti hlasové pošty, které jsou dostupné v aplikaci Office Outlook 2007, jsou k dispozici i v aplikaci Microsoft Exchange 2007 Outlook Web Access.

  1. V nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti.

  2. Klepněte na kartu Hlasová pošta.

    Výběr pozdravu

  3. Pozdrav, který se bude přehrávat volajícím, vyberte v části Hlasová pošta pod položkou Zvolte pozdrav, který se přehraje volajícím.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×