Výběr obrazce nebo jiného objektu

Vyberte objekty, obrazce, obrázky nebo textová pole, které chcete změnit nebo přesunout. Úchyty pro změnu velikosti ukazují na to, že jsou obrazec nebo Objekt vybrané.

Pokud používáte dotykové zařízení, přečtěte si článek Vybírání obrazců na dotykových zařízeních.

Kterou aplikaci používáte?

Excel

PowerPoint

Word

Klávesové zkratky pro výběr obrazců a objektů

Excel

Kliknutím vyberte Objekt. Pokud se kliknutím objekt nevybere, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Najít a vybrat a udělejte něco z tohoto:

Najít a vybrat ve skupině Úpravy na kartě Domů

 • Chcete-li vybrat objekty skryté, na sobě nebo za textem, klikněte na příkaz Vybrat objekty a nakreslete kolem těchto objektů obdélník, který je bude ohraničovat.

 • Chcete-li otevřít podokno úloh, kde můžete provádět výběr, výběr více položek a zobrazení, skrytí nebo změnu pořadí objektů, klikněte na příkaz Podokno výběru a klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

PowerPoint

Kliknutím vyberte Objekt. Pokud nebude objekt vybrán, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na tlačítko Vybrat a proveďte jednu z následujících akcí:

Vybrat ve skupině Úpravy

 • Chcete-li vybrat všechny objekty a Zástupné symboly na snímku, klikněte na příkaz Vybrat vše.

 • Chcete-li vybrat objekty skryté, na sobě nebo za textem, klikněte na příkaz Vybrat objekty a nakreslete kolem těchto objektů obdélník, který je bude ohraničovat.

 • Chcete-li otevřít podokno výběru, kde můžete provádět výběr, výběr více položek a zobrazení, skrytí nebo změnu pořadí objektů, klikněte na příkaz Podokno výběru a potom klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Word

Kliknutím vyberte Objekt. Pokud nebude objekt vybrán, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na tlačítko Vybrat a proveďte jednu z následujících akcí:

Vybrat ve skupině Úpravy

 • Chcete-li vybrat veškerý text v dokumentu, klikněte na příkaz Vybrat vše.

 • Chcete-li vybrat objekty, které jsou skryté, na sobě nebo za textem, klikněte na příkaz Vybrat objekty. Výběr provedete kliknutím na objekt v okamžiku, kdy se ukazatel myši při přesunutí na objekt změní na šipku výběru Bílý ukazatel s čtyřsměrnou šipkou . Chcete-li vybrat více objektů, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na požadované objekty.

 • Chcete-li vybrat text s podobným formátováním, klikněte na příkaz Vybrat veškerý text s podobným formátováním (žádná data).

 • Chcete-li otevřít podokno úloh, kde můžete provádět výběr, výběr více položek a zobrazení, skrytí nebo změnu pořadí objektů, klikněte na příkaz Podokno výběru a klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro výběr obrazců a objektů

Požadovaná akce

Postup

Výběr více obrazců nebo objektů

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT nebo CTRL a klikněte na obrazec nebo objekty.

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dopředu

Vyberte horní objekt a stiskněte klávesu TAB.

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dozadu

Vyberte horní objekt a stiskněte klávesu SHIFT+TAB.

Výběr objektů, které jsou součástí Skupina.

Vyberte skupinu a proveďte jeden z následujících kroků:

 • Chcete-li vybrat jeden objekt, klikněte na něj.

 • Chcete-li vybrat více obrazců ve skupině, stiskněte a podržte klávesu SHIFT nebo CTRL a klikněte na jednotlivé obrazce.

Zrušení výběru po jednom objektu

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT nebo CTRL a klikněte na jednotlivé objekty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×